Jak na věc


zš a mš brandýsek

Zřizovatelem školy je statutární město Ústí nad Labem

    Budete-li žádat odklad školní docházky, je třeba podat písemnou žádost a doložit ji v době zápisu doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
    Strávníci jsou automaticky přihlašování na další měsíc. Je důležité hlásit každou změnu a ukončení stravování, protože strávník je přihlášen automaticky a je mu účtováno stravné.
    Naše škola spolupracuje na projektu "Přírodovědné a technické vzdělávání ústeckého kraje".
    Výměnný projekt se školou v dánském městě Fjerritslev. Projekty, zahraniční výjezdy našich žáků, výměnné pobyty žáků obou škol ve Fjerristlev a v Ústí nad Labem, poznávání kulturních a his. zvláštností obou zemí, ...


Škola vytvořila sady DUM v rámci

    Od svého počátku jsme se zaměřili na rozvoj sportovních aktivit žáků. V současné době máme na 1. stupni v každém ročníku jednu třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy na tři hodiny týdně. Na 2. stupni je v každém ročníku jedna sportovní třída. Její žáci mají čtyři hodiny tělesné výchovy týdně. Tradici mají na škole tyto sporty: gymnastika Team Gym a sportovní gymnastika, judo, házená, lední hokej a lehká atletika. Náš moderní sportovní areál a halu využívají nejen žáci školy, ale i četné sportovní kluby a veřejnost.
    Na Mistrovství České Republiky v country tancích, v kategorii A1M, které se konalo ve Vodňanech 8.května2015, vybojovaly Bezinky v choreografii Bezenský mixer,
    Zápisy budou probíhat v sobotu 6. 4. 2019 od 8 do 12 hodin. Náhradní termín bude v pondělí 8. 4. 2019 od 14 do 16 hodin. Den otevřených dveří...
    Naše škola zahájila provoz ve školním roce 1977/1978. Na 1. i 2. stupni vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro 21. století. Aktuální kapacita školy je 850 žáků.
    Přejeme všem pěkné Vánoce s vůní čaje, vánočky a cukroví, to vše s příchutí lásky, štěstí a odpočinku a v novém roce hodně zdraví a času na vše, co máte rádi.
    Matematická olympiáda je oborová olympiáda pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, v níž mají děti za úkol...


ZVítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka Bezno.

    V pátek 9.10.2015 se naši žáci zúčastnili soutěže Kopidlenskýkvíteček a Kopidlenský kapřík.Družstvo „rybářů“ ve složení Tomáš Böhm, Aleš Tauchmann a Štěpán Cesnek obsadilo výborné 2. místo. Družstvo „kvítečků“ ve složení Nikola Karpetová, Michaela Míčová a Lukáš Pelc se umístilo na místěčtvrtém. Velmi potěšil svým výkonem Lukáš, který zvítězil mezi jednotlivci.
    Od začátku školního roku je v pavilonu druhého stupně zdarma k dispozici Wi-Fi připojení k síti internet. Tímto příspěvkem chceme především podpořit zájem žáků v doplňování informací a znalostí. Bližší informace budou zveřejněny v pavilonu druhého stupně.
    Spolupracujeme se školami v Itálii, Dánsku a Německu v mezinárodních projektech. Zapojujeme se do mezinárodních projektů Comenius nebo Erasmus a spolupracujeme se školami v Polsku, Francii, Španělsku a Finsku.
    Služby žákům poskytuje přímo v areálu také školní jídelna a školní družina. V odpoledních hodinách škola poskytuje zázemí četným zájmovým kroužkům, které vedou naši učitelé.
    Od 1. 9. 2017 došlo ke změně způsobu úhrady za stravné ve školní jídelně Bezno. Stravné se hradí zálohově, tzn. měsíc dopředu a pouze se zřízeným souhlasem k inkasu.


Informace k zápisům pro školní rok 2019/2020

    Na Mistrovství České Republiky v country tancích, v kategorii A1M, které se konalo ve Vodňanech 8.května2015, vybojovaly Bezinky v choreografii Bezenský mixer, 1.místo a titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY.
    Povinností strávníků (zákonných zástupců) je zajistit si dostatek finančních prostředků na účtu vždy před srážkou tj. 16. dne v měsíci. V případě, že budou obědy nezaplacené, bude stravování zrušeno do doby, než bude vyrovnán dluh. Uhrazení dluhu probíhá v kanceláři školní jídelny nebo u účetní v hotovosti.
    Dne 7. 2. 2019 proběhla na naší škole recitační soutěž, které se zúčastnilo několik desítek recitátorů ve čtyřech věkových kategoriích. Zvláštní skupinu...
    Přinášíme Vám dobrou zprávu z českých základních škol! Stoupá počet dětí mezi 11 – 15 lety, které neváhají ani minutu…
    První den nemoci je možno oběd odebrat do jídlo nosiče (rodiče).Za neodhlášený oběd (v době nemoci a dni, kdy neprobíhá vyučování) si může škola doúčtovat režijní náklady.
    Na základě vyplněné přihlášky je nutno v bance zřídit souhlas k inkasu. Potvrzenou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny, kde budete přihlášeni ke stravování.


Jsou dostupné na dotaz na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    Čtvrtý ročník italsko-českého výměnného programu v ZŠ Stříbrnická vyvrcholil v prvním říjnovém týdnu výjezdem 22 žáků sedmého ročníku do italského…
    V pátek 9.10.2015 se naši žáci zúčastnili soutěže Kopidlenský kvíteček a Kopidlenský kapřík. Družstvo „rybářů“ ve složení Tomáš Böhm, Aleš Tauchmann a Štěpán Cesnek obsadilo výborné 2. místo. Družstvo „kvítečků“ ve složení Nikola Karpetová, Michaela Míčová a Lukáš Pelc se umístilo na místě čtvrtém. Velmi potěšil svým výkonem Lukáš, který zvítězil mezi jednotlivci.
    Vítězstvím o jediný bod nad školou ze Strakonic naše dívky získávají pohár Ministra školství a titul mistryň České republiky ZŠ v basketbale pro rok 2015.
    Naše škola je také zapojena do projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti
    Dne 12. 2. 2019 jsme s výběrem žáků 2. stupně absolvovali v rámci technického a environmentálního vzdělávání exkurze v nové spalovně...


Exkurze ZEVO Plzeň (spalovna) a skládka odpadů Černošín

    Vítejte na webových stránkách základní školy Stříbrnická. Jsme škola, která se primárně soustředí na cizí jazyky a jejich využití nejen v hodinách angličtiny a němčiny, ale také se snažíme o jejich využití v reálných situacích.
    Tradiční vánoční trhy jsou na spadnutí a tak někteří žáci naší školy v Showroomu 12 pro Vás napekli cukroví, které…
    Umožňujeme také integraci tělesně postižených žáků do třídních kolektivů, škola je bezbariérová. Asistentky těmto žákům pomáhají o přestávkách i při vyučování.
    v Základní škole a mateřské škole Václava Vaňka, Školní 242, 294 29 Bezno. Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. K zápisu se dostaví oba rodiče, vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.
    Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se naše škola převlékla do vánočních barev a uspořádala již osmý ročník školního vánočního trhu.…
    Zrušení souhlasu k inkasu je možné až 1 měsíc od posledního dne stravování. Obědy je možné odhlásit na následující den nejpozději do 13. hodin. Objednávání a rušení stravy je možné provádět pomocí internetu na adrese www.strava.cz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00