Jak na věc


zš frimla trutnov

Zdobit může každý, zdobit bude každý

    Podle vyprávění nejstarších řevnických občanů bývala škola v domě č.p. 10, později pak v domě č.p. 54 a to až do května roku 1822. Tehdy byla zahájena stavba nové školní budovy na náměstí. Tato škola sloužila dětem plných 62 let. Dětí však přibývalo, a žáci se do staré budovy nevešli. V roce 1884 nastal tedy pro řevnické školství další zlom. Byla zahájena výuka v nově otevřené obecné škole (č.p. 64). Jednání o zřízení této školy se vedla od roku 1878 a do základního kamene byly vloženy tehdejší mince, některé české noviny a pamětní listina vztahující se k budově. Ve 30. letech minulého století žilo v Řevnicích kolem 3000 obyvatel a kapacita školy opět přestávala stačit. Obec začala jednat o stavbě nové budovy pro měšťanskou školu podle projektu architekta Milana Babušky. Její základní kámen byl položen 23. června 1934 a v prosinci 1935 se ve škole začalo vyučovat. Během historie řevnické školy byly pro její potřeby využívány další budovy – budova fary č.p.20, budova č.p. 64 na náměstí,
    V čem tato výzva spočívá? Je to jednoduché, jen si obléknete na každou nožku jinou ponožku. Odlišnost ponožek symbolizuje odlišnost lidí s Downovým syndromem od zdravých lidí. U nás se zapojili paní učitelky a všichni žáci, včetně těch, kteří zrovna nebyli ve škole.
    Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do pátku. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků. Děti si nemusí nosit nic kromě přezůvek, vše ostatní pro ně bude připraveno.


Závěrečné představení Děti a divadlo

    Děti se hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítaného textu a fonematický sluch - obecně dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku základní školy. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.
    V současné době se vyučuje ve třech budovách- v ul. Revoluční, kde má své zázemí 1. stupeň a družina a v ul. Školní, kde se učí 1. a 2. stupeň a jsou zde kanceláře školy. Je již také dokončena dlouhoočekávaná přístavba školy, která navazuje na budovu 2. stupně.
    Pokud máte zájem, vyberte si z termínů a napište na níže uvedený mail. Pokud vám vyhovuje více možností (více dní), napište je všechny, usnadní nám to rozřazování – pomůžete těm, kteří mohou jen v jednom termínu.
    Počátky školství v Řevnicích jsou poněkud spletité a mnohá fakta nelze přesně doložit.Vycházet můžeme ze dvou dostupných pramenů o nejstarších dějinách řevnické školy. Prvním z nich je školní kronika a druhým obecní kronika z minulého století.


Judo4fun - lekce JUDO přímo u nás ve škole

    21. března je mezinárodním dnem Downova syndromu. Zajímavé je, že toto datum není vybráno náhodně. Má to svůj důvod. Downův syndrom se vyznačuje tím, že v buňce přebývá 21. chromozom. Běžná zdravá lidská buňka obsahuje 46 chromozomů ve 23 párech, zatímco buňka dítěte s Downovým syndromem má chromozomů dohromady 47. Ze statistik vyplývá, že na každých 800 až 1000 dětí, připadá jedno dítě s Downovým syndromem. Ročně to pak činí v České republice přibližně 50 novorozenců s Downovým syndromem, celosvětově asi 100 000 nových dětí s Downovým syndromem!
    Gratulujeme našim žákům Míšovi, Miškovi, Kubovi a Fildovi k účasti v okresním kole recitační soutěže, která se konala v Trutnově. Srdečně děkujeme chlapcům, kteří hrdě reprezentovali naši školu.


Obecná informace o zpracování osobních údajů

    Pan Jaroslav Pechan děti přívětivě přivítal. Ptal se dětí na různé otázky a každý za svoji odpověď dostal dobré lízátko. Pak děti provedl kravínem a děti si mohly prohlédnout různá hospodářská zvířata. K vidění toho bylo opravdu hodně. Dětem se velmi líbila malinkatá selátka, která se ještě vyhřívala u maminky. Zájem vzbudila i zvědavá koza a telátka, která se děti mohly pohladit. Děti si prohlédly různé zemědělské stroje. Největší úsměv na dětských tvářích vykouzlil ale velký zelený traktor Fend. Kdo měl zájem, mohl se s traktoristou Kubou tímto krásným traktorem svést a málokdo této možnosti odolal. Na závěr děti dostaly od pana Pechana nejstaršího plněné trubičky a sušenky. Celá exkurze se dětem opravdu velmi líbila a do školky odcházely plné dojmů a zážitků. Srdečně děkujeme za možnost této hezké návštěvy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00