Jak na věc


zvyšování servisního poplatku u skylinku

Zvyšování kvalifikace v pracovním právu

    BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, ISBN 978-80-7179-607-7, s. 591JABULKA, J. a kol. Zákoník práce s komentářem, 4. vyd., Praha: Nakladatelství ANAG, 2010, ISBN 978-80-7263-573-3, s. 343-344BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo, 4. vyd., Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-186-4, s. 368§ 232 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce§ 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách§ 46 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, srov. s § 232 odst. 1 písm. e) zákoníku práce§ 234 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00