Jak na věc


zuš šternberk bojovniku za svobodou

Video z vánočního koncertu ZUŠ Mohelnice

         V úterý 11. dubna 2017 se v nově zrekonstruované a prostorné budově Základní umělecké školy v Zábřehu konalo krajské kolo Národní soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR ve hře na kytaru. Tohoto krajského kola se celkově zúčastnilo 29 jednotlivců a 8 kytarových uskupení.
    Další den čekalo mažoretky městečko Le Bizet – Comines, které má tu zvláštnost, že polovina je francouzská a polovina belgická. Středem města prochází státní hranice Francie a Belgie. Zde se mažoretky účastnily průvodu a mnoha vystoupení, která sklidila veliký ohlas. Celou akci sledovali i zástupci tisku a fotografové, kteří si mažoretky fotili po celý průvod.
    Ve dnech 2. – 4. března 2017 se v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy konal již VIII. ročník prestižní soutěže ve hře na kytaru PRAGuitarra Clássica.
    O rostoucím věhlasu soutěže svědčí i vzrůstající počet soutěžících, kdy šestého ročníku se zúčastnilo zhruba 60 hráčů, sedmého cca 70 a tohoto osmého již na 80 nadaných kytaristů - tradičně nejen z České republiky, ale i z Ruska, Polska, Slovenska a Lucemburska.
    Navíc v rámci akce „Talent Olomouckého kraje 2017“ byli v uměleckém oboru  oceněni 2 žáci ZUŠ Mohelnice – Jan Kolář v II. kategorii druhým místem a Radomír Kolář v I. kategorii, kde získal I. místo. 


Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru:

    Dne 22.2.2017 se v ZUŠ Mohelnice konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Celkem soutěžilo 32 žáků ze ZUŠ z Mohelnice, Šumperku, Zábřehu a Loštic.
         Mohelnickou ZUŠ reprezentovali žáci, kteří postoupili s 1. cenou z březnového okresního kola – Radomír Kolář, Jan Kolář, Vít Štaigl. Kluci Kolářovi ještě soutěžili v komorní hře jako Duo 2 Ká.
         Původně měly být soutěžní kategorie rozděleny na 1/ dua  a  2/ tria - noneta, k čemuž bohužel nakonec nedošlo. A tak jasně nad méněčetnými tělesy převládla velkolepá atmosféra vícečetných těles, jejichž zvučnost a hlasitost mnoha kytar jistě způsobí v člověku „větší chvění“, než dokáží třeba jen 2 kytary.
    Páteční klání patřilo 20 zástupcům II. kategorie, mezi nimiž byl i mladší z bratrů Kolářových – Honza. Své čtyři soutěžní skladby zahrál skvěle a porota mu za povedený výkon udělila I. cenu. Také byl pozván k vystoupení na sobotním podvečerním Koncertu vítězů, který veřejnosti představuje všechny hráče umístěné na 1. místech. 


IX. ročník mezinárodní kytarové soutěže PRAGuitarra Clásica 2018

    Radek pak ve IV. kategorii získal také 1. místo a dokonce byl za svůj opravdu jedinečný výkon porotou vyhodnocen laureátem soutěže. Jako laureát soutěže obdržel cenu od Hudobné a umelecké akademie Jána Albrechta, která jej mj. pozvala k vystoupení na úvodním koncertě 9. ročníku Mezinárodních interpretačních dní klasické kytarové hry v Banskej Štiavnici.
    Je to skutečně veliký úspěch, vždyť málokdo by čekal, že na celoslovenské kytarové soutěži budou porotci ochotni udělit mety nejvyšší „návštěvníkům z Čech“. Kluci si to opravdu zasloužili a jejich letitá píle a trénink nyní přinesly své ovoce. Jistě je to pro ně krásný zážitek a příjemná vzpomínka na chvíle strávené v malebném městečku Bojnice.
         Tohoto úspěchu mohelnických dětí si všimla i porota a jejich učiteli hry na kytaru panu Miroslavu Vitulovi udělila zvláštní ocenění – nejúspěšnější pedagog krajského kola.
    Mohelnické mažoretky navštívily Paříž, kde se  prošly se kolem Eiffelovy věže, kterou si vyfotily z Place du Trocadéro, prošly se po Champs-élysées a návštěvu zakončily v Louvru.


