Jak na věc


zařazení dle cz-nace

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

    4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 15.4 účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (tis. Kč) CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE meziroční index x 117,9 106,8 99,2 84,8 Tabulka 15.5 Počet zaměstnaných osob v letech (osob) CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE CZ-NACE meziroční index x 104,0 105,2 100,1 84,4 Počet zaměstnaných osob % 122 % 140 Tržby za VV a S CZ-NACE 27 ZP 100 CZ-NACE 27 ZP % účetní přidaná hodnota CZ-NACE 27 ZP Pozn.: údaje v běžných cenách Pramen: předběžné údaje ČSú, rok 2009 vlastní odhad MPO Graf 15.2 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech V roce 2009 došlo k poklesu meziročního indexu počtu zaměstaných osob o téměř 16 % v celém odvětví CZ-NACE 27 (viz tabulka 15.5). K největšímu snížení počtu zaměstnanců došlo v oboru


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00