Jak na věc


zpráva z prague food festivalu

Zprávy o plnění protikorupčního programu

    Ústavní soud rozhodl ve svém nálezu mimo jiné o zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 2018. Celá záležitost o neplatnosti komunálních voleb do zastupitelstva města Strakonice se tedy vrací k opětovnému projednání krajským soudem.
    Městem Strakonice je vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci stavby „Stavební úpravy – oprava zastřešení tribuny sportovního areálu“ za více než 3 miliony korun
    Nevyhovující stav místních komunikací v místech napojení na rekonstruovanou komunikaci I/22 Dražejov průtah – Strakonice a úpravy částí stávajících chodníků v majetku města Strakonice navýšil náklady města Strakonice na opravy komunikací.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00