Zveme vás na vánoční koncert 19. 12. 2018 od 17 hod. v Kulturním domě

    A zajímavost na závěr: Kytarové soubory patří na Základních uměleckých školách k prestižním záležitostem – viděli jsme, že tato vícečetná tělesa často vedou ředitelé velkých a úspěšných ZUŠ jako svou vrcholnou disciplínu. Tomu také odpovídalo složení poroty – vždyť  všech 5 členů odborné poroty patří k české kytarové špičce a učí na největších hudebních konzervatořích v ČR (Petr Saidl – Konzervatoř Pardubice a HAMU Praha, Ozren Mutak – Konzervatoř Plzeň, Václav Kučera – Konzervatoř Praha, Ondřej Gilig – Janáčkova konzervatoř Ostrava, Petr Vít – Konzervatoř Brno) – tedy kytaroví odborníci na slovo vzatí…
    Pro malou mohelnickou ZUŠ je to jistě historický úspěch. Vždyť oba kluci byli ve svých kategoriích těmi mladšími – každá kategorie totiž zahrnovala 2 ročníky narození. Prosadili se tedy mezi i o rok staršími hráči a Radek i mezi studenty 1. a 2. ročníků prestižních hudebních škol a konzervatoří. S tím je spojena velká dřina a píle, kterou představuje každodenní trénink.
    Dne 4. května 2017 se konala v Poličce celostátní soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, mj. i ve hře na klavír. Soutěž probíhala v koncertním sále Tylova domu, kde si soutěžící mohli zahrát na koncertní klavír značky Petrof.  V  kategorii 11-12 let vystupovalo 35 dětí, proto považujeme za úspěch, že žák Daniel Palla ze Základní umělecké školy v Mohelnici získal v tak silné konkurenci bronzové pásmo. Tímto mu gratulujeme a přeje mnoho dalších úspěchů!


Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír

         Přesto se kluci Kolářovi nenechali konkurenty zastrašit a předvedli opravdu skvělý výkon. Všechny 4 soutěžní skladby zahráli zkušeně a bezchybně. Porota jim za to udělila 3. místo – mezi duety tak byli vlastně první. Dobrá práce !
    Závěr celého festivalu byl ve městě Estaires. Zde byl průvod velkolepý. Byly zde soubory z Maďarska, Chorvatska, Holandska, Francie, Belgie a také úžasná černošská skupina. Hlavní dominantou průvodu byly obří loutky a osel, který je jejich znakem. Závěrečné vystoupení bylo před hlavní tribunou, kde soubory předváděly, to nejlepší, ze svého repertoáru a nutno podotknout, se bylo na co dívat. Mohelnické mažoretky si velmi rychle získaly přízeň diváků a sklidily veliký a zasloužený potlesk.
    Naši školu reprezentovali 4 žáci. Nejmladší soutěžící byla Simona Pallová, která získala 2. místo. Zástupce I. kategorie byl David Till, který získal 1. místo s postupem do krajského kola, které se koná v Uničově. Další soutěžící byl Ondřej Bravenec, který v III. kategorii získal 3. místo. Poslední žákyní, která se účastnila soutěže byla Tereza Nosková, která soutěžila za VI. kategorii a získala 3. místo.


Národní soutěž v komorní hře - Hradecké Guitarreando 2018

    Oba kluci však za Olomoucký kraj postoupili do národního finále i v soutěži kytarových uskupení - jako Duo 2 Ká. V neděli tak absolvovali ještě soutěž kytarových duí v kategorii s věkovým průměrem 14 – 16 let, ve které byli nejmladší. A získali opět 1. místo !
    Slovy předsedy poroty – profesora Štěpána Raka: „A to je v dnešní době, kdy děti nic nebaví a drtivá většina tráví volný čas jen u počítačů, výjimečné a patří jim za to obdiv. Vždyť kdo v budoucnu bude schopen přinést trochu povznesení pro naše unavené duše, než tito mladí nadaní umělci… Byla radost Vám porotcovat.“(L.K.)
    Ve dnech 13. – 15. dubna 2018 se v Praze na Gymnáziu a hudební škole Hlavního města Prahy konala mezinárodní kytarová soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica 2018. Na letošní ročník této (v kytarových kruzích již věhlasné) soutěže se přihlásilo rekordních 100 účastníků, čímž byla kapacita soutěže naplněna ještě před uplynutím termínu a další přihlášky již nemohly být podávány. Punc mezinárodnosti potvrdila přítomnost hráčů ze slovenských Košic, Ruska či vzdálených německých Brém.


