Jak na věc


zjednodušování zlomku s mocnina

Přihlásit se přes sociální síť:

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Technické kreslení Kótování - kótování geometrických a konstrukčních prvků (kuželů, jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů) Střední škola, Havířov-Šumbark,
    Evropská komise (EK) ustavila v červenci 2015 z iniciativy komisařky pro regionální politiku Coriny Creţu „Skupinu nezávislých expertů na vysoké úrovni“ (High Level Group of Independent Experts on Monitoring Simplification for Beneficiaries of ESI Funds, dále jen Skupina), která poskytne doporučení EK pro zjednodušení a snížení administrativní zátěže příjemců finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
    RNDr. Zdeňka Petáková pracuje jako geoložka v České geologické službě. V roce 2011 působila jako členka expertního panelu pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací do roku 2030, pro oblast Udržení stabilního fungování přírodních zdrojů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00