Jak na věc


vranov nad dyjí zámek

Nový dokument ČT: Krajinou domova II - Panenská říční údolí

    Kostel je největší a umělecko historicky nejvýznamnější vranovskou církevní památkou. Postaven byl již v první polovině 13. století, v gotice zaklenut a rozšířen o dnešní sakristii. Po vypálení a vydrancování Vranova Švédy v roce 1645 došlo k jeho postupné přestavbě v barokním duchu, o kterou se kolem roku 1685 a po celé 18. století zasloužili patronové farnosti hrabata z Althannu. Z bohatého vybavení interiéru kostela zaujme mimo jiné románsko - gotická křtitelnice, sochy sv. Máří Magdaleny a sv. Petra z doby kolem roku 1770, dále postranní rokokový oltář z druhé třetiny 18. století s obrazem sv. Jana Nepomuckého z okruhu F. A. Maulbertsche nebo dva barokní obrazy z první třetiny 18. století.
    Morový sloup na náměstí je hodnotnou barokní památkou postavenou v roce 1713 majitelem panství hrabětem Michalem Heřmanem Althannem. Připomíná dramatickou epidemii tzv. černé smrti decimující Vranov v roce 1680, kdy na ni zemřelo 81 obyvatel městečka. Na jeho vrcholu stojí na zeměkouli Panna Marie Neposkvrněná, pod níž umístili autoři tohoto uměleckého díla čtyři morové patrony - sv. Rocha se psem, sv. Floriana ulévajícího z vědra vodu, sv. Šebestiána s šípy zabodnutými do hrudi a sv. Jana Nepomuckého držícího krucifix.


Kamenina a keramika z Vranova nad Dyjí

    Kapli, kterou tvoří rotunda s apsidou zaklenutá kupolí, je pozdně románskou stavbou z první poloviny 13. století. Barokní doba vtiskla asi v polovině 18. století svou podobu do její fasády s malbou Kristovy tváře na tzv. Veroničině roušce. V podzemním podlaží stavby, do kterého je dnes vstup zazděn a zasypán, je autentická kostnice zaplněná v několika vrstvách lebkami. V okolí kaple se dříve rozkládal hřbitov, v němž se přestalo pohřbívat někdy na přelomu 19. a 20. století.
    Chcete-li být pravidelně informováni o nových akcích či speciálních nabídkách, můžete se zde zaregistrovat. Zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit.
    Rukodělná výroba současné keramické dílny Keramika Piwowarczik navazuje na původní výrobu vranovské keramiky.Jedná se o výhradně ruční práci na klasických materiálech, zdobených reliéfy nebo potisky s motivy krás Vranovska.
    Karafy na vino s reliefem DzbanyDzban s poharem na vinoKeramicka doza KropenkaKeramicke zvonkyPlaketyKeramicke obrazkyErb - reliefPivni pullitry s dekoremPivni pullitry s dekorem Vyrobky Keramicke dilny Piwowarczik - Vranov nad Dyji


Výrobní program keramické dílny

    Lusthaus (lovecký letohrádek na Braitavě, těsně u státních hranic) – postaven během léta 1780 za vlády posledního vranovského Althanna Michala Josefa, a to na půdorysu nepravidelného šestiúhelníku jako dvojpodlažní architektura – v pozdně barokním, ale zčásti již klasicizujícím duchu. Přízemí sloužilo jako přípravna jídel a odkladiště zvěřiny a šatstva, místnost v patře, prosvětlená řadou velkých oken, byla určena k hostinám a vůbec ke společenským účelům. Z leto- hrádku, který byl koncipován i jako vyhlídka, bylo možno dříve, do doby, než průseky, průhledy a komunikační osy lesoparku zarostly lesem, spatřit zámeckou vedutu. Památka je dnes ve správě Národního parku Podyjí, je opravena a slouží k příležitostným jednáním a k reprezentačním účelům.
    V letech 1935 až 1938 vznikl na hranicích republiky mohutný řetězec bojových železobetonových pevnůstek - tzv. řopíků, a to jako do hloubky členěný obranný systém s převládající možností bočních paleb. Celkem 19 bunkrů v strategicky důležitém Vranově se dochovalo v úplnosti. Jsou nepřehlédnutelným krajinotvorným prvkem a mají jednotlivě, a zejména jako soubor charakter unikátní technické památky. Linie začíná těsně pod zámkem a pokračuje pak podél silnice k budovám bývalého statku a od něho přes Junácké údolí k přehradní hrázi.


