Jak na věc


zkušební test na zbrojní průkaz

Jak zrušit pracovní poměr ve zkušební době

    Firma LABORTECH nabízí speciální zkušební stroje pro dlouhodobé zkoušky CREEP TEST určené pro stanovení tečení nebo relaxace napětí v materiálu. Tyto stroje řady 6.xxx.C, umožňují provádění zkoušek při konstantní teplotě až do 1200°C, kde deformace je zaznaménavána v určených časových intervalech. Konstantní zátěž je u těchto strojů vyvozována speciálním nízkootáčkovým AC pohonem s vysokou životností, závažím nebo konstantní pružinou přes pákový mechanismus. U těchto strojů je možná doba zatěžování až 10 000 hodin.
    Nová řada elektromechanických zkušebních strojů LabTest je určeny pro statické zkoušení materiálů a celých vzorků v tahu, tlaku, ohybu, smyku a krutu do maxilální síly 1600kN. Zkušební síla je vyvíjena pomocí AC servomotoru, který se vyznačuje vysokou dynamikou a rozsahem regulace rychlosti v rozmezí 0,00005 až 1500 mm/min. Používají se při kontrole kvality výroby, při vstupních a výstupních kontrolách materiálu a zboží ve strojírenském, stavebním a automobilovém průmyslu, ve výzkumu a vývoji. V našem sortimentu najdete jak jednosloupové, dvousloupové stroje se standartními rozměry, tak i prodloužené a rozšířené verze strojů.


Zkušební doba v poradně zákoníku práce

    Inovované univerzální servo hydraulické zkušební stroje LabTest s novým designem, novými přesnějšími a výkonnějšími pohony a řídícími jednotkami jsou určeny pro mechanické zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, smyku a krutu při namáhání vzorků i celých výrobků v staickém a dymanickém režimu. Díky značnému portfoliu strojů a novému značení strojů LabTest rozdělujeme hydraulické zkušební stroje pod označením H do několika číselných kategorií ...
    Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) disponuje unikátním zkušebním a technologickým zázemím. Komplexnost servisu, který zákazníkům poskytuje, odpovídá evropským standardům.
    Zkušební centrum umožňuje provádění stacionárních zkoušek a oživování vozidel na pomocném kolejišti vybaveném všemi uvedenými trakčními proudovými soustavami.


Statické elektromechanické zkušební stroje - řada E

    Nová řada univerzálních zkušebních strojů LabTest s novým designem, novými přesnějšími a výkonnějšími pohony a řídícími jednotkami jsou určeny pro mechanické zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, krutu a smyku při namáhání vzorků i celých výrobků. Používají se při kontrole kvality výroby, při vstupních a výstupních kontrolách materiálu a zboží ve strojírenském, stavebním a automobilovém průmyslu, ve výzkumu a vývoji. Nová řady strojů se vyznačuje vysokou tuhostí rámu a mechanickou odolností. Společnost LABORTECH nabízí tyto nové stroje v elektromechanickém provedení do 1600kN nebo v hydraulickém provedení tzv. řada H, kde je možno vyvinout maximální zklušební sílu do 6000kN. Stroje řady H se vyrábějí v několika modifikacích a to pro statické zkoušky, dynamické zkoušky, axiálně torzní zkoušky atd.
    Pokud máte v pracovní smlouvě sjednánu zkušební dobu a v současné době tato zkušební doba trvá, tak máte právo zrušit pracovním poměr ve zkušební době okamžitě. Pravidlem bývá oznámit zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavateli 3 dny předem. Stejné právo ukončit pracovní poměr ve zkušební době má i zaměstnavatel.
    Na Vašem dotazu mne zarazil fakt, že zaměstnavatel s Vámi opakovaně sjednává pracovní smlouvy a to včetně zkušební doby. Neznám přesně podrobnosti Vašeho případu, ale pokud u stejného zaměstnavatele pracujete nepřetržitě, tak by z jeho strany mohlo jít o obcházení zákona a v tom případě by uzavření pracovní smlouvy nebylo právně platné.


Příslušenství k elektroměrům/zkušební svorkovnice

    Na Zkušebním centru VUZ Velim bylo vybudováno a v březnu 2015 uvedeno do provozu samostatné pracoviště pro zkoušení jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Toto pracoviště využívá instalovanou technologii elektronického stavědla s reálnými detekčními prostředky a rádioblokové centrály RBC společně s prvky v kolejišti (proměnné i neproměnné balízy). Pracoviště umožňuje provádět zkoušky mobilní části ETCS s využitím traťové části v aplikačních úrovních ETCS L0, L1 a L2 včetně jejich kombinací, a tedy i přechodu mezi nimi. Instalovaná technologie umožňuje simulaci standardních i poruchových provozních stavů včetně simulace specifických požadavků dle dohody s klientem.
    Na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 6. 2015 jste u naší společnosti zaměstnán jako Projektový manager. Sjednaná tříměsíční zkušební doba dosud neskončila.
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.
    Uvedené i jiné zkoušky nabízí VUZ realizovat ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří. V případě zájmu umožní zákazníkům provádět měření vlastními prostředky.


Zkušební stroje pro dlouhodobé zkoušky CREEP TEST - řada C

    Jsem zaměstnaná již přes rok u jednoho zaměstnavatele(občanské sdružení), za tuto dobu mi byla třikráte prodloužena pracovní smlouva. Poslední pracovní smlouva ale byla ukončena před uplynutím doby určité dohodou k 31.1.2012 a následně hned sepsána nová pracovní smlouva k 1.2.2012 na dobu určitou k 30.6.2012 jen kvůli změně pracovní pozice. V této smlouvě mám uvedeno (v ostatních smloluvách to bylo také), že zkušební doba se sjednává na 3 měsíce. Mohu toto využít a podat výpověď jako bych byla ve zkušební době, tedy bez udání důvodů a hned, ikdyž již u zaměstnavatele pracuji rok, když ve smlouvě je znovu uvedena zmíňka o zkušební době. Chtěla bych odejít, pokud možno co nejdříve.
    Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná form, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr končí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.


Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době

    Všechny námi vyráběné stroje jsou navrženy tak, ať se může zákazník plně spolehnout na jeho funkci i při plnění náročnějších úkolů v oblasti mechanického zkoušení materiálů. Firma LABORTECH nabízí ke zkušebním strojům bohatý výběr příslušenství, kterým lze jednoduše dovybavit nabízené zařízení. Na prvním místě je vždy snaha nabídnout našim zákazníkům řešení střižená na míru pro více jak 20 odvětví průmyslu s ohledem na využití v praxi. Naším cílem je i nadále poskytovat našim zákazníkům moderní technická a technologická řešení podpořená nezbytnými službami v oblasti zkušebnictví. Naši obchodníci a aplikační technici Vám rádi poradí, jak vybrat vhodný stroj, který by odpovídal vašim požadavkům a potřebám a to v rozsahu zatížení od mN až po MN. Intuitivní a bezproblémové používání zkušebního softwaru software T&M vám zaručí spolehlivé připojení k vaší firemní síti.
    Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.
    Zkušební doba je spíše tématem sesterské poradny pracovního práva a zákoníku práce a podstatně více informací, dotazů i odpovědí naleznete na stránce - Zkušební doba a zákoník práce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00