Jak na věc


zákoník práce plné znění

Zákoník práce s výkladem PRÁVNÍ STAV. Zdeněk Schmied, Jaroslav Jakubka

    Pracovníci mají právo na odměnu za vykonanou práci podle jejího množství, jakosti a společenského významu, na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na odpočinek a zotavení po práci. Organizace jsou povinny vytvářet pracovní podmínky, které umožňují pracovníkům co nejlepší výkon práce podle jejich schopností a znalostí, rozvoj tvůrčí iniciativy a zvyšování kvalifikace a které přispívají ke stálosti pracovněprávních vztahů.


Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

    6 6 Zákoník práce 2013 s výkladem v oblasti zkušební doby a podmínek pro sjednávání a opakované uzavírání pracovního poměru na dobu určitou, obnovení institutu dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a rozšíření okruhu výpovědních důvodů, diferenciace výše odstupného v závislosti na počtu odpracovaných let u zaměstnavatele a obnovení tzv. moderačního práva soudu snížit náhradu mzdy příslušející zaměstnanci z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru, zvýšení maximálního limitu počtu hodin na dohodu o provedení práce ze 150 na 300 hodin v kalendářním roce a s tím související podrobení této dohody odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění za specifických podmínek stanovených v 7a zákona o nemocenském pojištění, zpružnění institutů pružné pracovní doby a konta pracovní doby, rozšíření možnosti sjednání mzdy a stanovení platu s přihlédnutím k případné práci přesčas, rozšíření okruhu potenciálních příjemců náhrady odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní
    Blog o smlouvách, se vzory smluv zdarma ke stažení. Najdete zde vzory smluv a dalších souvisejících dokumentů. Také rady tipy a triky jak sepsat správnou smlouvu či dodatek smlouvy. Nejčastější smlouvy jsou pracovní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o dohodě o provedení práce, darovací smlouva, smlouva o nájmu, smlouvy o půjčce a výpůjčce, kupní smlouva. Články ke vzorům smluv a o vzorech smluv.
    Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném k 1. září 2018, je pro vás připravena ke stažení. Stačí pouze zaplatit pomocí sms nebo přes platební bránu a po odeslání částky okamžitě stáhnout plné znění vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném k 1. 9. 2018.
    1 Zdeněk Schmied, Jaroslav Jakubka Zákoník práce 2013 s výkladem výklad změn platných od vybrané výkladové problémy aplikace některých významných změn v praxi flexibilita v pracovněprávních vztazích a ochrana zaměstnanců obsahuje převodní můstek k novele č. 365/2011 Sb. PRÁVNÍ STAV K


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00