Jak na věc


vyhřeznutí plotének

Rozpoznání/vyšetření

    459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek
    Páteř jako opora těla je složena z obratlů a meziobratlových plotének, které slouží jako vazivová pružina. Mezi jednotlivými obratlovými skloubeními vycházejí z míchy nervy, které řídí danou oblast těla. Mícha je celkově kratší než páteř, proto tedy neplatí, že by například nerv vycházející v oblasti 6. hrudního obratle inervoval svaly a kůži zad a hrudníku ve výšce tohoto obratle.
     Poruchy hmatu se projevují např. jako mravečení. Výpadky nervů vedou k projevům obrny, které se vyskytují jen na určité části těla - na té, která je inervována postiženým míšním nervem. Totéž platí pro bolest. Pokud je postižena bederní páteř, bolest může vystřelovat až do nohou, podél průběhu sedacího nervu (nervus ischiadicus) - ischialgie. Při bolestech v zádech a nohách se jedná o lumbo-ischialgii.


Fyziologie (jak to má fungovat)

    S postupem věku se z tělních struktur postupně ztrácí voda, oslabuje se pružnost a vitalita tkání. To platí i pro meziobratlové ploténky, které mají tlumit a usnadňovat pohyby páteře. Ploténka může z různých příčin vyhřeznout („vypadnout, vylézat“) ze své centrální polohy a vytlačit tak okraj ploténky na některou stranu, kde může utlačit buď přímo míchu, nebo nervy z míchy vycházející.
     Smím po vyhřeznutí meziobratlové ploténky ještě sportovat? Rozumná a přiměřená sportovní činnost je dokonce doporučená. Rozhodně byste se ale měl vyhnout sportům, které nepřiměřeně zatěžují páteř. K nim patří např. tenis, badminton, squash, jízda na koni, sjezdové lyžování. Naproti tomu doporučovány jsou sporty jako plavání, jízda na kole, běžecké lyžování, turistika. Kdo má operovanou meziobratlovou ploténku, měl by začít s lehkým tréninkem nejdříve po třech měsících.
    Celková rehabilitace včetně fyzikální léčby je nastavena podle klinických příznaků a výsledků zobrazovacích metod RTG (rentgen) a CT (počítačová tomografie). Operační léčba spočívá v odstranění ploténky.


Vyhřeznutí meziobratlové ploténky

     Vyhřeznutí meziobratlové ploténky se často ohlásí občasnými bolestmi zad, které se vyskytují při sezení nebo zdvihání těžkých předmětů. Akutní vyhřeznutí meziobratlové ploténky se většinou objeví nečekaně, třeba i ve spánku nebo ráno při vstávání. Často stačí už jednoduché otočení, aby vzniklo malé poškození. Vyhřeznutí je následek již delší dobu probíhajících změn v tkáni meziobratlové ploténky.
     Vyhřeznutí meziobratlové ploténky na krční páteři (vyhřeznutí cervikální meziobratlové ploténky) je spíše vzácné. Potíže zato bývají větší, takže je i obtížnější je léčit než při vyhřeznutí lumbální meziobratlové ploténky. V polovině případů je nutná operace. Poruchy hmatu a bolesti vystřelují do rukou, ramen a jednotlivých prstů.
     Pro diagnózu jsou důležité charakteristické příznaky jako bolesti a poruchy citlivosti omezené na určitou oblast těla - tzv. kořenové (radikulární) symptomy, způsobené tlakem na kořeny nervů v míše.
    Příznaky se odvíjí od místa v páteři, kde k výhřezu došlo (bolest krční páteře, v kříži, zad). Projevují se vystřelující bolestí, mravenčením a brněním. Následně se mohou objevit i výpadky v čití až poruchy hybnosti svalů.
    Podpučí cibulí praskne a spodní část cibule se rozevře. Následkem pokračujícího růstu na odkrytém vegetačním vrcholu dojde na bazální části cibulí k tvorbě drobných cibulek.


Vyhřeznutí podpůčí

    Kotvičník - semena s klíčivostí do konce roku 2018 jsou již v prodeji. Výrobce semen Zahradnictví JIKL.A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.
    Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.
     Náhle vzniklá bolest v bederní krajině, spojená s křečí zádových svalů, často provází blokádu meziobratlových kloubů a nazývá se lumbago (ústřel, houser). Prvotní příčinou může, ale nemusí být vyhřeznutí ploténky.
     Jak se mohu chránit před vyhřeznutím meziobratlové ploténky? K rizikovým faktorům patří zdvihání těžkých předmětů, nedostatek pohybu a dlouholeté chybné držení těla. Jsou ovšem i lidé, jejichž meziobratlové ploténky jsou předčasně opotřebeny. Dobrou ochranou je trénink zádových svalů, které usnadňují práci páteře při držení těla. Navštěvujte zdravotní gymnastiku, tam se naučíte, jak správně zacházet se zády.


Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

    Funkční model dvojnásobně zvětšený demonstrující laterální vyhřeznutí ploténky. Při stlačení obratlů dojde k vysunutí ploténky ven, což vytvoří hernii, která vyvíjí tlak na páteřní nerv.
    V případě vyhřeznutí v krční či hrudní páteři se bolest může rozšířit i na bolesti hlavy, ruky, rukou, ramen. U bederního vyhřeznutí se mohou obtíže šířit na bolest nohou, chodidel, paty.
     Vazivové pouzdro meziobratlové ploténky je s věkem náchylnější k přetrhnutí. Pokud se pojivový obal meziobratlové ploténky roztrhne, rosolovité jádro ploténky se může dostat z meziobratlového prostoru a tlačit na míšní nervy nebo na kloubní pouzdra malých obratlových kloubů. Příčiny vyhřeznutí a vysunutí meziobratlové ploténky jsou:
    Nápravná cvičení Jsou vhodná pro pacienty s často se vracejícími nebo chronickými bolestmi zad. Naučí je vykonávat každodenní práci, aniž by příliš zatěžovali záda.


Příčiny/rizikové faktory

     Před delší dobou jsem měl vyhřeznutou meziobratlovou ploténku a od té doby mám problémy se zády. Pomůže mi operace meziobratlové ploténky? K operacím se dnes při chronických bolestech zad přistupuje daleko zdrženlivěji než dříve. Při chronických poškozeních meziobratlové ploténky vznikají zároveň rozsáhlá poškození kořenů nervů. I když je kořen nervů operací uvolněn, nemůže se zaručit, že po operaci dojde k zlepšení.
    Léčba dle moderní medicíny může být konzervativní nebo operační. Základem je ale vždy léčba akutní bolesti analgetiky (analgetiky, antiflogistiky) a spasmolytiky pro uvolnění svalových stažení.
    Podpučí cibulí praskne a spodní část cibule se rozevře. Následkem pokračujícího růstu na odkrytém vegetačním vrcholu dojde na bazální části cibulí k tvorbě drobných cibulek. Praskliny jsou často vstupními branami pro mikroorganismy, které způsobují vznik sekundárních hnilob. Příčinou poruchy je nepravidelný příjem vody rostlinami a porucha se vyskytuje častěji v porostech cibule kuchyňské, které jsou sice pod závlahou, ale je nesprávně prováděná.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00