Jak na věc


zličín ikea

Městská část Praha Zličín - základní informace

    Díky metru (od listopadu roku 1994, úsek V.B), které se sice přímo ve Zličíně nenachází, ale leží na jeho okraji, má celá čtvrť dobré dopravní spojení. Na metro navazují i autobusy, bohužel četnost těchto spojů je velmi malá. V nedalekém sídlišti, na Řepích (na sever od Zličína) se nachází tramvajová trať. Od stanice metra jezdí i meziměstské linky do Plzně, Berouna, Karlových Varů, Kladna a Rakovníka.
    Územím Zličína prochází Pražský okruh (zprovozněn v tomto úseku v roce 2002), dálnice D5 směřující do Plzně a její přivaděč z Jihozápadního města. U stanice metra Zličín je také záchytné parkoviště P+R. Starým Zličínem prochází původní Plzeňská, hlavní tah do Plzně až do roku 1980, kdy se začala dálnice
    Městská část se skládá ze dvou kdysi samostatných obcí. Centra těchto původní vsí Zličín a Sobín dodnes dokumentuje zástavba statků a zemědělských usedlostí, která tvořila jejich historická jádra. V roce 1960 se obě obce sloučily a roku 1974 došlo k jejich připojení ku Praze.


Zličín - Občanská vybavenost a sport

    Ze spolků zde aktivně působí klub důchodců, fotbalový klub a Sbor dobrovolných hasičů, jenž vznikl v létě roku 1907 a v současnosti má 120 členů. Mezi hlavní činnosti sboru nepatří jen zajišťování požární bezpečnosti obce, ale i pořádání různých kulturních akcí jako například dětské dny, hasičské bály, pálení čarodějnic a hlavně práce s mládeží. Pod vedením zkušených vedoucích tu působí 50 mladých hasičů, kteří se úspěšně účastní městských, ale i republikových soutěží.
    Pohybové vyžití zličínským nabízí sportovní areál, kde se nachází víceúčelová hala sloužící současně jako školní tělocvična, fotbalové hřiště s přírodní trávou a fotbalové hřiště s umělou trávou třetí generace. Mini hřiště s umělou trávou slouží nejen k přípravě mužstev klubu, ale je i veřejně přístupné.
    Nejstarší písemnou zmínku o Zličínu nese listina knížete Břetislava I. z roku 1045. První zpráva o Sobínu se pravděpodobně nachází v zápisu plaského kláštera z roku 1288.
    Z archeologických výzkumů vyplývá, že první obyvatelé se na území usídlili již v mladší době kamenné, a to v místech, kde byl dostatek půdy k obdělávání a dostatečné množství zdrojů vody.
    Zličín je městská čtvrť a katastrální území na západě Prahy, na severozápadním okraji městského obvodu Praha 5, o rozloze 317,61 ha. Tvoří severovýchodní část městské části Praha-Zličín. V části obce Zličín je celkem 40 ulic, má zde sídlo 924 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Sobín, Řepy, Stodůlky a Třebonice.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00