Jak na věc


vstupenka kino snežník děčín

Informace k jednotlivým způsobům doručení rezervovaných vstupenek

    Pokud si zvolíte tento způsob doručení rezervovaných vstupenek, budete moci si po přičtení částky za vstupenky na účet uvedený v posledním kroku rezervace vytisknout vstupenky na své tiskárně. eVstupenky vytisknete z "MŮJ ÚČET" po Vašem přihlášení na tento portál. K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).
    V této sekci naleznete seznam všech typů nákupu vstupenek, které Městský rezervační systém „Plzeňská vstupenka“ pro internetové uživatele portálu umožňuje.
    V tomto kroku budete vyzváni k zadání Vašich kontaktních údajů a to dvěma způsoby v závislosti na vybraném způsobu rezervace/ objednávky. V případě, že jste při výběru vstupenek v sále zvolili typ rezervace Pokladna předprodeje – osobní vyzvednutí vstupenek, budete systémem vyzváni k zadání jména, příjmení, adresy, telefonu a emailu. Při zvolení ostatních typů rezervací a objednávek budete v tomto kroku vyzváni k přihlášení do systému. Pokud jste se do systému přihlásili před výběrem vstupenek, budou Vaše kontaktní údaje v tomto kroku automaticky dostupné a systém ás přesměruje ihned do dalšího kroku.


Informace k jednotlivým způsobům úhrady objednávaných vstupenek

    Centrální rezervační kanceláří Vám bude vystavena a zaslána Výzva k zaplacení, na základě těchto podkladů provedete úhradu vstupenek. Je nutné, aby částka za objednávku byla přičtena na účet uvedený ve Výzvě k zaplacení do data její splatnosti.
    Kliknutím na Vámi vybrané volné místo ho vložíte do virtuálního košíku. Po vstupu do sálu naleznete pod názvem a termínem představení informace o cenových kategoriích a popis volných a obsazených míst.
    ePoukaz je možné zakoupit a uplatnit (čerpat) pouze online na www.PlzenskaVstupenka.cz (Poukaz nemůže být zakoupen a čerpán na prodejních místech Plzeňské vstupenky.)
    UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této eVstupenky. eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.


Typy rezervací a jejich limity:

    Pokud je u dané akce překročen limit všech typů nákupu vstupenek, zobrazí se v sále akce informace o tom, že vstupenky již není možné rezervovat. V tomto případě již nebude možné vložit do virtuálního košíku další místa.
    Po dokončení rezervace vstupenek se na obrazovce vždy zobrazí číslo a jméno rezervace, dále pak platnost rezervace a informace týkající se doručení vstupenek. Rezervované vstupenky je nutné uhradit do data platnosti rezervace a to dle Vámi vybraného způsobu platby (na pokladně předprodeje, bankovním převodem). Při doručení vstupenek poštou může být k ceně vstupenek připočítán manipulační poplatek za poštovné a balné. Tento poplatek se zobrazí po výběru vstupenek dle zvoleného typu rezervace a způsobu doručení vstupenek.
    eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.


Informace k jednotlivým způsobům doručení objednávaných vstupenek

    Po přičtení částky za rezervované vstupenky a manipulační poplatek na účet uvedený v posledním kroku rezervace budou vstupenky odeslány na adresu uvedenou v rezervaci. Tento typ doručení můžete použít pro doručení vstupenek na adresu v rámci České republiky. Manipulační poplatek za doručení vstupenek na Vaši adresu činí 95 Kč.
    Částka za rezervované vstupenky a manipulační poplatek (v případě zaslání vstupenek poštou na Vaši adresu) musí být přičtena na účet uvedený v závěrečném kroku rezervace do data platnosti rezervace. Po tomto datu bude neuhrazená rezervace automaticky zrušena. Doporučujeme platbu bankovním převodem provést ihned po rezervaci vstupenek.
    Na úvodní stránce portálu se vždy zobrazuje aktuální nabídka, která Vás upozorňuje na zajímavé akce. Akce podle druhu, můžete vyhledávat přes navigaci Divadlo, Kino, Hudba, Festival, Sport, Děti a Ostatní. Dále lze akce vyhledávat nejen pomocí fulltextového a pokročilého vyhledávání, ale také označením konkrétního dne v kalendáři.
    Jestliže jste zvolili typ rezervace/ objednávky Platba bankovní kartou on-line budete v tomto kroku přes tlačítko přesměrováni na platební bránu systému Pay MUZO, kde budete vyzváni k zadání údajů k Vaší platební kartě.


