Jak na věc


zkoušky smrti darren shan

Aa: Společná část maturitní zkoušky (SČMZ) povinná

    Podle stávající legislativy se skládá maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
    Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy školský zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., a vyhlášku č.214/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 177/2009 Sb., ve znění pozdějších novel.
    Kdo rozlouskne na podzim jazykovou zkoušku FCE nebo CAE, bude mít maturitu a přijímačky v pohodě. Studenti v Liberci, v České Lípě, v Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem se do toho letos pořádně…
    Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Úterý: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Čtvrtek: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Pátek: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00


Model maturitní zkoušky v jarním termínu školního roku 2018/2019

    Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/ty dílčí zkoušky, u které/u kterých neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v roce 2018, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci školního roku 2018/2019.
    Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00