Jak na věc


záporná otázka budoucího času průběhového

Jednoduchá násobilka se zápornými čísly

    Záporné otázky nepoužíváme v případě zdvořilostních frází, které jsou pro češtinu tak typické. V angličtině by totiž tyto věty vyzněly spíše negativně a kriticky.
    Asi nejčastěji používáme záporné otázky zjišťovací, na které lze odpovědět ano / ne. V češtině můžeme při překladu těchto otázek použít slovo copak.  a) chceme si potvrdit vlastní domněnku:
    - stejně jako u běžných záporných vět můžeme i v případě záporných otázek použít slova jako nothing, never, no apod. POZOR! Tato slova jsou sama o sobě negativní a proto žádný jiný zápor v anglické větě už nebude:
    Záporné otázky používáme i při zdvořilostních pobídkách či pozváních, na které vlastně odpověď ani neočekáváme. Do češtiny tyto věty často vůbec nepřekládáme jako otázku:
    - při tvorbě záporné otázky přidáváme zápornou částici not, stejně jako v běžném záporu. Ve formální řeči či psaném slově, kde se vyhýbáme staženým tvarům, ji vždy vkládáme za podmět :

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00