Jak na věc


záměr prodeje pozemku

Prodej, les 79329 m2, Jickovice

    Záměr prodeje nemovité věcipozemku parc. č. 2452/96, o výměře 2 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 2452/10 na základě GP č. 3462-5/2016 za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k přestavku stavby č.p. 2009, vše v k.ú. a obci Dobříš.
    Nabízíme Vám ke koupi rovinatou parcelu v obci Postřelmov, s plnou občanskou vybaveností, 9 km od Šumperka. Pozemek je určený k výstavbě individuálníh...
    V závěru starosta města informoval o možných variantách dopravy týkajíci se Polské ulice a o výstavbě urgentního příjmu v nemocnici. Na řadu přišlo i poděkování. “Já jsem zastupitelům poděkoval za naši 4 letou spolupráci a taky za to, že jsme se k sobě dokázali chovat korektně. Že přestože jsme spolu někdy nesouhlasili, což je naprosto přirozené, máme rozlišné názory, tak jsme se k sobě chovali slušně a ta naše atmosféra na zastupitelstvu byla velice korektní,” konstatoval Petr Hájek.
    Nabízíme k prodeji zahradu s chatou. Zahrada o rozloze 523 m2 s chatou v původním stavu. Na pozemku nejsou zavedeny inženýrské sítě. Možnost připojení...
    Záměr prodeje nemovité věcizáměr prodeje nemovité věci - pozemku parc. č. 1086/34 (zahrada) o výměře 206 m2 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. Čs. armády) ve prospěch vlastníka sousedního pozemku.


Pozemek k výstavbě, 1495 m2, Nemochovice

    Prodej pozemku vhodného k výstavbě rodinného domu. Výměra pozemku je 1.453 m2 a nachází se v klidné lokalitě Mokřiny u Aše. Stavbu je možno realizova...
    Záměr prodeje nemovité věciZáměr prodeje pozemků parc. č. č. 1015/30 a parc. 1012/8 v k.ú. Dobříš ve prospěch vlastníka areálů bývalých kasáren Sv. Anna
    Prodej pozemku 585/4 v k.ú. Mlýnec [DOC, 36 kB]Obec Poleň v souladu s odst. 1 § 39 zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje záměr obce:• Prodej pozemku parcelní číslo 585/4 v k.ú. Mlýnec – ostatní plocha, o výměře 659 m2 Případné připomínky k zamýšlenému prodeji zašlete na Obecní úřad Poleň do 6.5.2013.
    Obec Slavíkov zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Záměr prodat
    Dále zastupitelstvo města schválilo smlouvu na úvěr ve výši 25 milionů korun na financování rekonstrukce objektu Dukla číslo popisné 300. “Celkové náklady na tuto rekonstrukci budou zhruba 35 milionů korun, 10 milionů korun zaplatí město z rozpočtu roku 2019. Vzniknou tam nové stabilizační byty,” dodal vedoucí finančního odboru Jozef Polák.


2 Prodej a pronájem nemovitostí, záměry města

    OÚ v Kadově oznamuje, že na II. zasedání Zastupitelstva obce v Kadově, které se konalo dne 8. 3. 2012 byl odsouhlasen tento záměr nakládání s obecním majetkem
    Záměr pronájmu nemovité věciMěsto Dobříš zveřejňuje ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), v platném znění a na základě usnesení č. 33/6/2018/RM ze dne 27. 3. 2018 záměr pronájmu nemovité věci.
    Prodej lesa v Jickovicích o celkové rozloze 79 329 m2. Stáří porostů je od 38 do 150 let. V lesním porostu se nachází stoleté duby, habry, modříny a s...
    Nabízíme k prodeji část pozemku o výměře 800 m2 v klidné části obce Křepiny. K pozemku vede příjezdová cesta. Inženýrské sítě na hranici pozemku. Pr...
    Záměr pronájmu nemovité věciZáměr pronájmu části boční stěny (jižní světové strany) budovy č.p. 75, která je součástí pozemku parc. č. st. 88 v k.ú. a obci Dobříš
    V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. V platném znění jsou tyto záměry zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky a připomínky. Do mapových materiálů je možné nahlédnout na OÚ v Kadově.


