Jak na věc


zastávky pražského metra

Úkolem Standardu zastávek PID je mimo jiné představit dobrá řešení tuzemská i zahraniční a ukázat cestu, jak jich dosáhnout v prostředí českých technických norem a právních ustanovení.

    Autobusová zastávka CONVI se přizpůsobuje všem prostředím díky své eleganci a vysoké tvárnosti. Její instalace splňuje požadavky legislativy o přístupnosti komunikací. S autobusovými zastávkami CONVI máte přehled o kapacitě, reklamní ploše, sedací části, ochraně před nepříznivým počasím, bezpečnost a komfort v noci.
    Variabilní čekárna pro autobusovou zastávku MHD s volitelným počtem segmentů v rozmezí 2 - 5, standardně vybavená lavičkou s možností doplnění o další prvky - plakátnice, vitrína, nosič jízdního řádu, odpadkový koš, označník zastávky a další. Více informací zde
    Zároveň má dokument ambici být informativním a vzdělávacím podkladem pro veřejnost. Tematicky se Standard zastávek PID vztahuje k území obsluhovanému Pražskou integrovanou dopravou, nicméně většina uvedených principů a pravidel je obecná, a tudíž použitelná v prostředí celé České republiky.


Autobusová zastávka CONVI MINI 1000 mm s vitráží napravo ve standardní RAL

    Označníky zastávek je nutné průběžně kontrolovat. Každý týden jsou zjišťovány případy stržených, poškozených, pomalovaných nebo jinak poškozených jízdních řádů, ke kterým je potřeba vyjet na opravu. Podobné „útoky“ na volné plochy zastávek i interiéry autobusů znamenají nemalé prostředky na odstraňování i mnoho zbytečného času. Bohužel většinou se nedá vše vyčistit na 100 % a stopy poškození částečně zůstanou. Postup čištění se podařilo výrazně zefektivnit nově zakoupenými prostředky, které jsou přímo určeny pro odstraňování pomalování z označníků, sedaček a automatů na jízdenky.
    Lehký přístřešek pro autobusovou zastávku MHD lze dodat ve dvou velikostech, standardně je vybaven lavičkou, s možností doplnění o další prvky - nosič jízdního řádu, odpadkový koš, označník zastávky. Více informací zde
    Našimi hosty bývají zaměstnanci firem, mladé páry, rodiny s dětmi i senioři. Lidé se k nám rádi vracejí nejenom kvůli odpočinku a sportovnímu vyžití v jedinečném prostředí přírody okolí Slap a Štěchovic. Nepřeberné množství pestrých turistických cílů k nám láká nadšence z celé České republiky.
    Vzhledem k velké náročnosti na údržbu a poměrně drahý provoz není uvažováno s dalším rozšiřováním sítě automatů v rámci MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí.


Autobusová zastávka CONVI 3000 mm s vitrínou 2000 napravo-standardní barvy RAL

    Při tvorbě dokumentu se vycházelo z moderních přístupů k řešené problematice i ze zkušeností z jejich navrhování, provozu a údržby. Cílem uplatňování tohoto dokumentu je zvýšení kvalitativní úrovně zastávek a přestupních bodů a jejich bezprostředního okolí z hlediska cestujících, provozu a samozřejmě i obyvatel měst a obcí.
    Síť automatů na výdej jízdenek AVJ-G od společnosti Mikroelektronika Vysoké Mýto je již několik let ustálená. Automaty jsou umístěny na deseti zastávkách, a to: Autobusové nádraží, Nemocnice, Písecké rozcestí, Křižíkovo náměstí, Na Kopečku, Sídliště Nad Lužnicí, dále Sezimovo Ústí I, náměstí, Sezimovo Ústí II, Kovosvit, Planá nad Lužnicí, náměstí a Poliklinika směrem na AN. U všech automatů jsou nainstalovány GSM moduly přenášející provozní informace prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon obsluhy automatů.
    V úterý 19.6.2018 proběhlo představení Standardu zastávek PID pro odbornou veřejnost, představitele samospráv hl. m. Prahy a městské odborníky v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP). Představení dokumentu i jednotlivých kapitol doplnila panelová diskuse s tvůrci dokumentu.