Úspěch našich kytaristů na kytarové soutěžive slovenských Bojnicích

          V pátek 18.5.2018 se v Hradci Králové na Základní umělecké škole Střezina konal již 17. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru, kterého se za naši ZUŠ Mohelnice zúčastnilo také sourozenecké Duo 2 Ká – Radomír a Jan Kolářovi z kytarové třídy pana učitele Miroslava Vituly.
    Mohelnické mažoretky ZUŠ Mohelnice se začátkem června tohoto roku zúčastnily Mezinárodního hudebního festivalu ve Francii. ho hudebníci a tanečníci z celé Evropy. Celý festival za účasti hudebníků a tanečníků z celé Evropy probíhal souběžně v několika městech a vyvrcholil ve městě Estaires v pondělí 5.června na francouzský státní svátek.
         Ke klání v letošním ročníku tohoto kytarového svátku se přihlásilo 26 souborů z celé České republiky, což představovalo 88 soutěžících z 21 ZUŠ. Komorní hra zahrnuje hru na kytaru ve vícečetných souborech – soutěžila dua, tria, kvarteta, sexteto i septeto.
    Po dvou letech tak na Slovensku obhájili své prvenství z jara roku 2017, kdy tehdy také oba zvítězili a Radek se poprvé stal laureátem soutěže napříč kategoriemi. Skvělý úspěch, moc gratulujeme!!


2017/2018 – sólový zpěv, dech.nástroje, taneční obor

    Ve slovenské soutěži jsou kytaristé hodnoceni tak, že všichni, kterým se soutěž „podaří“, jsou oceněni „zlatým pásmem“. Ti, kterým se soutěž „až tak nepodaří“, jsou ohodnoceni „stříbrným pásmem“. V tom Radek ani Honza jmenováni nebyli - ano, skončili tedy ve zlatém pásmu. Ale tím radost nekončila, Honza ve své II. kategorii získal skvělé 1. místo, společně s jednou slovenskou slečnou – a to protože měli oba úplně stejný počet bodů.
    Dne 17.10. 2017 v rámci ocenění Talent Olomouckého kraje 2017, získala ZUŠ Mohelnice v uměleckém oboru 1. místo. Olomoucký kraj tímto oceňuje školy našeho kraje, kde v uměleckém oboru byly oceněny 3 školy.  ZUŠ Mohelnice získala 1. místo, a to  za péči o talentované žáky a za podporu nutnou k dosažení jejich významných úspěchů v soutěžích v roce 2017. Tato  pocta není jen  pro ZUŠ, ale také pro město Mohelnice, že se i v silné  konkurenci  velkých olomouckých škol ZUŠ Mohelnice dokázala takto významně prosadit. 
    Díky vysokému počtu přihlášených byly všechny soutěžní kategorie nebývale početné. Výsledkem si v této široké konkurenci nemohl mít nikdo předem jistý. Zejména v nejstarší kategorii, ve které hrál i Radek Kolář, byla tak vysoká hráčská úroveň, že v podstatě každý mohl být považován za hotového koncertního mistra.


Základní umělecká škola Mohelnice získala ocenění od Olomouckého kraje

    V rámci vánočního koncertu pořádaného Základní uměleckou školou, Mohelnice budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce školy. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. ZUŠ Mohelnice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
          Bez nadsázky lze říci, že ZUŠ Mohelnice byla nejúspěšnější ze všech ZUŠ Olomouckého kraje, protože všichni tři naši zástupci i v krajském kole svou kategorii vyhráli a získali postup do ústředního kola.
    Po třídenním soutěžním kolotoči jsme tak byli moc rádi, že Honza Kolář do Mohelnice přiváží výborné 2. místo, stejně jako jeho starší bratr Radek Kolář – také 2. místo.
    Všem soutěžícím žákům děkuji za reprezentaci školy a poděkování také patří vyučujícím, kteří žáky na soutěž připravili. Byli to Olga Pallová, MgA. Petr Vacek a Mgr. Jan Podkalský. Velké poděkování patří i Olomouckému kraji, který věnoval soutěžícím žákům do soutěže ceny. 
    Protože kytaristé mají letos u nás také svou celonárodní soutěž, vyrazili tedy zástupci ZUŠ Mohelnice Jan a Radomír Kolářovi „na zkušenou“ k našim východním sousedům…


