Jak na věc


vyskytná nad jihlavou

kroniky k nahlédnutí 15.11.2018 na OÚ od 16h do 18h

    Hostům je k dispozici bar s alkoholickými a nealko nápoji. Pro uzavřenou společnost jsme schopni zajistit občerstvení podle přání. Klub je vybaven velkoplošnou projekcí.
    Obce: Bílý Kámen (Weissenstein)Hlávkov (Lukau)Ježená (Jessau, Jezina)Jiřín (Irschings)Plandry (Preitenhof)Rantířov (Fussdorf)Rounek (Raunek)Vyskytná nad Jihlavou (Giesshübel, Vyskytná, Německá Vyskytná)">8
    SOUČASNĚ VŠAK  MUSÍ NOVÍ ŽADATELÉ V SOULADU S NAŘÍZENÍM GDPR VYPLNIT NA OÚ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU FORMULÁŘ :  SOUHLAS S POSKYTNUTÍM             OSOBNÍCH ŮDAJŮ.__________________________________________________________
    V neděli 6. listopadu 2016 se v 17 hodin v ZŠ Vyskytná nad Jihlavou uskuteční povídání s promítáním fotografií z pěší poutě z Lourdes do svatojakubského poutního místa Santiago de Compostela a mariánského poutního místa Muxía, konané na přelomu dubna a května letošního roku.
    Obce: Bílý Kámen (Weissenstein)Hlávkov (Lukau)Ježená (Jessau, Jezina)Jiřín (Irschings)Nový HubenovNový RounekPlandry (Preitenhof)Rantířov (Fussdorf)Starý HubenovStarý RounekVyskytná nad Jihlavou (Giesshübel, Vyskytná, Německá Vyskytná)">11


útulné prostředí – dvě dráhy – velkoplošná projekce

    ... myslím si, že je jistá naděje uspět, přinejmenším částečně odklonit koridor VrT nazpět k dálnici, kam patří; tedy, jestliže s(těmi aktivními) lidmi z blízkých dotčených obcí i my v tomto skutečně podpoříme zastupitele. Petice pana starosty Petra Bohma je formulována velmi věcně a dobře. Ve veřejném zájmu strana pana Babiše (či kterákoliv jiná) může chtít prosadit (téměř) vše...
    Žádám co nejvíce občanů, aby se zapojili do diskuze k této problematice. Je důležité, aby zde byly vyjádřeny Vaše názory a postoje v plánované trati poblíž našich obcí. Může to být jeden z našich argumentů o veřejném mínění.Děkuji, Petřr Böhm, starosta obce Vyskytná nad Jihlavou.
    Dobrý den, mohl by jste prosím trochu více rozvést Vaší úvahu o ,,nachytání na poloměry? Pokud máte informace, že poloměry jsou zbytečně veliké a někdo nás tahá za nos, tak Vaše informace určitě uvítáme. Děkuji Petr Böhm, starosta obce Vyskytná nad Jihlavou.


Změna otevírací doby Místní lidové knihovny V.n.J.

    Vážený pane Děchtěrenko, velmi důrazně se ohrazuji proti Vašemu nařčení o sobeckosti a mrzí mne, že Váš přístup je veden hned od počátku jako rivalovský, oproti našemu, kdy jsme zvolili spojenectví. Větrnému Jeníkovu byly zasílány kopie komunikace obcí, které se rozhodli spojit proti variantě H4 hned od počátku, ale do dnešního dne nebyl projeven sebemenší zájem kohokoli z Vaší strany. Od počátku je naší snahou vytlačit koridor ze sídel a přizpůsobit trať obyvatelům, nikoli, aby se obyvatelé museli přizpůsobit trati. Stačí, že již Vysočinu rozděluje dálnice D1, proč stavět další dělící linii a nepokusit se jí vystavět v ochranném pásmu dálnice? Nové verze, které se objevily jsou označeny jako pracovní, k jednání po vznesených připomínkách aktivních obcí. Je logické, že pro Vyskytnou nad Jihlavou přinášejí úlevu a takto by se nám to líbilo, ale s tím říkáme i B), které Vy jste možná (záměrně) vynechal, že tato varianta může postihnout jiné obce. Petr Böhm, starosta obce Vyskytná nad Jih
    Dobrý den, snažím se dohledat aktuálnější informace o výstavbě VRT. Aktuální informace jsou z půlky roku 2014. Máte nové informace, kam se vše posunulo? díky. M.Brož
    V úterý 14.1.2014 budou v rádiu Region a pravděpodobně i na Radiožurnálu reportáže, jak moc by nás výstavba koridoru postihla, jak může zlikvidovat podnikatele (zemědělce) a jak se dotkne lidí, kteří by bydleli v bezprostřední blízkosti.
    A vy si prosím uvědomte, co dovedou moderní protihluková opatření. Takový vlak vám prosviští několikrát za den během pár vteřin a ve většině případů ho ani nezaznamenáte (nehledě na to, že řádově 100m se krokuje dost těžko ;-) )
    Stačí na číslo 734 616 817 zaslat registrační sms ve správném formátu (viz. níže) a již Vám neunikne žádná důležitá informace, jako je např. přerušení dodávky elektrické energie v obci, pozvánky na akce, zasedání zastupitelstva, zveřejněné dokumenty na úřední desce apod.


