Jak na věc


vytyčení sití čez

Slavnostní zasazení stromu svobody

    Pro zobrazení souborů ve formátu PDF je zapotřebí nainstalovat Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, můžete si ho zdarma stáhnout na webové stránce Slunečnice.
    Uveďte jméno a příjmení žadatele, kontakt na žadatele a číslo platného Sdělení o existenci energetického zařízení (o toto Sdělení žádejte prostřednictvím Geoportálu).
    Žádáme o zprostředkování informace občanům a majitelům pozemků ve vaší obci například formou zveřejnění informace na úřední desce, internetu nebo obecním rozhlasem.
    Pro tento požadavek je nutné mít nejprve platné sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (viz – Geoportál). V případě střetu podzemního vedení se zájmovým územím žadatele je nutné před zahájením jakýchkoli prací požádat o vytýčení kabelů přímo v terénu. Vytýčení zajišťuje distributor.
    na území Moravy v současné době probíhá “Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s.“. Předmětem je vytýčení zařízení v terénu a následné geodetické zaměření. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00