Jak na věc


zš a mš skalice u české lípy

Zahájení bruslení na Ovocném trhu

    Hned ráno se všichni sešli ve družině, slavnostně oblečení a učesaní. Pověděli jsme si, proč jsme se tak hezky oblékli a upravili, něco o základech slušného chování, tedy etiketě. Jak bychom se měli chovat sami k sobě, k dospělým a v různých situacích.
    Děti se hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítaného textu a fonematický sluch - obecně dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku základní školy. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.
    Pokud máte zájem, vyberte si z termínů a napište na níže uvedený mail. Pokud vám vyhovuje více možností (více dní), napište je všechny, usnadní nám to rozřazování – pomůžete těm, kteří mohou jen v jednom termínu.


Obecná informace o zpracování osobních údajů

    Podle vyprávění nejstarších řevnických občanů bývala škola v domě č.p. 10, později pak v domě č.p. 54 a to až do května roku 1822. Tehdy byla zahájena stavba nové školní budovy na náměstí. Tato škola sloužila dětem plných 62 let. Dětí však přibývalo, a žáci se do staré budovy nevešli. V roce 1884 nastal tedy pro řevnické školství další zlom. Byla zahájena výuka v nově otevřené obecné škole (č.p. 64). Jednání o zřízení této školy se vedla od roku 1878 a do základního kamene byly vloženy tehdejší mince, některé české noviny a pamětní listina vztahující se k budově. Ve 30. letech minulého století žilo v Řevnicích kolem 3000 obyvatel a kapacita školy opět přestávala stačit. Obec začala jednat o stavbě nové budovy pro měšťanskou školu podle projektu architekta Milana Babušky. Její základní kámen byl položen 23. června 1934 a v prosinci 1935 se ve škole začalo vyučovat. Během historie řevnické školy byly pro její potřeby využívány další budovy – budova fary č.p.20, budova č.p. 64 na náměstí,
    Zvláštní cenu za podaný výkon získal v první kategorii Lukášek, ve druhé kategorii Barča. Všem žákům gratulujeme.
    Již uplynula první polovina školních měsíců a žáci se ve čtvrtek 31. 1. 2019 dočkali vysvědčení. Tento den byl na naší škole zvláštní.
    Potom jsme si zkusili „zkoušku ze všech předmětů“ za celý půlrok - nanečisto. Děti plnily úkoly na stanovištích z češtiny a matematiky, prvouky či hudební výchovy. Poznat stromy, spočítat příklady či zazpívat a zatancovat nebyl pro nikoho problém a všichni to zvládli hravě. Po absolvování této zkoušky již nastal ten dlouho očekávaný okamžik a došlo na rozdávání samotného skutečného vysvědčení. Všichni byli spokojení, měli radost. Někteří zkusí trochu přidat a zlepšit se, jiní se budou snažit tak, aby známky zůstaly stejné. Každopádně všichni žáci mají za sebou kus pořádné práce, ukázali obrovskou snahu a píli.


REGISTRACE dítěte na www.zapisdozszlin.cz od 19.03.2019 do 04.04.2019

    V současné době se vyučuje ve třech budovách- v ul. Revoluční, kde má své zázemí 1. stupeň a družina a v ul. Školní, kde se učí 1. a 2. stupeň a jsou zde kanceláře školy. Je již také dokončena dlouhoočekávaná přístavba školy, která navazuje na budovu 2. stupně.
    Děti byly obdarovány sladkými trubičkami a i paní učitelky byly potěšeny kávou, oplatkami a vajíčky. Velmi si vážíme tohoto milého činu, který všem zpříjemnil den!
    Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do pátku. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků. Děti si nemusí nosit nic kromě přezůvek, vše ostatní pro ně bude připraveno.
    Prosíme uživatele, kteří čekají na aktivační e-mail, aby si zkontrolovali příchozí poštu v e-mailové schránce. Pokud e-mail nenaleznou v příchozí poště, je možné, že jej e-mailový klient zařadil mezi spam.
    Počátky školství v Řevnicích jsou poněkud spletité a mnohá fakta nelze přesně doložit.Vycházet můžeme ze dvou dostupných pramenů o nejstarších dějinách řevnické školy. Prvním z nich je školní kronika a druhým obecní kronika z minulého století.


ZŠ Obříství - aktuální informace

    Přejeme vlčickým studentům stejnou chuť do práce i v následujícím půlroce, ať se jim ve škole líbí a mají spoustu kamarádů a ať je to ve škole baví.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00