Prodej, pozemek, 1453 m2, Aš - Mokřiny

    Plánované práce na úpravě prostoru před obchodem začaly. Předpokládáme, že potrvají měsíc. Odměnou za momentálně obtížnější přístup do prodejny bude nový prostornější...
    ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Kulturním domě v Ústí nad Orlicí se uskutečnilo 24. jednání zastupitelstva. Na programu byla tentokrát rozpočtová opatření a majetkoprávní úkony.
    Tradičně pořádáme poslední srpnovou sobotu naše krojované posvícení. Letos jsme jej obohatili o návštěvu našich italských přátel z Pova a Trenta. Zveme...
    Abyste se k nám lehce dostali, tak organizátoři zařídili posílené autobusové linky. Jízdní řád na sobotu 27.10.2018 je v přiloženém souboru. 819_181027


Informace o zveřejněných rozpočtových dokumentech Vy 90/2018

    Nejdiskutovanějším tématem byl záměr prodeje městského pozemku obchodnímu řetězci na Popradské ulici. Zastupitelé mluvili o tom, jak hodně je zachování zeleně důležité pro obyvatele města. Záměr prodeje nebyl schválen. Pro hlasovalo jedenáct zastupitelů, stejný počet proti a jeden se zdržel hlasování. “Jestli jsme měli zachraňovat v tomto území zelenou plochu, tak jsme neměli Lidlu historicky dovolit zde stavět. A v okamžiku, kdy Lidl nabízí de facto až trojnásobek znalecké ceny, tak se domnívám, že město Ústí nad Orlicí by tuto nabídku mělo zvednout ze stolu,” sdělil OIK TV starosta města Petr Hájek. Pro některé zastupitele nemá zeleň jen okrasnou funkci. “Ta zeleň nemá jenom jakoby funkci to, že je zelená, ale čistí vzduch a je to při příjezdu do města, prostě je to zadržování vody a takový ty věci, který dneska hodně hýbou celým naším státem,” řekl zastupitel Jiří Holubář.
    Záměr darování čj. 157/2014, pozemky pod stavbami komunikace III. třídy ppč. 3511, 2002/2, 3299, 3396, 2229/1, 2332, 2950, 3361, 3706, 3769, 3695 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde, přehledná situace ke stažení zde
    Záměr pronájmu nemovité věciMěsto Dobříš zveřejňuje záměr pronájmu nemovité věci -pozemků parc. č. 1896/168, o výměře 1631 m2 a parc. č. 1896/169, o výměře 1637 m2 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita Brodce) za účelem zřízení pastviny pro koně.
    Třetí ročník Vrboveckého vinobraní je za dveřmi. Uskuteční se v sobotu 27.10.2018. Těšit se můžete na průvod vinařů s posledním sklizeným hroznem...
    Nabízíme k prodeji pozemek v obci Království u Šluknova o velikosti 2557 m2. Nyní je pozemek veden jako louka, ale vedení obce souhlasí s převodem na ...
    Pronájem venkovního prodejního oploceného areálu o rozloze cca 2.100 m2, na velice frekventovaném místě u Makra u křížení ulic Hněvkovského / Kaštano...


newspaper templates - theme rewards

    Vyhlášení záměru prodeje, resp. pronájmu poz.č. 839, 840/10 a části poz.č. 840/1 a 894/1 vše k.ú. Rounek a pronájem části poz.č. 341/3 k.ú. V.n.J.ven 2015.pdf
    Ráj Realit nabízí k prodeji pozemky, jako jsou komerční výstavby, bydlení, zahrady, lesy, vodní plochy, trvalý travní porost, zemědělské půdy a ostatní nabídky. Využijte možnosti prodeje nebo pronájmu pozemku k účelům stavby bydlení, zřízení zahrady, trvalého travního porostu vhodného k chovu dobytka, či vybudování golfového hřiště. V nabídce je inzerováno přes 20 tis. realit.
    Naše společnost Vám zprostředkuje prodej pozemku vhodného pro výstavby RD v lokalitě kde lze stavět jen velmi obtížně neb tato leží v CHKO Šumava. Jed...
    Vyhlášení záměru výpůjčky části poz.č. 693 k.ú. Jiřín, pronájmu poz.č. 46 a 77.1 k.ú. Hlávkov, pronájmu poz.č. st. 229, 780.34, 1071.9 a 1231 k.ú. V.n.J..pdf
    Nabízíme k prodeji pozemek k výstavbě rodinného domu nebo dvojdomu. Pozemek o rozloze 1495 m2 se nachází na okraji obce Nemochovice. Je obdélníkového ...


Háj u Duchcova - Oficiální web obce

    Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
    Záměr prodeje nemovité věcipozemku parc. č. 445/3 (ul. Lidická), jako funkčně souvisejícího pozemku s pozemkem parc. č. 445/1, vše v k.ú. a obci Dobříš ve prospěch vlastníků bytových jednotek vymezených v budově č.p. 371 a budoucích nabyvatelů jednotek č. 371/3 a 371/4.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00