Jak na věc


vyšetření krve s cholesterol

Nabízí tento přístroj i další možnosti?

    Chcete-li podstoupit vyšetření spermatu, není nutné navštívit lékaře, ale můžete vše provést diskrétně a v pohodlí domova. Stačí vyplnit objednávkový formulář a vyčkat na doručení odběrového boxu (případně si jej po přijetí objednávky můžete vyzvednout osobně).
    „Spermiogram je preventivní vyšetření, které doporučujeme provést co nejdříve, neboť s přibývajícím věkem klesá kvalita spermií v ejakulátu. Při včasném zachycení špatného nálezu lze proces zhoršování kvality spermií zvrátit nebo alespoň zpomalit. Naše laboratoř vám nabízí 3 varianty vyšetření. Pokud si nejste jisti, které zvolit, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme.“
    3D ultrazvuk poskytuje jediněčnou příležitost vidět Vaše miminko plasticky ještě před narozením. Jeho reálný pohyb můžeme navíc pozorovat na 4D ultrazvuku, který na základě rychlého snímání 3D obrázků dokáže vytvořit téměř realistické video sekvence.


Je nutné se na toto vyšetření objednat?

    Teprve v poslední době umožnil výkon počítačů používaný ke zpracování velkých objemů dat i tzv. 4D zobrazení . Tento způsob vyšetření přidává k trojroměrnému zobrazení ještě další dimenzi, kterou je čas. 4D zobrazení představuje nejnovější ultrazvukovou technologii, při níž rychle snímané trojrozměrné obrázky umožňují vyšetření plodu nebo jeho orgánů plasticky v reálném čase.
    Před vyšetřením je nutné dodržet abstinenci, tzn. nejlépe 3 dny bez ejakulace. Při kontrolních vyšetřeních by tato doba měla být stejná. Stabilizace (tj. minimální výkyvy) parametrů spermiogramu nastává 2.–5. den ejakulační abstinence. Vzorek je nutno jednoznačně označit, zaznamenat čas od poslední ejakulace, dobu odběru, případně problémy při jeho získání.
    Pokud se objeví problematický výsledek, můžeme doporučit absolvování vybraných následných specializovaných testů pro přesnou identifikaci problému. K dispozici jsou také naši odborníci na prevenci, výživu a mužskou neplodnost, se kterými se můžete poradit o dalším postupu.
    Ano. Přístroj sice umožňuje zpracování všech dat v reálném čase, takže snímání ulrazvukového obrazu se neliší od běžného ultrazvukového vyšetření. Celkově je však toto vyšetření mnohem více ovlivněná polohou plodu či akustickými podmínkami zobrazení a trvá delší dobu, než se podaří zastihnout plod v optimální poloze k zobrazení .


20. – 22. týden těhotenství, II. ultrazvukový screening

    Odběr ejakulátu se provádí v domácím prostředí. Vzorek musí být získán masturbací, nikoliv při přerušovaném pohlavním styku, aby nemohla první část ejakulátu, nejbohatší na spermie, uniknout mimo nádobu. Před odběrem je potřeba dodržet základní hygienická pravidla (umytí rukou a pohlavních orgánů a důkladné smytí mýdla). Transport ejakulátu k vyšetření nesmí trvat déle než 2 hodiny. Řádně označenou a popsanou odběrovou zkumavku transportujte ve tmě a při teplotě blízké teplotě těla (ne méně než 20 °C, ne více než 37 °C).
    Vyšetření Standard doporučujeme všem, kteří se zajímají o kvalitu svého spermatu a uvažují o početí dítěte. V rámci tohoto vyšetření se zaměřujeme především na následující znaky spermií:
    3D vyšetření se objevilo jako nová možnost ultrazvukového zobrazení již před 10 lety. Při něm je ze serie klasických dvourozměrných obrázků rekonstruován 3D obrázek.
    Na rozdíl od 3D technologie je možné pozorovat anatomii jednotlivých orgánů v reálném čase. Např. je možné detailně sledovat pohyby končetin plodu, mimiku obličeje, srdeční činnost.


Je délka vyšetření delší než při běžném ultrazvukovém vyšetření ?

