Jak na věc


vzorec obvod obdélníku

Makro Vycenásobné vykopírování dat

    Dobrým příkladem je řízení auta. Když jste si poprvé sedli za volant opatrně jste se učili, jak se auto řídí. Plně jste se soustředili na řízení, pedály a zpětná zrcátka. Tyto vzorce chování se vám postupně uložily do podvědomí a dnes již zvládnete řídit auto mnohem snadněji a ještě při tom děláte další věci, třeba si povídat se spolujezdcem. Již se nemusíte soustředit celou svou mysl na řízení.
    Jak mozek používá vzorce chování? Mozek používá vzorec chování v reakci na konkrétní situaci, která se podobá něčemu, co jsme již zažili. Přestože může tento konkrétní vzorec chování pocházet z velmi vzdálené minulosti, naše podvědomí tento rozdíl nevnímá a používá tento vzorec naprosto stejně intenzivně, jako když původně vznikl. Náš mozek je přesvědčen o tom, že daný vzorec je pravdivý a relevantní v dané situaci.
    Tyto vzorce s vámi však putují i nadále životem a mozek se na ně obrací ve chvíli, kdy chcete něčeho dosáhnout. Výsledkem je, že ztrácíte sebedůvěru, nevěříte, že to dokážete. Obáváte se, že nemá smysl s danou činností ani začínat.
    Maticové vzorce dokáží jednoduše sčítat hodnoty podle mnoha kritérií nebo zjišťovat počet hodnot, které zadaným kritériím odpovídají. Jejich použití je navíc velice jednoduché a universální.


Výpočet pomocí klasického vzorce

    Co jsou to vzorce chování? Vzorec chování je záznam uložený hluboko ve vašem podvědomí a přesně vám popisuje, jak máte reagovat a jaké pocity máte cítit ve spojení s konkrétní situací, lidmi či činnostmi. Tento vzorec jasně předurčuje vaši reakci a ovlivňuje vaše chování.
    V prvním dílu našeho miniseriálu Maticové vzorce I. jsme si ukázali základy a možnosti maticových vzorců obecně. Dnes se už podíváme na příklady praktického využití; konkrétně na to, jak maticové vzorce použít k podmíněným součtům a počtům.
    Vzorce chování patří mezi základní a zároveň nejdůležitější výbavu každého z nás. Vzorce chování totiž zásadně ovlivňují celý život člověka. Mají vliv na to, zda budete úspěšní či neúspěšní po profesní, osobní i vztahové stránce. Vzorce chování mají přímý vliv na to, zda budete mít v životě dostatek peněz a zda se budete cítit dobře.
    Kdy a kde vznikají vzorce chování? Naprostá většina vzorců chování vzniká před dovršením sedmého roku života. V tomto raném věku máme pouze omezené množství zkušeností a informací o reálném světě a lidech v něm. Proto nedokážeme účinně vyhodnocovat konkrétní situace. Logické přemýšlení ještě není na takové úrovni, abychom zvládli zpracovat všechna fakta a vyvodit z nich důsledky.


Další odlišnosti maticového vzorce

    Své komentáře prosím formulujte maximálně do 700 znaků! Jakmile bude váš komentář zodpovězen, budete upozorněni e-mailem. Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.
    Jak přesně vzorce chování vypadají? Rozlišujeme pozitivní a negativní vzorce chování. Je důležité identifikovat ty, které vám komplikují život a které vám brání v dosažení vašich cílů. Na těch potom můžete zapracovat, odstranit je a nahradit pozitivními vzorci, které vám život usnadní.
    Kde jsou vzorce chování uloženy? Všechny vzorce chování jsou uloženy hluboko v mozku. Především v podvědomí a limbickém systému, ale také na dalších místech. Celý náš život, zážitky, vjemy i pocity si průběžně ukládáme do podvědomí jako vzorce chování. Pomocí nich pak podvědomí ovládá zhruba 90 % lidského života.
    Dejme tomu, že máte uložený vzorec, že vás váš nadřízený opravdu nemá rád. Při každé interakci s ním pak budete sledovat pouze jeho negativní signály a budete se dál utvrzovat ve svém přesvědčení. Aby váš mozek své jednání na základě vzorců chování odůvodnil, uzpůsobí tomu vaše vnímání reality.


