Jak na věc


zvýšená hodnota bilirubinu

Zvýšený bilirubin u novorozenců

    Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.
    Příčinou striktně konjugované hyperbilirubinémie je buď extrahepatální obstrukce nebo poruchy exkrece konjugovaného bilirubinu jaterní buňkou (Dubinův-Johnsonův syndrom, Rotorův syndromu) poléková cholestáza a primární biliární cirhóza.
     Zvláštní upozornění je zvýšení bilirubinu u novorozenců. Fyziologicky, kvůli nezralosti enzymatických systémů u dětí v prvním týdnu života, lze pozorovat mírnou žloutenku kůže a zvýšení krve nepřímé frakce bilirubinu. Tento jev je přechodný a musí zcela přejít do 7. dne života dítěte. Nicméně v případech, kdy se hladina bilirubinu zvyšuje, je nutné provést aktivní léčbu až po náhradní transfuzi krve. Navzdory skutečnosti, že tento postup má určité riziko, pomáhá předejít toxickému poškození mozku a vzniku výrazného neurologického deficitu.


SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

    Bilirubin je látka, která vzniká při katabolismu hemu z hemoglobinu zanikajících červených krvinek v retikuloendotelu sleziny, jater a kostní dřeně, z hemoglobinu prekurzorů erytrocytů destruovaných již při svém vzniku a z jiných hemoproteinů (katalasa, cytochromy, myoglobin). Denně vzniká u dospělého jedince 4,3-5,1 mmol (250-300 mg) bilirubinu. Bilirubin je látka ve vodě nerozpustná, rozpouští se však dobře v lipoidních substancích. V buňkách působí toxicky, pravděpodobně rozpojením oxidativní fosforylace. Metabolismus bilirubinu lze rozdělit na několik úseků: vznik, transport v krvi, vychytávání v játrech,  intrahepatocytový transport, konjugace s kyselinou glukuronovou, sekrece žlučovým pólem, gastrointestinální metabolismus a vyloučení metabolitů z organismu. Aby mohl být bilirubin z organismu vyloučen musí být dopraven z míst svého vzniku do hepatocytů. V krevním oběhu se nespecificky váže na albumin (možnost kompetitivní vazby mastných kyselin, lipofilních léků apod.). Bilirubin
     Ve studii o funkci jater jsou stanoveny tři frakce bilirubinu: přímá, nepřímá a celková (představující součet prvních dvou). Obvykle je celkový obsah bilirubin menší než 17,0 μmol / l.
    Příčinou převážně nekonjugovaných hyperbilirubinémií je zvýšený rozpad hemoglobinu (hemolytické anémie), kdy kapacita jater nestačí transportovat zvýšenou produkci bilirubinu do žluče (tzv. prehepatální hyperbilirubinémie), nebo snížené vychytávání bilirubinu jaterní buňkou a  poruchy jeho konjugace k kyselinou glukuronovou.


Zvýšený celkový bilirubin v krvi

     Když je erytrocyt zničen v játrech, kostní dřeni nebo slezině, do krve vstupuje určité množství hemoglobinu. Jeho molekuly se rozpadají na hem, ze kterého se tvoří žlučové kyseliny a železo. Re-gem v těle se nepoužívá, ale je součástí složení žluči. Současně se z něj nejprve vytvoří biliverdin a vytvoří se bilirubin. Aby se dostal do jater, vytváří bilirubin křehkou vazbu s kyselinou glukuronovou a tvoří tzv. nepřímý bilirubin. Poté, co se tato látka dostala do hepatocytů, je vazba zničena a bilirubin je přímý. Znalost tohoto mechanismu je velmi důležitá pro diferenciální diagnostiku žloutenka.
    Příčinou zvýšení konjugovaného i nekonjugovaného bilirubinu současně (smíšené hyperbilirubinémie) je poškození hepatocytů, ať už původu virového (akutní hepatitidy, jiná virová či bakteriální onemocnění) nebo při poškození jater toxiny (alkohol, muchomůrka zelená, bakteriální toxiny, chloroform, tetrachlórmetan).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00