Jak na věc


vypocet soucinitel prostupu tepla

Výpočty součinitele prostupu tepla jednotlivých variant

    2 HODNOTY PRO VÝPOČET VARIANTY Č. 4 U g Izolační dvojsklo nepokovené , plněné xenonem 2,6 U w Vypočítaný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 2,55 HODNOTY PRO VÝPOČET VARIANTY Č. 5 U g Izolační dvojsklo pokovené 4-6-4, plněné vzduchem 2,6 U w Vypočítaný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 2,57 HODNOTY PRO VÝPOČET VARIANTY Č. 6 U g Izolační dvojsklo pokovené 4-6-4, plněné xenonem 1,4 U w Vypočítaný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 1,77
    10 HODNOTY PRO VÝPOČET VARIANTY Č. 28 U g Izolační dvojsklo nepokovené , plněné xenonem 2,6 U w Vypočítaný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 2,36 HODNOTY PRO VÝPOČET VARIANTY Č. 29 U g Izolační dvojsklo pokovené 4-6-4, plněné vzduchem 2,6 U w Vypočítaný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 2,39 HODNOTY PRO VÝPOČET VARIANTY Č. 30 U g Izolační dvojsklo pokovené 4-6-4, plněné xenonem 1,4 U w Vypočítaný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 1,59


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00