Jak na věc


vratislav mynář životopis

Moje cesta k pomoci druhým začala, stejně jako u většiny ostatních, z potřeby uniknout vlastním nevyřešeným problémům. Teprve uvědomění si této skutečnosti a aktivní přístup k řešení sebe sama, mi umožnily nalézt osobní svobodu, získat potřebný nadhled a výrazně si zjednodušit život.

    server Čí je dítě?Lidové noviny - 8. 10. 2011časopis Děti a my - 21. 9. 2011magazín E15.cz - 6. 4. 2011týdeník Respekt - 30. 1. 2011konference Logopedické společnosti MS - 12/2003
    Padesát let svého života jsem prožil jako dítě, student, učitel, vychovatel v dětském domově, podnikatel, partner, manžel, lektor, rodič, kouč a pěstoun na přechodnou dobu. Všechny tyto mé životní role propojuje touha po objevování lidské přirozenosti, prožívání individuální svobody a přebírání osobní odpovědnosti za vlastní život. Během své praxe jsem zjistil, že psychické i somatické deficity, jimiž trpí dospělí, kteří strávili své dětství v ústavní péči, se stále častěji dotýkají i lidí z rodin zdánlivě funkčních a materiálně zajištěných.


Objevte svou schopnost žít jednodušší a svobodnější život. Budete tak inspirovat ke svobodnému životu i ostatní a především své děti.

    Host ve Studiu ČT24 na 18. min. 50. s. - 21. 1. 2015 Rozhovor na www.rodina.cz - 3. 9. 2014 Rozhovor pro server Skutecnosti.cz - 26. 8. 2014 Server rodinnevzdelavani.cz Server psychologie.cz Deník.cz - 28. 1. 2014 Server regiony24.cz - 21. 1. 2014Česká televize - chat s osobností - 7. 1. 2014Česká televize - Rozhovor - 7. 1. 2014Magazín MF Dnes - 12/2014Hospodářské noviny - 26. 7. 2013Noční Mikrofórum Českého rozhlasu - 21. 7. 2013Týdeník Respekt - 6/2013
    Formou provázeného prožívání pomáhám při řešení problémů s přijetím sebe sama, se zvládáním trémy či studu, s nejistotou v osobní i partnerské intimitě či sexualitě ap.
    Metodou moderovaného rozhovoru pomáhám odstraňovat komunikační bariéry ve firmách, partnerských krizích či rodičovských problémech, a to především s ohledem na minimalizování jejich negativního dopadu na děti.
    Naše rodina začala jako první v ČR přebírat novorozená miminka do pěstounské péče na přechodnou dobu. Jedná se o urgentní péči, která nastupuje ihned po té, co bylo miminko opuštěno či nalezeno, aby nemuselo být umístěno do ústavní péče. Od srpna 2009 jsme takto postupně pečovali o 18 opuštěných miminek.
    Cílem spolupráce s klientem je nalezení jeho životního souladu změnou nechtěných návyků. Dosáhnout osobní svobody pomáhám klientům především následujícími metodami:


Objednejte si nezávazné úvodní sezení

    Více než 25 let práce s dětmi a mladými lidmi bez funkčního rodinného zázemí mne dovedlo k sledování nových poznatků neurobiologie, ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod a k tradiční práci s tělem.
    https://wave.rozhlas.cz/balanc-o-nejdelsi-studii-o-stesti-spokojenost-prinasi-dobre-vztahy-zacit-musime-7665780?fbclid=IwAR2g__sDFu-9LfXohu1I8K-uTfM8Dun3_JeYE6xTx4ilC3w-Bgeqh1gsxZI

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00