Jak na věc


vyčíslování chemických rovnic příklady

Vyčíslování chemických rovnic - reakce MnS2 s PbO2

    Kolik gramů oxidu rtuťnatého HgO potřebujeme k získání 20 ml rtuti Hg (ρ = 13,5 g∙cm-3), jestliže zanedbáme vznik rtuťových par při zahřívání a budeme počítat se 100 % výtěžkem reakce?


Chemické rovnice - vyčíslování a výpočty

    ↑ jelena:Děkuji za pomoc, opravdu to vychází! Jen se chci zeptat, proč tam máte dvakrát sírový kationt? Nás právě ve škole učili, že když tam mám nějaký prvek dvakrát (např. ), tak počet elektronů potřebný z daného oxidačního čísla na výsledné (třeba z nuly na pět) násobíme dvěma (tedy 5*2). Vy jste ale udělala z -2 na 2*6, tedy na 12. Takže proto jsem to měl špatně a správný je Váš postup?Jen ještě takový dotaz, když jsme třeba ve škole vyčíslovali nějakou reakci s peroxidem vodíku, tak jsme tam vždy dávali ke kyslíku oxidační číslo -1. Je to tedy špatně a měl bych správně zapisovat ?A když mám třeba v zadání, že látka A reaguje s látkou B v prostředí vodného roztoku látky C, jde už od začátku poznat, že voda má být na pravé straně rovnice? Vím, že třeba Houbar a Pietro zmiňovali, že v reakci kyseliny se zásadou bude voda vždy na druhé straně. Platí to ale vždy? Děkuji.↑ pietro:Vám také děkuji za pomoc. Jen se chci zeptat, tu soustavu jste počítal Gaussovou eliminační metodo
    Ze soustavy lineárních rovnic můžeme snadno zjistit, že nejnižší koeficient bude mít neznámá b, a proto stanovíme, že b = 1. Jelikož d = 2 b, poté má být d = 2. Ze vztahu 2 a = 3d spočítáme, že hodnota a = 3. Zbývající hodnotu c můžeme dopočítat třeba ze vztahu a = c, a tak c = 3. Reakční schéma doplněné o získané hodnoty vypadá následovně:
    Při vyčíslování iontových rovnic postupujeme obdobně, jako bychom vyčíslovali rovnice reakcí redoxních – rovněž zde musí být splněny zákony zachování hmotnosti a náboje.
    Obr.: Ilustrace zákonu zachování hmotnosti - hmotnost výchozích látek (2 molekul vodíku a molekuly kyslíku) je rovna hmotnosti produktů (2 molekuly vody)
    Jen ještě takový dotaz, když jsme třeba ve škole vyčíslovali nějakou reakci s peroxidem vodíku, tak jsme tam vždy dávali ke kyslíku oxidační číslo -1. Je to tedy špatně a měl bych správně zapisovat


Re: Vyčíslování chemických rovnic - reakce MnS2 s PbO2

    Redoxní (oxidačně-redukční) reakce jsou takové, při kterých dochází k přesunu elektronů mezi jednotlivými částicemi. Jelikož jsou elektrony záporně elektricky nabité, dochází ke změně nábojů jednotlivých částic, což vede ke změnám oxidačních čísel. Při oxidaci dochází ke zvyšování oxidačního čísla, zatímco při redukci se oxidační číslo snižuje. Oba děje probíhají při reakci vždy současně. Oxidovaná částice elektrony odevzdává, zatímco ta redukovaná je naopak přijímá. Před zahájením vyčíslování si zjistíme, u kterých částic dochází ke změně oxidačního čísla. Můžeme si také označit, v jakém případě probíhá oxidace a ve kterém redukce:
    ↑ Bedlasky: Kolega Houbar minule upozornil...Co se vody týče:když je někde kyselina nebo zásada, tak voda bude na opačné straně.Dokážeme si to v našom prípade. Nechajme rovnicu tak ako si Ty napísal a matematika nám ju dá na správnu stranu. a MnS2 + b PbO2 + c H2O +d HNO3 === e PbSO4 + f Pb(NO3)2 + g Pb(MnO4)2Mn 1 0 0 0 0 0 2 S 2 0 0 0 1 0 0Pb 0 1 0 0 1 1 1O 0 2 1 3 4 6 8H 0 0 2 1 0 0 0N 0 0 0 1 0 2 0 6 rovnic...7 nezn.We are done. RREF(A)=1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 -14 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0 0 1 0 -4 0 0 0 0 0 1 -142 MnS2 + 19 PbO2 + -14 H2O +28 HNO3 === 4 PbSO4 + 14 Pb(NO3)2 + 1 Pb(MnO4)2alebo teda preložíme vodu na pravú stranu lebo má koeficient znamienko mínus.2 MnS2 + 19 PbO2 + +28 HNO3 === 4 PbSO4 + 14 Pb(NO3)2 + 1 Pb(MnO4)2 + 14 H2O
    V tomto případě dříve než aplikujeme křížové pravidlo, musíme sečíst elektrony potřebné na všechny oxidace a na všechny redukce a až poté prohazovat výsledné počty elektronů.


Cvičebnice středoškolské chemie

    1. Vyčíslování chemických rovnic (schémat).....1.1 Vyčíslování rovnic neredoxních reakcí.....1.2 Vyčíslování rovnic redoxních reakcí.....1.3 Vyčíslování iontových rovnic2. Výpočty z chemických rovnic
    Vyčíslená chemická rovnice potvrzuje zákon zachování náboje (při redoxních reakcích, viz dále) a hmotnosti, neboť elementární částice vstupují do reakce ve stejném množství, jako z ní vystupují.
    ↑ Bedlasky:Ahoj, rád som, keď Ti to pomôže. Odkedy poznám tzv.Gaussovu elim. metodu,tak už nemám žiadne strachy z vyrovnávania rovníc.:-)A ešte keď použijeme strojhttp://www.di-mgt.com.au/cgi-bin/matrix_canon_form.cgiktorý eliminuje ľudské chyby, tak sa celkom rýchlo dostaneme k cieľu.
    v některém předchozím příspěvku jsem také napsala, že bych vodu nepsala na obě strany, ale tak, aby šlo vyrovnat vodíky (zejména pokud vidím, že mi jedině voda urovná). Pokud si vybavuji, tak většina reakcí bude s vodou napravo. Ještě snad pozor na zápis poloreakcí, kdy je velmi důležité prostředí, ve kterém reakce probíhá. Nejvíce toho posbíráš cvičením a čtením různých reakcí - dobrá sbírka je např. u pana Canova v Anorganice (nalevo v nabídce - potom rovnice, poloreakce, chemie prvků)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00