Jak na věc


vytržení krčních mandlí

Možnost čerpání příspěvku - VITAKONTO

    Reakce: Je čirá spekulace (a je to nepravděpodobné), že všichni Židé, kteří během dvou tisíciletí umírali v pogromech a holocaustu, dostanou zpět svůj život i rodiny a budou v Nebi. Bez Božího Syna to není možné! Židé, kteří tady na zemi neuznávají Ježíše za Boha, nemohou být spaseni:
    Reakce: Zde opět musím zdůraznit, že ne všichni z Izraele jsou Izrael! Harmagedon (Armagedon) je antikristův útok na Boží Izrael (Kristovu církev). Antikrist se usadí v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha.
    Důkladné stomatologické vyšetření a konzultace se zaměřením na zdravotní stav pacienta (vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdce, poruchy krevní srážlivosti apod.). Je-li zub opatřen korunkou, před extrakci je většinou nutné korunku odstranit. Zákroku v mnoha případech předchází také RTG snímkování, které zobrazí délku a postavení jednotlivých zubů  a jejich kořenů.
    V některých případech je nutné přistoupit k chirurgické extrakci – zejména z důvodu špatné polohy zubu, pokud je zub v čelisti blokován nebo se nemůže normálně prořezat. Chirurgicky se také odstraňují zbytky kořene, rozlomené části trhaného zubu apod.


Oběti ráje (paperback) (Fredrika Bergmanová a Alex Recht #4)

    Sergej je křesťanký učitel, který o nebiblickém „vytržení“ káže/vyučuje. S velkou lítostí a pokorou musím konstatovat, že učení v podání Sergeje je bezduché a pro křesťany nebezpečné, neboť může člověka dovést na zcestí. Podle mého názoru se stal Sergej nechtíc dalším falešným prorokem.
    Ale tyto kategorie nezohledňují časové hledisko – jednoduchá extrakce může trvat déle než komplikovaná nebo chirurgická. Primárně jednoduchá extrakce může přejít v extrakci komplikovanou či chirurgickou.


VoZP - využijte příspěvku na dentální hygienu své zdravotní pojišťovny !!!

    Terapeutka Gabrielle Foxová zůstala po nehodě na vozíku, ale chce se co možná nejdříve zapojit do normálního života. A v léčebně pro psychicky narušené mladé delikventy je o pracovní síly nouze vždycky. Jednou z Gabrielliných pacientek je i charismatická Bethany Krallová, která ubodala vlastní matku k smrti a myslí si, že dokáže předpovídat přírodní katastrofy. A těch je ve světě postiženém důsledky globálního oteplování víc než dost. Gabrielle se musí vyrovnat především sama se sebou a snaží se nepustit si Bethany k tělu, jenže postupně přichází na to, že dívčiny předpovědi možná nejsou jen výmyslem nemocného mozku. Ale jak o tom přesvědčit ostatní? A i kdyby jí uvěřili, lze odvrátit blížící se apokalypsu? Psychologický ekothriller psaný břitkým, nesentimentálním jazykem nabízí napínavou četbu jako stvořenou k filmovému zpracování.
    Reakce: V 1. Korintským ani 1.Tesalonickým se nemluví o tajném „vytržení“ před velkým soužením, ale o viditelném příchodu Ježíše Krista na konci velkého soužení, který se bude týkat všech lidí. Je rouhání zaměňovat troubení Boží polnice s troubením lidské polnice ve Státu Izrael. Sergej se v knize nikde nezmiňuje o tom, že Boží polnice již troubí už od roku 2011, videa zde. Je pravda, že když Pavel do Korintu psal, Zjevení Janovo ještě napsáno nebylo. Je potřeba si uvědomit, že šlo o informaci od Pána (proroctví), což potvrzuje nejen Písmo, ale i sám Sergej v jiné části knihy:


Zaslepení (William Wisting #10)

    „Poté, co ďábel ovládne všechny národy, potáhne s mohutnou armádou proti Izraeli. Lid smlouvy bude znát svého Mesiáše a bude volat: „Přijď, Pane Ježíši!“ Naplní tím podmínku, kterou Pán vyslovil ohledně svého příchodu na zem. (Lukáš 13:35). (…) Kristus příchodem na Olivovou horu změní porážku Židů ve velké vítězství a zjeví svou slávu i slábu svého Otce. Matouš 24:21-22 „Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“.
    Reakce: Kvůli vyvoleným budou dny soužení zkráceny. Vyvolení neznamená Izraelský národ obecně, ale konkrétní lidé (i nežidovského původu), které si Bůh vyvolil ještě před stvořením. Je potřeba také pamatovat na to, že ne všichni z Izraele jsou Izrael! Je tady tělesný národ Izrael a Boží Izrael. Boží Izrael jsou všichni křesťané, kteří přijali Ježíše Krista za Pána a Spasitele. Někteří křesťané žijí v bludu, že izraelský národ je Bohem Bible vyvolený národ (bez podmínek). Takovému učení bohužel podlehl i bratr Sergej. Více článek Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?.
    Nevěří nikdo. Ani Gabrielle ne. Alespoň zpočátku ne. Uvěří teprve ve chvíli, kdy už začíná být skoro pozdě. Po sérii menších katastrof má dojít k něčemu, co Bethany ve svých představách vidí jen velmi nejasně a co ve svých poznámkách nazývá náboženským termínem - vytržení. Podaří se katastrofě předejít?


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00