Jak na věc


vyčíslování chemických rovnic příklady

Cvičebnice středoškolské chemie

    ↑ Bedlasky:Zdravím, já to mám zvyklé tak, že v těchto případech nebudu zapisovat jen Cl(0), ale celou molekulu potom při sestavení bilance mi musí souhlasit nejen počet elektronu, ale také i počet atomů chlorů, tedy např. při přeměně Cl2 na HCl budu mít . Začínám urovnáním počtů atomů, nejdřív vynásobím 2 napravo, až potom počítám elektrony potřebné pro přechod. Tak naučili a zatím mi to fungovalo, ale ještě si počkej na kolegu houbar(e), měl by mít nejnovější poznatky a snad i zná dobrý odkaz.
    Mohou také nastat situace, kdy oxidace a redukce probíhá pouze u jedné částice (poté hovoříme o disproporcionační reakci), anebo se při reakci realizuje více oxidací či redukcí.
    1. Vyčíslování chemických rovnic (schémat).....1.1 Vyčíslování rovnic neredoxních reakcí.....1.2 Vyčíslování rovnic redoxních reakcí.....1.3 Vyčíslování iontových rovnic2. Výpočty z chemických rovnic
    Základem pro provádění různých chemických výpočtů je chemická rovnice. Chemická rovnice je vyčíslený zápis reakce. Nevyčíslený zápis se nazývá reakční schéma. Z chemické rovnice ihned vidíme v jakém poměru spolu jednotlivé látky reagují, kolik látky pro reakci potřebujeme atd. Chemická rovnice je grafických vyjádřením zákona o zachování hmotnosti a zákona o zachování náboje, při iontovém zápisu rovnice. Chemická rovnice tak vyjadřuje, že hmota, potažmo atomy, je nezničitelná. Stejný počet atomů, co do reakce vstoupí, musí z ní i vystoupit.


Chemické rovnice - vyčíslování a výpočty

    Redoxní (oxidačně-redukční) reakce jsou takové, při kterých dochází k přesunu elektronů mezi jednotlivými částicemi. Jelikož jsou elektrony záporně elektricky nabité, dochází ke změně nábojů jednotlivých částic, což vede ke změnám oxidačních čísel. Při oxidaci dochází ke zvyšování oxidačního čísla, zatímco při redukci se oxidační číslo snižuje. Oba děje probíhají při reakci vždy současně. Oxidovaná částice elektrony odevzdává, zatímco ta redukovaná je naopak přijímá. Před zahájením vyčíslování si zjistíme, u kterých částic dochází ke změně oxidačního čísla. Můžeme si také označit, v jakém případě probíhá oxidace a ve kterém redukce:


Re: Vyčíslování chemických rovnic - reakce MnS2 s PbO2

    Dobrý den. Vkládám sem tuto redoxní rovnici, s kterou si nevím rady. Dnes jsem ji přepočítával a našel jsem si v ní jednu chybu, ale i tak mi nevychází.Disulfid manganatý reaguje ve vodném roztoku kyseliny dusičné s oxidem olovičitým za vzniku síranu olovnatého, dusičnanu olovnatého a manganistanu olovnatého.Zde je rovnice:Zde jsou poloreakce:Vzhledem k tomu, že na pravé straně rovnice vodík nefiguruje, doplnil jsem tam vodu. U oxidovaných iontů jsem elektrony sečetl a použil křížové pravidlo - dvojku jsem tedy doplnil k MnS2 a dvanáctku k PbO2. Poté jsem dopočítal na druhé straně rovnice síran a manganistan, podle zbylého olova jsem doplnil dusičnan, nalevo jsem podle dusičnanu doplnil kyselinu dusičnou. Výsledek vypadá potom takto:Počet manganů, olova, dusíků a kyslíků mi sedí. Nesedí ale počet vodíků. Pokud tedy zvýším počet molekul vody na pravé straně rovnice, musím ale také zvýšit počet kyslíků na levé straně. A tady jsem ve slepé uličce. Dělám někde něco špatně? Mě osobně napadl
    Jelikož existuje široká škála výpočtů, které lze provádět na základě práce s řádně vyčíslenými chemickými rovnicemi, uvedeme si zde tři příklady, na kterých si vysvětlíme postupy při výpočtech. Nepřehlédněme postranní sloupec obsahující podstatné informace!
    ↑ Bedlasky:Ahoj, rád som, keď Ti to pomôže. Odkedy poznám tzv.Gaussovu elim. metodu,tak už nemám žiadne strachy z vyrovnávania rovníc.:-)A ešte keď použijeme strojhttp://www.di-mgt.com.au/cgi-bin/matrix_canon_form.cgiktorý eliminuje ľudské chyby, tak sa celkom rýchlo dostaneme k cieľu.
    Obr.: Ilustrace zákonu zachování hmotnosti - hmotnost výchozích látek (2 molekul vodíku a molekuly kyslíku) je rovna hmotnosti produktů (2 molekuly vody)


Vyčíslování chemických rovnic - reakce MnS2 s PbO2

    Na závěr musíme vždy u rovnic redoxních reakcí zkontrolovat, zda výsledný náboj v řádu výchozích látek (eduktů) je roven náboji v řádu vzniklých látek (produktů). Na levé straně je výsledný náboj: 6(-) + 1(2-) + 14(+) = 6(+) Na pravé straně je výsledný náboj: 2(3+) = 6(+) Jelikož je výsledný náboj na levé i pravé straně shodný, ověřili jsme, že máme bezchybně vyčíslenou iontovou rovnici chemické reakce:
    Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.Nástěnka!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče.! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!☃ 17.01.2016 (Jel.) Rok 2016 s novými a novějšími krystaly od kolegy Pavla!☕ 17.01.2016 (Jel.) Nabídka knih z oborů matematiky, fyziky, chemie☑ 23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.
    Ze soustavy lineárních rovnic můžeme snadno zjistit, že nejnižší koeficient bude mít neznámá b, a proto stanovíme, že b = 1. Jelikož d = 2 b, poté má být d = 2. Ze vztahu 2 a = 3d spočítáme, že hodnota a = 3. Zbývající hodnotu c můžeme dopočítat třeba ze vztahu a = c, a tak c = 3. Reakční schéma doplněné o získané hodnoty vypadá následovně:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00