Informace k jednotlivým způsobům doručení zakoupených vstupenek

    Po výběru vstupenek budete vyzváni k úhradě vstupenek prostřednictvím tlačítka ZAPLATIT. Po kliknutí na toto tlačítko Vás systém přesměruje do systému Pay MUZO, kde budete vyzváni k zadání údajů o Vaší kartě, kterou budete vstupenky hradit (číslo a platnost karty, kontrolní kód – CVC 2,CVV2). Na této obrazovce uvidíte jméno obchodníka, kterému částku za vstupenky hradíte, částku za Vámi vybrané vstupenky a číslo objednávky.
    V případě, že zapomenete heslo pro přihlášení na rezervační portál, můžete využít možnosti zaslání hesla na emailovou adresu, která byla zadána při registraci. Zapomenuté heslo si vyžádáte přes ikonu MŮJ ÚČET viz ZASLAT ZAPOMENUTÉ HESLO.
    Kliknutím na tlačítko vložíte Vámi vybrané vstupenky do košíku, který se Vám ihned zobrazí. V kolonce Způsob platby a doručení vstupenek prosím vyberte ze zobrazeného seznamu způsob úhrady a doručení vstupenek. V případě chybného výběru vstupenek je možné jednotlivé vstupenky z košíku odebrat tlačítkem nebo odebrat celé představení tlačítkem .
    Aktuální seznam smluvních partnerů, kteří nabízejí své služby v Městském rezervačním systému "Plzeňská vstupenka", bude vždy zveřejňován na internetových stránkách www.plzenskakarta.cz a www.plzenskavstupenka.cz.


Informace k platbě bankovní kartou online

    Jestliže bude platba kartou v systému Pay MUZO úspěšná, bude Vaší objednávce přiděleno identifikační číslo a automaticky budete přesměrováni zpět na rezervační portál, kde budete informováni o kladném výsledku. Následně budete mít možnost si vytisknout přehled vstupenek uhrazených bankovní kartou.
    Při doručení vstupenek poštou může být k ceně vstupenek připočítán manipulační poplatek za poštovné a balné. Tento poplatek se zobrazí při výběru vstupenek v sále dle zvoleného typu objednávky a doručení vstupenek.
    Pokud bude úhrada vstupenek neúspěšná, budete také automaticky přesměrováni zpět do rezervačního portálu, kde se zobrazí výsledek platby. Vámi vybrané vstupenky budou uvolněny z virtuálního košíku zpět do prodeje.
    V této sekci „Jak nakupovat“ naleznete všechny potřebné informace, jakým způsobem je možné vstupenky prostřednictvím portálu „Plzeňská vstupenka“ on-line rezervovat, objednávat nebo přímo nakupovat.


Informace k jednotlivým způsobům úhrady rezervovaných vstupenek

    Souhlasím, aby osobní údaje obsažené v této registraci, které jsem poskytl Plzeňským městským dopravním podnikům a.s. jako správci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, byly užívány jak tímto správcem, tak i ostatními smluvními partnery, kteří při své činnosti nabízejí využití služeb v Městského rezervačního systému "Plzeňská vstupenka" (např. Divadlo J.K. Tyla, příspěvková organizace / ESPRIT – plzeňský kulturní servis, příspěvková organizace / Dominik centrum, s.r.o. / Informační centrum města Plzně – ICMP / Centrální rezervační kancelář / Divadlo ALFA / FC Viktoria / divadlo Dialog atd.), a to po celou dobu fungování tohoto systému v rámci Projektu.
    Pro přihlášení na rezervační portál musíte zadávat email a heslo ve stejném formátu, jak bylo zadáno při registraci. Systém rozlišuje velká a malá písmena, ale i diakritiku.
    Výhodou registrace na rezervačním portále je následný přístup k rezervacím /objednávkám uživatele, které vytvořil prostřednictvím tohoto rezervačního portálu nebo které prostřednictvím tohoto rezervačního portálu zakoupil platební kartou on-line. Přehled rezervací, objednávek a zakoupených vstupenek zobrazíte přes MŮJ ÚČET.
    eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první.
    Povolené typy nákupu vstupenek s uvedeným způsobem vyzvednutím/ doručením vstupenek je vždy uveden přímo v sále vybrané akce společně s povolenými typy rezervací a objednávek.


3. Krok – Rezervace/ úhrada vstupenek

    Pokud je u dané akce překročen nastavený limit všech typů rezervací, zobrazí se v sále akce informace o tom, že vstupenky již není možné rezervovat. V tomto případě již nebude možné vložit do virtuálního košíku další místa. Pokud je u dané akce překročen limit všech typů rezervací, zobrazí se v sále akce informace o tom, že vstupenky již není možné rezervovat. V tomto případě již nebudete moci vložit místa, o které byste měli zájem, do virtuálního košíku.
    Po přihlášení do seznamu MŮJ ÚČET se u objednávky, která má uvedený způsob doručení eVstupenka, zobrazí tlačítko pro tisk eVstupenky. Kliknutím na tlačítko se zobrazí v závislosti na Vašem prohlížeči buď náhled eVstupenky nebo výzva k jejímu uložení.
    UPOZORNĚNÍ: Pořadatel akce nemusí podporovat všechny uvedené typy objednávek vstupenek. Každý typ objednávky vstupenek má pořadatelem individuálně nastaven limit, do kdy je možné vstupenky tímto způsobem na rezervačním portále objednávat.
    Povolené typy rezervací s uvedeným způsobem úhrady a vyzvednutím / doručením vstupenek jsou vždy uvedeny v košíku, který se zobrazí po vybrání počtu vstupenek v akci.
    Registrace na rezervačním portálu je nepovinná v případě, že máte zájem o rezervaci vstupenek s následnou platbou na pokladně předprodeje (typ rezervace Pokladna předprodeje – osobní vyzvednutí vstupenek).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00