Jak na věc


zánět hýžďového svalu

Zánět (pokračování)

    Zvýšení CRP se stalo spolu s vyšším cholesterolem, patogeneticky významnými lipidy a hyperaktivací imunity (určovanou obvykle dle aktivace komplementu) základním ukazatelem stupně arteriosklerózy a rizik jejích komplikací. CRP proto podle mnohých autorů představuje nadějný terč preventivních a léčebných zásahů. K hlavním z nich patří aspirin a pravastatin, zkoušejí se i preparáty systémové enzymoterapie.
    Produkce proteinů AF (PAF) je spouštěna řadou cytokinů vytvářených převážně aktivovanými buňkami monocyto-makrofágové řady. Uplatňují se zvláště IL-6, ale i IL-1beta, TNF-alfa, IFN-gamma, TGF-beta a IL-8. Stimulační efekt cytokinů na produkci PAF je podporován glukokortikoidy, zatímco inzulín ji spíše tlumí.
    V předchozích studiích z 80. a 90. let a následných z poslední doby bylo zjištěno, že zvýšená koncentrace CRP naznačuje až 3x vyšší riziko koronární příhody a až 2x vyšší riziko ischemické mozkové příhody. Vysoké CRP u osob postižených infarktem navíc signalizuje (i po odhlédnutí od ostatních rizikových faktorů) nepříznivou prognózu: nemocní, kteří zemřeli brzy na městnavé srdeční selhání, měli nejvyšší koncentrace CRP. Dnes umožňuje stupeň zvýšení CRP stanovit nejen riziko infarktu u jednotlivých nemocných, ale i riziko dětí a příbuzných prvního stupně jedinců s IM.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00