Autobusová zastávka CONVI 3000 mm se světelnou tabulí nalevo a vitráží napravo-standardní barvy RAL

    Cílovou skupinou Standardu zastávek PID jsou především všichni podílející se nějakým způsobem na přípravě staveb a úprav zastávek a přestupních bodů a jejich navazující infrastruktury, tedy starostům měst a obcí a dalším pracovníkům samospráv, projektantům, pracovníkům státní správy a dalším.
    MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí má v současné době více jak 100 zastávek, na nichž je umístěno cca 180 označníků (většinou pro jeden a druhý směr). Označníky na zastávkách ve většině případů plní zároveň i funkci dopravní značky vymezující hranice zastávky. Od roku 2006 je na zastávkách umísťován nový typ, který plní funkci čtvercové dopravní značky zastávka autobusu (IJ4a spolu s vyobrazením autobusu), doplněný o název zastávky a projíždějící čísla linek. Dle potřeby je doplněna poznámka, např. "Zastávka na znamení". Vlastní sloupek označníku je z původních hranatých sloupků vyměňován za stejné sloupky, jaké jsou používány u dopravních značek. Nově instalované hliníkové nebo pozinkované desky pro výlep jízdních řádů mají zaoblené rohy a tvarovaný zahnutý okraj, aby nemohlo dojít ke zranění. Také jsou měněny i některé tabule pro výlep JŘ uvnitř přístřešků na zastávkách.


Standard zastávek PID ukazuje obecné principy a pravidla na konkrétních příkladech, ale neurčuje, kde by se měla stejná řešení realizovat ani kdo by je měl realizovat. Problematiku vlastnictví a správy zastávek v prostředí PID v současné podobě pouze popisuje.

    Automaty umí vracet drobné mince v hodnotách 1, 2 a 5 Kč. Nové automaty již umí zpracovat a vracet i mince v hodnotě 10,- Kč. Vybrané automaty umí zpracovat i mince v hodnotě 50,- Kč. U staršího typu, který mince v hodnotě 50,- Kč neakceptuje, jsou cestující na toto omezení viditelně upozorněni.
    V naší nabídce naleznete tři hlavní produktové řady, vhodné pro obce či firmy. Venkovní a interiérové vitríny Vitincom, městský mobiliář Procity a bezpečnostní / dopravní zrcadla Vialux.
    Veřejné představení nového koncepčního dokumentu Standard zastávek povrchové dopravy PID, který definuje pravidla a ukazuje postupy, jak zlepšit vzhled i vybavení nejen zastávek tramvají a autobusů, ale i celých přestupních uzlů veřejné dopravy.Nová „zastávková kuchařka“ byla schválena vedením Prahy i Středočeského kraje letos na jaře a navazuje na ni celá řada dalších projektů, jejichž cílem je zlepšit mnohdy nevábné prostředí přestupních uzlů a zastávek a zvýšit nejen komfort a pocit bezpečí při čekání na tramvaj či autobus, ale také zlepšit informovanost cestujících o veřejné dopravě i navigaci na okolní cíle.


Autobusová zastávka CONVI 3000 mm se světelnou tabulí napravo a vitráží nalevo-standardní barvy RAL

    Vzdušná čekárna pro autobusovou zastávku MHD vybavená dřevěnou lavičkou, kterou lze vyrobit ve dvou a tří segmentovém provedení s možností vybavit ji dalšími doplňky - odpadkovým košem, označníkem zastávky nebo nosičem jízdního řádu Více informací zde
    V roce 2014 bylo renovováno 7 označníků zastávek. Konkrétně se jedná o zastávky  Radimovice u Želče, U vysílače, Pintovka směrem na Čelkovice a Švehlův most, Petrohradská, Náchod točna, Dražičky, Nový hřbitov a Stránského. Mimo to jsou prováděny běžné údržbové práce. Šlo o opravy sloupků zastávek a jejich výměnu, dále opravy ploch pro jízdní řády a konečně i výměny nebo doplnění označení zastávky (čtvercová značka autobusu s názvem zastávky a čísel linek).
    Shrnuje principy a pravidla týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů a zastávek a stanic vlakových linek S. Dokument představuje četná kvalitní řešení zastávek a přestupních bodů od nás i ze zahraničí a ukazuje cestu, jak jich v českém prostředí dosáhnout.


Autobusová zastávka CONVI 3000 mm-standardní barvy RAL

    Automaty jsou každý týden kontrolovány a v případě potřeby, po nahlášení poruchy ať už dispečinkem nebo zasláním GSM zprávy přímo z automatu, je oprava prováděna operativně nejen v pracovní době, ale často i o víkendech a ve večerních hodinách. Pokračuje se v ošetřování povrchů automatů tak, aby byla co nejvíce ztížena možnost automaty pomalovat. Toto opatření se osvědčilo a čistota automatů na jízdenky se výrazně zlepšila. Nejproblematičtějším místem je automat na Křižíkově náměstí, který bývá pomalován i několikrát za týden. Bohužel narůstají případy poškozování (např. ucpání vhozu a misky na výdej lístků) a napadání automatů ve snaze získat z automatu hotovost. Vzhledem ke končící životnosti nejstarších automatů bude potřeba pokračovat s postupnou renovací a modernizací těch nejstarších. V roce 2015 je počítáno s modernizací automatu na výdej jízdenek v zastávce Autobusové nádraží. Tato modernizace umožní mimo hotovosti využívat i bezkontaktní platební karty.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00