Jak na věc


zs mladezka

Beseda se studentkami ze středních škol

    Naše škola již poněkolikáté pořádá akci „Noc s Andersenem“. Akce Klubu dětských knihoven SKIP se koná v rámci kampaně Březen měsíc internetu (http://www.nocsandersenem.cz/). Cílem “nocování” je vzbudit v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společného hlasitého předčítání. My jsme se rozhodli zprostředkovat tento neobvyklý zážitek žákům 6. ročníku, a to z pátka 29. března na sobotu 30. března. Přihlášky na Noc obdrží šesťáci po jarních prázdninách.  
    Vážení rodiče,V těchto dnech se Vaše dítě rozhoduje o svém dalším vzdělávání. Není to jednoduché. Je třeba brát v úvahu mnoho aspektů od toho kde žijeme, rodinného zázemí, koníčků až po kamarády a renomé jednotlivých škol. Rozhodujícím hlediskem
    Od 2.března do 9.března se uskuteční zimní kurz výuky na lyžích a snowboardu. Jedeme na chatu Pod Štěpánkou v Příchovicích. Odjezd je naplánován na sobotu 2.března v 9.hodin. Pravděpodobný návrat v sobotu 9.března před polednem. V příloze tohoto příspěvku jsou pokyny pro vybavení na kurz. Žádáme Vás v zájmu Vašeho dítěte, abyste nechali seřídit vázání v odborném servisu, případně si vyžádejte při půjčení lyžařské (snowboardové) výzbroje v servisu potvrzení o seřízení vázání. Povinností je mít bezpečností přilbu, doporučujeme též chránič páteře a snowboardistům i chrániče zápěstí.
    Ve dnech 4.3. - 6.3. je pro 5. - 9. třídu uděleno z provozních důvodů ředitelské volno. 1. - 4.třída má normální výuku. Bližší informace budou zveřejněny.


Elektronická žákovská

    V rámci protidrogové prevence měli žáci 2. stupně možnost shlédnout dramatizaci známého románu Radka Johna Memento. Memento je román s reportážními prvky o partě drogově závislých, který se odehrává v Praze v 80. letech 20. století. Líčí 10 let života s drogou hlavního hrdiny Michala Otavy, který se nechá v šestnácti letech stáhnout partou k užívání drog. Umělecká agentura Rajcha pro nás diváky připravila silný zážitek. Téma tohoto díla je bohužel aktuální i dnes. A tak snad bude i jakýmsi varováním před užíváním jakýchkoli drog.
    Školní družinu navštívila dobrovolná záchranářka Terka, zastupující dobrovolný spolek MEDIC Děčín. Připomněli jsme si základy první pomoci, které by měl znát každý. Terezka nám ukázala vybavení batohu, který paří ke každému záchranáři a vyprávěla o dobrovolnické činnosti. Našel se i čas, aby si děti mohly vyzkoušet správně přivolat pomoc a ošetřit zraněného kamaráda.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00