Jak na věc


vzor dohody o vyporadani majetku po rozvodu

PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY PRŮMYSLOVÉHO VZORU:

    Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled (design) výrobku nebo jeho části. Jako průmyslový vzor lze přihlásit k ochraně výrobek, který je nový a který je typický zejména svým tvarem, liniemi, obrysy, barvou, strukturou nebo zdobením. Jedná se především o produktový design, průmyslový design či grafický design. Průmyslovým vzorem lze chránit designové řešení až 25 let.
    O průběhu celého přihlašovacího řízení vás budeme nadále průběžně informovat. Jako zdárné ukončení celé registrace obdržíte Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru s právem výlučného užívání předmětného průmyslového vzoru pro území, pro jaké je chráněno.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00