    Tohoto realistického zobrazaní je možné využít i v prenatální diagnostice anomalií obličeje i různých syndromů. Při zobrazení rozštěpových vad je možné nabídnout rodičům přesnou představu o rozsahu postižení. I ev. navazující konsultace umožňuje plastickému chirurgovi mnohem konkrétnější představu o možnostech korekce. Při detekci genetických syndromů není většinou možné přesné syndromologické zařazení . Nicméně 3D zobrazení dovolí často již předem označit plody s možnou stigmatizací a upozorní rodiče na možnou přítomnost genetického syndromu po porodu.
    Základní vyšetření zahrnuje mikroskopickou analýzu, stanovuje počet, životnost, pohyblivost a morfologii spermií. U ejakulátu dále hodnotíme vzhled, množství a konzistenci (viskozitu), stanovujeme pH ejakulátu. Tento parametr má zásadní vliv na schopnost spermií přežít delší dobu a oplodnit vajíčko. Toto vyšetření doporučujeme, pokud chcete zjistit stav vašich spermií a/nebo se připravujete na početí potomka.
    Panorama test je nejpřesnější neinvazivní screeningový test na vyhledávání několika nejčastějších odchylek v genetické výbavě plodu. Má nejnižší falešnou pozitivitu ze všech dostupných screeningových vyšetření nejčastějších chromozomálních vad.
    Kombinovaný screening I. trimestru (NT+) není plně hrazen ze zdravotního pojištění. Většina pojišťoven však na toto vyšetření přispívá určitou částkou.


Před gynekologickým vyšetřením

    Je nutné si uvědomit, že tato metoda vyšetření nenahrazuje klasické 2D zobrazení, ale doplňuje jej. V některých případech (špatná poloha plodu, menší množství plodové vody, špatné akustické podmínky….) nelze ani touto špičkovou technologií získat kvalitní zobrazení.
    Nejkomplexnější vyšetření ejakulátu na trhu. Obsahuje mikroskopické vyšetření, vyšetření na přítomnost infekcí a také vyšetření spermií průtokovým cytometrem. Ten je schopen zanalyzovat několik desítek tisíc spermií najednou a tím získat detailní informace o jejich stavu. Součástí vyšetření Komplex je i analýza seminální plazmy (stanovení koncentrace fruktózy a α-glukosidázy), které je možným markerem funkce přídatných pohlavních žláz. Toto vyšetření doporučujeme vážným zájemcům o početí potomka či lidem, kteří patří do rizikových skupin. 
    Po převzetí krabičky je třeba dle přiložených pokynů správně provést odběr a následně doručit vzorek na adresu Medicínského centra Praha (Praha 4 - Modřany) optimálně do 1 hodiny, nejpozději však do 2 hodin od odběru.
    Kompletní výsledky vyšetření Standard poskytujeme do dvou dnů, vyšetření Standard + Infekce a Komplex pak do jednoho týdne. Výsledky vám předáme osobně v Medicínském centru Praha, případně dle domluvy zašleme.


30. – 32. týden těhotenství, III. ultrazvukový screening

    Termín doručení vzorku do Medicínského centra Praha je nutné domluvit předem telefonicky (270 003 562/564) nebo e-mailem (zdravaspermie@mc-praha.cz), nejpozději 1 den před odběrem. Vzorek je potřeba okamžitě zpracovat a jeho vyhodnocení probíhá 2 dny, proto vzorky přijímáme pouze od pondělí do čtvrtka (8:00–12:00 hodin).
    Ke standardnímu vyšetření navíc provádíme mikrobiologickou analýzu ejakulátu. Díky této analýze jsme schopni určit případný výskyt infekcí, které mohou výrazným způsobem zhoršit kvalitu spermií v ejakulátu. Infekce mohou být způsobeny nákazou sexuálně přenosnými patogeny, jako například Chlamydia trachomatis či Neisseria g., způsobující kapavku. Vyšetření je vhodné, pokud máte problémy s početím a zároveň máte podezření na infekční onemocnění, možná způsobené pohlavní chorobou.
    Tento způsob zobrazení je velmi atraktivní pro rodiče. V klasickém 2D zobrazení je pro laika mnohdy velmi obtížné se orientovat. Při kvalitním 3D zobrazení jsou struktury a povrch plodu zobrazeny velmi kvalitně a připomínají klasickou černobílou fotografii, takže představa rodičů o vzhledu jejich dítěte je velmi konkrétní a reálná.
    Vyšetření trvá většinou 10 až 15 minut, v některých případech ale může trvat i déle. Limitujícím faktorem může být poloha plodu nebo stavy zhoršující prostupnost ultrazvukových vln.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00