Pozvánka na prodejní výstavu a divadelní představení 8.12. v ZŠ

    Kongregace pro nauku víry 25. října 2016 zveřejnila instrukci „Ad resurgendum cum Christo“ o pohřbívání zesnulých a uchovávání popela v případě kremace. Potvrzuje v ní důvody, proč Církev upřednostňuje pohřbívání zesnulých do země, a stanovuje pravidla pro uchovávání popela v případě kremace.
    Dnes 6.1.2014 byla předána na podatelně Kraje Vysočina Petice proti plánované změně trasy V7 na H4 vysokorychlostního koridoru Praha - Brno. Sběr podpisů probíhal v průběhu Vánoc. Celkem bylo sebráno 497 podpisů. Děkujeme všem, kteří svým podpisem Petici podpořili.
    Dobrý den. děkujeme za podporu. Jen upřesním, že se nejedná o mou Petici, ale o Petici obce Vyskytná nad Jihlavou, kterou schválilo zastupitelstvo obce. Já jsem byl pouze administrátor, který sestavil návrh.
    http://jihlava.idnes.cz/debata-o-vysokorychlostni-trati-pres-vysocinu-v-namesti-nad-oslavou-1js-/jihlava-zpravy.aspx?c=A160528_2249624_jihlava-zpravy_mv
    Obce: Bílý Kámen (Weissenstein)Hlávkov (Lukau)Ježená (Jessau, Jezina)Jiřín (Irschings)Nový HubenovPlandry (Preitenhof)Rantířov (Fussdorf)Rounek (Raunek)Starý HubenovVyskytná nad Jihlavou (Giesshübel, Vyskytná, Německá Vyskytná)">10


Pozvánka na silvestrovský ohňostroj

    Dobrý den vážený pane Nedomanský, rozumím Vašim postojům a názorům. Diskuze na našich stránkách je otevřená diskuze veřejnosti, ve které mohou být samozřejmě projeveny názory pro i proti. Mohu Vás ujistit, že dokumentaci máme pečlivě nastudovanou ačkoli je velmi, velmi rozsáhlá. Předpokládám, že je spousta názorů, které jsou emotivní. I těmto názorům však rozumím a pokud jsou tendenční, snažíme se je vysvětlovat. Vašemu přirovnání k dálnici D3 , která je plánována necelý kilometr od Vašeho domu také rozumíme, nelze jej však přirovnat k situací, kdy má koridor vést nikoli kilometr od domů našich občanů, ale místo těchto domů. To je pro nás naprosto nepřípustné a budeme dělat vše pro to, aby se koridor přizpůsobil lidem, nikoli lidé koridoru. A pokud bude muset koridor zasáhnout některá sídla, tak ať jich je co nejméně. Je pro nás nepřípustné, aby nám bylo oznámeno, že byla vybrána tato varianta a my se s ní musíme smířit, navíc, když radní kraje veřejně prohlásí, že s touto variantou ji
    Obce: Bílý Kámen (Weissenstein)Hlávkov (Lukau)Ježená (Jessau, Jezina)Jiřín (Irschings)Nový HubenovNový RounekRantířov (Fussdorf)Starý HubenovStarý RounekVyskytná nad Jihlavou (Giesshübel, Vyskytná, Německá Vyskytná)">10
    V roce 2016/17 proběhne opět v jihlavské farnosti u kostela sv. Jakuba příprava na přijetí svátosti biřmování. Pokud máte zájem, můžete se také přihlásit. Všechny potřebné informace najdete na webu jihlavské farnosti www.svjakub.cz v menu Farní aktivity > Příprava k biřmování
    Dobrý den, pane starosto, reagoval jsem v hněvu bezprostředně poté, co jsem si přečetl internetové stránky Jihlavských listů. Celou záležitost dlouhodobě sleduji a dopad vysokorychlostní železnice na Vysočinu mě děsí. Máte pravdu, jediným uspokojivým řešením, kdy by nemuseli trpět lidé a příroda, je dostat stavbu přímo do ochranného pásma D1. Obce, kterých se to nějak týká, by proti sobě bojovat neměly. M. Děchtěrenko

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00