Jak na věc


znalecky posudek zdravotnictvi cena

Impuls Reality Prostějov - Znalecké posudky

    Proč potřebuji ocenění či odhad? Obecně se dá řící, že vždy pokud se při běžném osobním životě, či obchodním styku nejsem schopen se svým obchodním partnerem dohodnout na hodnotě (ceně) za vykonanou práci, cenu prodávaného majetku.Jedná se o dokumenty, které slouží k zjištění hodnoty oceňovaného majetku. Náležitosti jsou upraveny zákonem č. 36/1967 Sb. vyhláškou č. 37/1967 Sb. a Znaleckým standardem, vydaným Vysokým učením technickým v Brně - Ústavem soudního inženýrství. Závěry v nich učiněné jsou identické jako u znaleckých posudků.
    Společnost Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. - znalecký ústav, je pro Vás připravena vypracovat znalecké posudky dle zákona č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek Ministerstva financí.Provádíme znalecké posudky a odhady všech typů nemovitostí od obytných domů, bytů až po specifické nemovitosti jimiž jsou například lesní porosty, vodní nádrže, speciální průmyslové stavby atd. Nemovitosti

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00