Jak na věc


změna velikosti prsou v těhotenství

Plastika prsou - modelace, zvětšení

    Při menším rozsahu modelace prsou, kdy rozsah změn není příliš velký, je možné vést jizvu pouze kolem dvorce, lehce dolů a obloukem k zevní straně podprsní rýhy, takže jizva je v menším rozsahu a esteticky neruší (např. v hlubším výstřihu apod.).
    Následující den ráno po operaci se provádí převaz, odstraňují se drény a je-li operační rána i celkový stav stabilizovaný, může být pacientka propuštěna s celkovým obvazem prsů do domácího ošetření. První dny po operaci je nutné dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže, zejména zátěže horních končetin. Na další převaz přichází pacientka 4. - 6. den po operaci. Stehy odstraňujeme většinou dva týdny po operaci, kdy je pacientka operatérem poučena o tlakových masážích jizev. Pacientka po tomto výkonu nosí elastickou podprsenku sportovního typu. Další kontroly jsou prováděny individuálně, minimálně do třech měsíců po operaci, kdy již by měl být i tvar prsů stabilizován.


Operace modelace prsou a pooperační období

    V případě, kdy dojde k výraznému úbytku prsní žlázy, je možné při modelaci prsou doplnit objem prsů silikonovými prsními implantáty. Všechny modelační chirurgické výkony na tvarově a velikostně změněných prsou jsou však prováděny za cenu jizev. Ty jsou ve většině případů vedeny kolem prsního dvorce, pak svisle dolů k podprsní rýze a v průběhu této rýhy. Vytváří tak na prsu tvar kotvy. Jizvy však postupem času během několika měsíců blednou a stávají se méně nápadnými. Jejich kvalita a výsledný efekt je individuální.
    Modelace prsou se provádí v celkové anestezii (narkóze) a trvá podle náročnosti v průměru 1,5-2 hodiny. Tomu musí odpovídat celkový zdravotní stav pacientky, který je zároveň základním předpokladem provedení tohoto zákroku. Je mnoho variant, jak provést vlastní operaci, a ty závisí především na výchozím tvaru a velikosti prsou a také na výsledném pooperačním tvaru, kterého chceme zákrokem dosáhnout.


Informace a objednávky +420 381 284 335

    Těhotenství a kojení mají většinou na tvar prsů nepříznivý vliv. Prsní žláza se zvětší na úkor ostatních tkání, vazivo ochabuje a kůže se roztahuje a povoluje. Po ukončení kojení nastupují změny v prsní žláze, které ve svém důsledku vedou k výraznému zmenšení jejího objemu. Oproti tomu se však vazivo a kůže již obvykle nevrací do původního stavu. Ztráta původní pružnosti kůže je způsobena porušením elastických vazivových vláken ve spodních vrstvách kůže při jejím příliš rychlém a nadměrném vytažení přizpůsobujícím se růstu prsní žlázy v průběhu těhotenství. Na vytažené kůži tak často zůstávají mnohočetné jemné strie (pajizévky). Toto je patrné zejména při opakovaných těhotenstvích jdoucích v rychlém sledu za sebou nebo při extrémních zvětšeních prsou, nejčastěji při prvním těhotenství.
    Plastická operace modelacou prsou řeší problémy povislých a pokleslých prsou, ale také prsou nadměrně vyvinutých (gigantomastie). Ženské prsy byly vždy symbolem krásy a ženskosti. Není proto divu, že jejich tvar, symetrie a také velikost výrazně ovlivňuje psychiku ženy v případě, že dojde podle jejího názoru nebo názoru okolí k nějaké odchylce. Změny tvaru, které si vyžadují plasticko-chirurgickou úpravu pomocí modelace prsou, jsou podmíněny především hormonálními změnami, které probíhají v souvislosti s těhotenstvím, kojením a později pak s menopausou.
    Se vzrůstající nutností tvarových a velikostních změn se zvětšuje i rozsah samotné operace a výsledných jizev. Ty jsou ve většině případů umístěny, jak již bylo řečeno výše, okolo dvorce, kolmo dolů do podprsní rýhy a v celém průběhu této rýhy, do tvaru kotvy.


Zeptejte se na zamýšlenou operaciMUDr. Zuzany Černé

    Druhým kritickým obdobím v životě ženy je období přechodu ( menopauza ). Jakmile se žena přiblíží k menopauze, začnou v mléčné žláze probíhat změny, které opět vedou ke zmenšení jejího objemu. Kůže, která v tomto věku již ztratila svou původní pružnost, je povolená a nemá schopnost přizpůsobit se objemovým změnám vlastní žlázy. V obou popsaných případech, jak po prodělaném těhotenství, tak s nástupem menopauzy, kdy dojde k výraznému zmenšení prsní žlázy bez přizpůsobení kožního krytu těmto objemovým změnám, nastane zcela patrný nepoměr mezi velikostí žlázy a plošným rozměrem kůže. Tukové tkáně v prsu také nebývá mnoho, protože u většiny žen se tuk ukládá na bocích a stehnech a na prsou ubývá vždy jako první. Velikost kožního krytu tak neodpovídá velikosti žlázy, kterou obaluje. To se pak projeví v povolení až svěšení prsu jako celku. Z toho lze logicky vyvodit, že operace modelace prsou je v těchto případech úpravou velikosti kožního krytu prsu, spočívající v odstranění jeho nadbytku.
    Do běžného režimu se pacientka může při nekomplikovaném průběhu zařadit po dvou týdnech od operace, avšak plná fyzická zátěž je možná až po 1-2 měsících, v závislosti na hojení a rekonvalescenci. S odstupem půl roku se pak doporučuje zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně, které by měly být samozřejmostí zejména u žen od 35 let.
    Po výše popsaném zmenšení kožního pláště prsu následuje modelace prsu, dle potřeby i redukce žlázy a sešití kůže v několika vrstvách. Operace je ukončena přiložením celkového obvazu prsů.
    Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta. Pacientka by proto neměla kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací! Pozitivní výsledek operace a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta i operatéra. Nezbytným předpokladem je proto jejich vzájemná důvěra a spolupráce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00