Vítáme Vás na stránkách penzionu Helena z Vranova nad Dyjí

    Felicitina studánka byla postavena v roce 1806 na úpatí braitavského vrchu pod zámkem Vranov nad Dyjí, u vstupu do tzv. Felicitina údolí. Její stěny zdobí reliéfní barevná vegetace z pískovce. Ve středu interiéru, zaklenutého kupolí s kazetováním, je nádržka, do níž je přiváděna voda z horní části přilehé stráně. Nad fasádním průčelím s umělecky hodnotným vlysem tančících nymf je v trojúhelníkovém štítě německý nápis: "Felicie hraběnka z Mniszku zřídila a věnovala tuto studánku unaveným poutníkům k osvěžení a svému milému údolí pro okrasu". Památka je součástí místní turistické stezky Heleny Mniszkové.
    Nachází se lese za statkem v blízkosti tzv. hraběnčiny louky. Založena v devadesátých letech 18. století Josefem Hilgartnerem z Lilienbornu jako chrámek zasvěcený antické bohyni Dianě (Dianatempel) - jeho interiér zdobily sochy postav z antického bájesloví. Helenou z Mniszku byla kaple nově vybavena a zasvěcena Panně Marii (Maria Schutz) někdy v druhé čtvrtině 19. století. Památka pozdně klasicizujícího výrazu a formy.
    Claryho kříž je krajinnou dominantou vyrobenou z blanenské litiny a postavenou v lese nad dnešní přehradní hrází. U jeho paty je na desce německý nápis: "Na památku mého přítele knížete Karla Claryho - 1831". Monument zřídil majitel panství a zámku polský hrabě Stanislav Mniszek poté, co se při návštěvě Vranova během cholerové epidemie nakazil a krátce potom i zemřel jeho dlouholetý druh - spisovatel, malíř a humanista Karel Clary.


Keramická dílna Piwowarczik

    Počátky výroby vranovské kameniny a vranovské keramiky sahají až do roku 1799, kdy byla Josefem Weissem založena místní keramická manufaktura. V roce 1816 se stává jejím majitelem Stanislav Mniszek, který v roce 1828 rozšiřuje sortiment keramických výrobků. Keramika Piwowarczik ve Vranově nad Dyjí navazuje na místní tradice výroby užitkové keramiky (kameniny) litím do sádrových forem.
    Mniszkův kříž umístěný na tzv. Křížovém vrchu, pochází z doby krátce po roce 1847. Nechala ho na počest svého zesnulého manžela Stanislava postavit majitelka zámku Helena z Mniszku, a to na místě, které si oblíbil a kam rád chodíval. Svědčí o tom polsko německý nápis na litinové desce zabudované do zděné podnože kříže: "Žena nejlepšímu z mužů, děti nejlaskavějšímu z otců. Na památku Jeho Excellence hraběte Stanislava z Mniszku." Tato zajímavá regionální památka je součástí místní turistické stezky Karla Claryho.
    Návštěvníci Vranova nad Dyjí mají možnost keramickou dílnu navštívit. Pracovníci dílny rádi předvedou zájemcům postup výroby keramiky.Keramické výrobky lze zakoupit přímo v keramické dílně.Informace o aktuální provozní době a možností exkurzí doporučujeme zjistit telefonicky nebo pomocí e-mailu (viz. kontakt níže).


Vranovská kamenina a keramika

    Keramická dílna Piwowarczik vyrábí převážně keramiku litou. Výrobky keramické dílny jsou vyhledávány především pro jejich vysokou užitnou hodnotu a působivé řemeslné zpracování. Nosným výrobním programem jsou keramické láhve na víno a medovinu, doplňkovou výrobu tvoří upomínkové předměty, fasádní doplňky a zahradní keramika. Sortiment výrobků je upravován dle konkrétních požadavků a návrhú zákazníků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00