Výpočet pomocí maticového vzorce

    Vzorce chování nám ne vždy život usnadňují. Často je tomu právě naopak, život nám komplikují. Proč tomu tak je? Naučené vzorce jsou již zastaralé. Přestože nám v době vzniku dobře posloužily, nelze je aplikovat na situace v současném životě. To je častým zdrojem problémů.
    Můžete namítnout, že toto vám spolehlivě nahradí vestavěné funkce Excelu SUMIFS a COUNTIFS, ale pokud budete chtít použít jako kritérium výsledek funkce konkrétních záznamů, už se dostanete do problémů, a to určitě není výjimečný případ.
    Proto si v tomto věku pomáháme především emocemi. Fakta nehrají takovou roli. Ke konkrétním situacím a lidem si ukládáme do podvědomí emoce, které v nás vyvolávají.
    Pokud vám dělají v životě problémy negativní vzorce chování, nevěšte hlavu. Existuje cesta, jak se jich zbavit a dokonce je možné je zcela nahradit pozitivními vzorci, které vám pomohou žít úspěšný a spokojený život.
    Jako v prvním dílu, bych rád připomněl, že s maticovými vzorci můžeme použít daleko více funkcí než jen SUMA, velmi časté jsou funkce PRŮMĚR, SMALL, LARGE nebo např. ŘÁDEK. Jak lze tyto funkce navzájem kombinovat a získat tak zajímavé a universální řešení si povíme příště…


Použití maticového vzorce ve funkci Lintrend

    Jakou funkci mají vzorce chování? Původní funkcí vzorců chování je usnadnit nám život, abychom ihned věděli, jak se v konkrétní situaci zachovat. To vše proto, abychom se nemuseli vše učit každý den nanovo. Díky tomu ušetříme čas, který můžeme věnovat jiné činnosti.
    Dalším důvodem škodlivosti vzorců chování je fakt, že byly nevhodné již při svém vzniku. To bývá důsledkem toho, že byl vzorec uložen na základu nevhodné úvahy či strachu.
    Jak vzorec chování vzniká? Pozitivní i negativní vzorce chování vznikají velice podobně. Jediným rozdílem jsou konkrétní emoce v daném okamžiku - pozitivní či negativní. Konkrétní situace a vaše reakce na ni se nejprve uloží do vědomé části mozku. Pokud se tato situace bude opakovat se stejnou reakcí, tato informace se postupně uloží do podvědomí. Stane se zvykem - vzorcem chování.
    Jak taková změna probíhá, si můžete přečíst v článku Jak změnit vzorce chování? Pokud máte zájem o další informace o vzorcích chování, nebo hledáte pomoc, jak se zbavit těch negativních, kontaktujte mě a domluvíme si osobní konzultaci nebo vyzkoušejte kurz, který vám pomůže vyřešit váš konkrétní problém.


Komentáře Zrušit psaní odpovědi

    Názorný příklad vzniku vzorce chování: Když jste byli malí, váš otec vás často varoval, abyste si nevšímali jeho pracovního nářadí a nehráli si s ním. Pravděpodobně se pouze bál, abyste se nezranili, nebo abyste nepoškodili drahé nástroje. To jste však tehdy nevnímali. Dětský mozek si nedokázal interpretovat strach otce. Pouze jste si uložili vzorec chování, že na nářadí sahat nesmíte. Možná vznikli vzorce jako například:
    Proč lidé věří i vzorcům, které škodí? Uložené vzorce chování jsou založené na emocích a mozek je považuje za pravdivé. V danou chvíli vůbec nezáleží na faktech, mozek při aplikaci vzorců chování pracuje s emocemi a ne s objektivními fakty. Neřídí se logikou. Proto se občas přistihnete, že si říkáte “uvědomuji si iracionalitu svého strachu, ale přesto se těchto negativních myšlenek nedokážu zbavit.”
    Kdo se podílí na vytváření vašich vzorců? Největší vliv na tvorbu vzorců chování má pochopitelně především nejbližší okolí dítěte. Tedy rodina, vychovatelé, trenéři a další lidé, kteří aktivně zasahují do života dítěte. Neméně důležitým faktorem je pak také prostředí, v němž dítě vyrůstá.
    Dejme tomu, že by vás otec místo kárání podporoval. Dodal vám sebedůvěru a dal najevo, že vám věří. Vytvořili byste si naprosto opačný pozitivní vzorec chování, který by vám v dospělosti pomáhal.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00