Jak na věc


vyhledání telefonních čísel podle jména

Vyhledání úniku kapalin

    Adresa je vyhledávácí kritérium složené z následujících částí: Okres, Obec, Část obce, Ulice, Číslo orientační, Znak a Číslo domovní. Pro vyhledání subjektu podle adresy je nezbytné vyplnit položku "Obec". Pokud obec nezadáte, budete upozorněni chybovým hlášením na nesprávně zadané vyhledávací kritérium. Výsledkem vyhledávání podle adresy je seznam subjektů, které mají na zadané adrese sídlo, provozovnu nebo odštěpný závod.
    Poradíme si také s veškerými instalatérskými pracemi, vyřešíme Vaše problémy s vodou, topením i plynem. Naši instalatéři si poradí s nefunkčním splachováním, s rozvody a opravami vody nebo s čištěním odpadů.
    V případě, že je třeba omezit seznam vyhledaných subjektů konkrétním typem role, v jaké je subjekt evidován v Živnostenském rejstříku, je možné nastavit požadovanou roli v této položce. U subjektů, které jsou evidovány v roli statutární orgán právnická osoba, bude uveden odkaz na seznam subjektů, u nichž se vyhledaný subjekt v dané roli vyskytuje.
    Obec je nezbytné vyhledávací kritérium pro vyhledávání podle adresy. Pokud je zadáno jakékoliv kritérium vztahující se k adrese, musí být tato položka vyplněna.
    Pomocí tohoto přepínače je možné zvolit, zda budou prohledávány pouze platné údaje anebo platné i neplatné údaje. Viz popis tohoto parametru u vyhledání podle podnikatele.


Vyhledání jen platných / platných i neplatných

    Umožňuje vyhledání podnikatelského subjektu podle údajů osoby, která má k tomuto podnikateli nějaký vztah daný její rolí u podnikatele. Výsledkem vyhledání je seznam osob, které vyhovují zadaným kritériím. Kliknutím na jméno a příjmení osoby v seznamu lze následně zobrazit seznam podnikatelských subjektů, ke kterým má daná osoba vazbu.
    Vítejte v rezervačním systému pravidelné autobusové dopravy AMSBUS. Tento systém Vám umožňuje provádět rezervaci a případně i zakoupení jízdenek on-line. Váš požadavek na rezervaci jízdenek je okamžitě zpracován do konkrétního autobusu. Dozvíte se ihned, zda je pro Vás jízdenka rezervována a máte možnost zvolit si způsob úhrady i doručení.
    Vyhledání úniku vody z vodovodního potrubí • Vyhledání úniku vody z topení • Vyhledání úniku uzavřených systémů • Vyhledání úniku vody podlahového topení • Vyhledání úniku kapalin celá ČR


Typické práce služby Vyhledání úniku vody Praha

    Subjekt nebo název subjektu je zjednodušené označení pro jméno, pod kterým subjekt vystupuje a je pod ním evidován v Živnostenském rejstříku. Podle typu subjektu se může jednat o obchodní firmu (subjekty zapsané v obchodním rejstříku), název právnické osoby (právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku) nebo jméno a příjmení fyzické osoby včetně případného dodatku (fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku). Hledání podle názvu subjektu probíhá následujícím způsobem:
    V případě, že je třeba omezit seznam subjektů vyhledaných podle osoby konkrétním typem role ve vazbě, jakou daná osoba k subjektu má, je možné nastavit požadovanou roli v této položce. U nalezených osob budou zobrazeny subjekty, u kterých se osoba vyskytuje ve vazbě se zvoleným typem role.


Vyhledání úniku vody

    IČO je identifikační číslo osoby, které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČO by mělo být unikátní, IČO přiřazené jednomu podnikatelskému subjektu v České republice by nemělo být přiřazeno žádnému jinému subjektu. IČO je jedinečným identifikátorem a jako takové je tedy nejvhodnějším vyhledávácím kritériem. Pokud zadáte IČO jako vyhledávácí kritérium, budou ostatní vyhledávací kritéria ignorována, dojde k vyhledání subjektů pouze podle IČO. V ideálním případě dojde k vyhledání pouze jediného subjektu. V databázi se však vyskytují i podnikatelé, u nichž není IČO známo. Vždy jde o dočasný stav (IČO bude doplněno v okamžiku, kdy se příslušný živnostenský úřad dozví jeho hodnotu), nicméně podle tohoto kritéria v takových případech požadovaný subjekt nenajdete. Nepodaří-li se Vám vyhledat podnikatele podle IČO, použijte pro vyhledání jiné kritérium - název podnikatele nebo adresu.
    Řemeslníci komunity Ferda mají dlouholeté zkušenosti s vyhledáváním úniku vody v domácnostech či provozovnách. Pošlete objednávku a my se o vše postaráme.
    Pomocí tohoto přepínače je možné zvolit, zda budou prohledávány pouze platné údaje nebo platné i neplatné údaje. Neplatným údajem je např. obchodní firma nebo adresa, která byla změněna na jinou hodnotu (tj. vyskytuje se pouze v historii) nebo subjekt, který nemá žádnou platnou živnost (ukončil podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona). Je-li zvoleno vyhledání "jen platných", nebude subjekt zařazen do seznamu nalezených záznamů, pokud je vyhledávaný údaj již neplatným údajem.
    Instalatéři komunity Ferda, jsou zkušenými profesionály a proto si můžete být jisti, že svou práci odvedou na jedničku a Vy budete bez starostí a nadmíru spokojeni.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00