Zveme na třetí koncert letošního školního roku

    Ve dnech 19. – 21.5.2017 se naši žáci Jan a Radomír Kolářovi zúčastnili ústředního kola národní soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru vyhlášené MŠMT České republiky, které se konalo v Plzni.
    Jedná se o soutěž v individuální hře na klasickou kytaru – s mezinárodní účastí, kterou jednou za 2 roky vyhlašuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. K účasti na letošním ročníku se přihlásilo téměr 50 mladých kytaristů z ČR a SR. Mohelnici a místní Základní uměleckou školu reprezentovali Radomír a Jan Kolářovi.
    Soutěž probíhá jako dvoukolová, což přináší hráčům i doprovodu jistou nervozitu, jak se první kolo podaří a zda kytarista postoupí do kola druhého, které se konalo následující den. Porotě, v níž zasedli renomovaní pedagogové nejznámějších slovenských hudebních akademií a konzervatoří, se výkony obou našich kytaristů líbily a postoupili tak do 2. kola. Tam také nezaváhali, zahráli s přehledem nejlépe a oba ve své kategorii získali 1. místo, krásné poháry pro vítěze a Radomír Kolář se stal i absolutním vítězem celé dvoukolové soutěže.


Základní umělecká škola Mohelnice slaví další úspěch.

    Za všechna tato významná ocenění bych ráda poděkovala nejen těmto oceněným žákům, ale i jejich pedagogovi Miroslavu Vitulovi za vynikající pedagogickou činnost.
    Na závěr patří poděkování Mohelnickým mažoretkám ZUŠ Mohelnice za výbornou reprezentaci v zahraničí, ředitelce ZUŠ Mohelnice Janě Filipkové, městu Mohelnice a v neposlední řadě všem rodičům, kteří nám pomáhají.
    Děkujeme pedagogům, kteří se podíleli na přípravě kluků na soutěže, ZUŠ i Městu Mohelnice, které díky dotačnímu programu umožňuje nadaným dětem účastnit se těchto vrcholných soutěží.
    Plni napětí jsme v sobotu dorazili do koncertního sálu na soutěž IV. kategorie, v níž mezi 14 přihlášenými vystupoval náš druhý mohelnický zástupce – Radek Kolář. Jeho hráčský výkon byl vynikající, hodný i vítězství, avšak porota mu udělila „jen“ II. cenu. To je v rámci této špičky vlastně skvělý výsledek. A navrch ještě získal cenu poroty za mimořádné provedení skladby I. Albénize „Asturias“.


2016/2017 – smyčc.nástroje, klavír, výtv.obor

         Sourozenecké Duo 2 Ká získalo také 1. cenu a dokonce i postup do ústředního kola – ten podle pravidel soutěže získává pouze 1 soubor ze všech uskupení a to napříč věkovými i početními kategoriemi. Takže rovněž skvělý výsledek. No a navíc byl ještě Radomír Kolář vyhodnocen absolutním vítězem krajského kola.
    Ve dnech 23. - 24. března 2017 se na Slovensku v lázeňském městečku Bojnice (okres Prievidza) konala „Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2017“, které se mohli účastnit i mladí kytaristé ze zahraničí. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je tak obdobou naší národní soutěže žáků základních uměleckých škol vyhlašované českým MŠMT. Mezi 62 účastníky byli i zástupci z České republiky – tradičně ze ZUŠ Zruč nad Sázavou a premiérově také ze ZUŠ Mohelnice.
    Zakončili tak letošní náročnou soutěžní sezónu, ve které se od ledna do května zúčastnili celkem 7 soutěží a v podstatě z každé dovezli vrcholné umístění. Nyní už je čekají „jen“ letní koncerty, takže jim přejeme hodně spokojených posluchačů.


Mohelnický talent - fotogalerie

    Na Slovensku má kytarové klání trochu jiný koncept i způsob vyhodnocení. Nejmladší kategorie jsou jednokolové. Od II. kategorie výše je soutěž koncipována jako dvoukolová. První kolo tak oba kluci úspěšně absolvovali ve čtvrtek, druhé soutěžní vystoupení je čekalo den následující. Své přihlášené skladby zahráli oba dny skvěle a tak napjatě očekávali páteční podvečerní vyhodnocení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00