Jak na věc


záněty střev u dětí

TOPVET - přírodní kosmetika, doplňky stravy

    Podprahové zánětlivé děje probíhají v kůži, sliznicích i v tkáních a orgánech neustále. I zřejmé místní záněty ovšem zůstanou v převážné většině případů ve svém rozsahu i intenzitě omezeny. Jestliže však je podnět příliš výrazný nebo je místní obrana nedokonalá či úplně selže, zánět se šíří do okolí, mízní cestou do oblastních i vzdálenějších uzlin, krevní cestou do jater, sleziny, plic a dalších orgánů a tkání. „Celkový zánět“ představuje závažný stav provázený horečkou, leukocytózou, koagulopatií, rozvratem metabolismu, kachexií a fyzickou i psychickou alterací. Významně se tu uplatňují interleukin-l, TNF-alfa, interleukin-6, interferony a mnohé další faktory. Ty vyvolávají v jaterních buňkách tvorbu proteinů „akutní fáze“: C-reaktivního proteinu, amyloidového proteinu, alfa-l antiproteázy (antitrypsinu), fibrinogenu, proteinu vázajícího manózu, složek komplementu a dalších. V pozdní fázi zánětu se uplatňuje TGF-beta a růstové faktory, zodpovědné za fibrotizaci a sklerotizaci.
    Chemokiny jsou vytvářeny hlavně aktivovanými elementy MFS, ale také fibroblasty, endoteliemi a megakaryocyty (tvorba je charakteristická pro jednotlivé typy buněk) a působí především na zánětotvorné polymorfonukleární neutrofily, rovněž však na monocyty, lymfocyty, endotelie a epitelie.
    Plazmatický amyloid A většinou koreluje s CRP. V průběhu zánětu zasahuje do metabolismu cholesterolu, podporuje chemotaxi a adhezi fagocytů. Fyziologické hodnoty se pohybují mezi 3 až 10 mg/L. Nápadně zvýšen je u RA (medián 73 mg/L, maximum až 1500 mg/L).
    Nový „boom“ zažívá CRP v poslední době. Zájem byl vyvolán pozorováním, že i hodnoty CRP jen mírně přesahujících normu lze pokládat za prediktivní ukazatel pozdější koronární příhody u nemocných s anginou pectoris a dokonce i ve velkých souborech zdravých lékařů a nemocných. Ukazuje to na přítomnost zánětu (případně infekce) v koronárních tepnách?


Zánět (pokračování)

    V předchozích studiích z 80. a 90. let a následných z poslední doby bylo zjištěno, že zvýšená koncentrace CRP naznačuje až 3x vyšší riziko koronární příhody a až 2x vyšší riziko ischemické mozkové příhody. Vysoké CRP u osob postižených infarktem navíc signalizuje (i po odhlédnutí od ostatních rizikových faktorů) nepříznivou prognózu: nemocní, kteří zemřeli brzy na městnavé srdeční selhání, měli nejvyšší koncentrace CRP. Dnes umožňuje stupeň zvýšení CRP stanovit nejen riziko infarktu u jednotlivých nemocných, ale i riziko dětí a příbuzných prvního stupně jedinců s IM.
    V našem sortimentu naleznete veškerou přírodní kosmetiku, doplňky stravy a veterinární přípravky. Nabízíme bylinné čaje, extrakty, a to lihové tinktury i tobolky, tabletované extrakty. Dále rostlinné oleje, sirupy, řadu beta-glukan, kloubní výživu, sportovní výživu.více...
    V poslední době se pro své „zánět optimalizující“ (nikoli nevybíravě potlačující) působení a příznivý vliv na chronický zánět - především kladné reologické, antiedémové i antifibrotické efekty-, prosazuje do prevence a léčby chronických zánětů systémová (orální) léčba kombinacemi proteolytických enzymů (preparáty Wobenzym a Phlogenzym).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00