Jak na věc


zš masarykova velká nad veličkou

Waldorfská základní a mateřská škola Brno se zapojila do programu Skutečně zdravá škola

    Vypěstované bylinky a zeleninu (bazalku, oregano, rukolu, saláty) jsme sklidili v pondělí 17. června a společně odvezli do Wine Food Market, kde pro nás byl připraven workshop pod vedením italského kuchaře. S jeho pomocí jsme si uvařili tradiční italské jídlo - těstoviny s bazalkovým pestem = MŇAM!
    Projekt je koncipován jako dlouhodobý a my se těšíme na další spolupráci, abychom mohli postupně kultivovat další prostory školního atria a případně rozšířit záhony...
    Vážení rodiče. Od pondělí 23. 9. bude zahájen provoz ve třech odděleních Mateřské školy. Provoz do úplného ukončení rekonstrukce bude do jisté míry v provizorních podmínkách. Ale nebojte se, o bezpečnost dětí bude postaráno. Provoz bude takto:
    TERIBEAR je méďa hrdina a současně hlavní symbol stejnojmenného charitativního projektu Nadace Terezy Maxové dětem.
    Video ze sázení je dostupné pod tímto ODKAZEM; fotogalerii z průběhu projektu zobrazíte kliknutím na tuto fotografii:
    Projekt je také součástí preventivního programu naší školy - oblast rizikového chování v dopravě.
    Rodičovská rada při ZŠ Bohumila Hrabala v rámci blížícího se Mezinárodního dne bez aut (spadajícího pod Evropský týden mobility) Vás zve, abyste se připojili k projektu PĚŠKY DO ŠKOLY.


Na základě ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 11, § 13 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanovuji výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2019/2020

    ZŠ a MŠ Jehnědí jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu se zákonnými normami. Účel a způsob zpracování je uvedený v Registru agend, pravidla jsou popsána ve Směrnici na ochranu osobních údajů. Tyto a další dokumenty podle nařízení GDPR jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ Jehnědí.
    Všichni zahradníci zeměpisného kroužku se stali součástí neziskového projektu Garden Food, jehož hlavním garantem a organizátorem byla společnost Wine Food - ta naší škole pomohla založit školní záhonky pro pěstování bylinek a zeleniny (a tím naplnit ideu proměny prostředí okolo altánu v atriu uprostřed školy). Projekt přispěl nejen k rozvoji environmentálního vzdělávání, ale zejména k zodpovědné spotřebě potravin a také výchově k udržitelnému rozvoji. Osobnostním přínosem šesťáků je manuální tvoření, díky kterému měli možnost vypěstovat si vlastní zeleninu a bylinky a s jejich použitím si pak vlastnoručně uvařit tradiční italské jídlo.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00