Jak na věc


vranov nad dyjí zámek

NP Podyjí - divokým koním se daří výborně!

    Chcete-li být pravidelně informováni o nových akcích či speciálních nabídkách, můžete se zde zaregistrovat. Zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit.
    Morový sloup na náměstí je hodnotnou barokní památkou postavenou v roce 1713 majitelem panství hrabětem Michalem Heřmanem Althannem. Připomíná dramatickou epidemii tzv. černé smrti decimující Vranov v roce 1680, kdy na ni zemřelo 81 obyvatel městečka. Na jeho vrcholu stojí na zeměkouli Panna Marie Neposkvrněná, pod níž umístili autoři tohoto uměleckého díla čtyři morové patrony - sv. Rocha se psem, sv. Floriana ulévajícího z vědra vodu, sv. Šebestiána s šípy zabodnutými do hrudi a sv. Jana Nepomuckého držícího krucifix.
    Karafy na vino s reliefem DzbanyDzban s poharem na vinoKeramicka doza KropenkaKeramicke zvonkyPlaketyKeramicke obrazkyErb - reliefPivni pullitry s dekoremPivni pullitry s dekorem Vyrobky Keramicke dilny Piwowarczik - Vranov nad Dyji


Kontakt, informace, objednávky:

    V letech 1935 až 1938 vznikl na hranicích republiky mohutný řetězec bojových železobetonových pevnůstek - tzv. řopíků, a to jako do hloubky členěný obranný systém s převládající možností bočních paleb. Celkem 19 bunkrů v strategicky důležitém Vranově se dochovalo v úplnosti. Jsou nepřehlédnutelným krajinotvorným prvkem a mají jednotlivě, a zejména jako soubor charakter unikátní technické památky. Linie začíná těsně pod zámkem a pokračuje pak podél silnice k budovám bývalého statku a od něho přes Junácké údolí k přehradní hrázi.
    Claryho kříž je krajinnou dominantou vyrobenou z blanenské litiny a postavenou v lese nad dnešní přehradní hrází. U jeho paty je na desce německý nápis: "Na památku mého přítele knížete Karla Claryho - 1831". Monument zřídil majitel panství a zámku polský hrabě Stanislav Mniszek poté, co se při návštěvě Vranova během cholerové epidemie nakazil a krátce potom i zemřel jeho dlouholetý druh - spisovatel, malíř a humanista Karel Clary.
    Keramická dílna Piwowarczik vyrábí převážně keramiku litou. Výrobky keramické dílny jsou vyhledávány především pro jejich vysokou užitnou hodnotu a působivé řemeslné zpracování. Nosným výrobním programem jsou keramické láhve na víno a medovinu, doplňkovou výrobu tvoří upomínkové předměty, fasádní doplňky a zahradní keramika. Sortiment výrobků je upravován dle konkrétních požadavků a návrhú zákazníků.


Výstava Živé houby v Domě umění ve Znojmě

    Mniszkův kříž umístěný na tzv. Křížovém vrchu, pochází z doby krátce po roce 1847. Nechala ho na počest svého zesnulého manžela Stanislava postavit majitelka zámku Helena z Mniszku, a to na místě, které si oblíbil a kam rád chodíval. Svědčí o tom polsko německý nápis na litinové desce zabudované do zděné podnože kříže: "Žena nejlepšímu z mužů, děti nejlaskavějšímu z otců. Na památku Jeho Excellence hraběte Stanislava z Mniszku." Tato zajímavá regionální památka je součástí místní turistické stezky Karla Claryho.
    Počátky výroby vranovské kameniny a vranovské keramiky sahají až do roku 1799, kdy byla Josefem Weissem založena místní keramická manufaktura. V roce 1816 se stává jejím majitelem Stanislav Mniszek, který v roce 1828 rozšiřuje sortiment keramických výrobků. Keramika Piwowarczik ve Vranově nad Dyjí navazuje na místní tradice výroby užitkové keramiky (kameniny) litím do sádrových forem.
    Nachází se lese za statkem v blízkosti tzv. hraběnčiny louky. Založena v devadesátých letech 18. století Josefem Hilgartnerem z Lilienbornu jako chrámek zasvěcený antické bohyni Dianě (Dianatempel) - jeho interiér zdobily sochy postav z antického bájesloví. Helenou z Mniszku byla kaple nově vybavena a zasvěcena Panně Marii (Maria Schutz) někdy v druhé čtvrtině 19. století. Památka pozdně klasicizujícího výrazu a formy.


Vranovská přehrada hostila evropský projekt pro zdraví

    Kostel je největší a umělecko historicky nejvýznamnější vranovskou církevní památkou. Postaven byl již v první polovině 13. století, v gotice zaklenut a rozšířen o dnešní sakristii. Po vypálení a vydrancování Vranova Švédy v roce 1645 došlo k jeho postupné přestavbě v barokním duchu, o kterou se kolem roku 1685 a po celé 18. století zasloužili patronové farnosti hrabata z Althannu. Z bohatého vybavení interiéru kostela zaujme mimo jiné románsko - gotická křtitelnice, sochy sv. Máří Magdaleny a sv. Petra z doby kolem roku 1770, dále postranní rokokový oltář z druhé třetiny 18. století s obrazem sv. Jana Nepomuckého z okruhu F. A. Maulbertsche nebo dva barokní obrazy z první třetiny 18. století.
    Rukodělná výroba současné keramické dílny Keramika Piwowarczik navazuje na původní výrobu vranovské keramiky.Jedná se o výhradně ruční práci na klasických materiálech, zdobených reliéfy nebo potisky s motivy krás Vranovska.
    Felicitina studánka byla postavena v roce 1806 na úpatí braitavského vrchu pod zámkem Vranov nad Dyjí, u vstupu do tzv. Felicitina údolí. Její stěny zdobí reliéfní barevná vegetace z pískovce. Ve středu interiéru, zaklenutého kupolí s kazetováním, je nádržka, do níž je přiváděna voda z horní části přilehé stráně. Nad fasádním průčelím s umělecky hodnotným vlysem tančících nymf je v trojúhelníkovém štítě německý nápis: "Felicie hraběnka z Mniszku zřídila a věnovala tuto studánku unaveným poutníkům k osvěžení a svému milému údolí pro okrasu". Památka je součástí místní turistické stezky Heleny Mniszkové.


Vítáme Vás na stránkách penzionu Helena z Vranova nad Dyjí

    Lusthaus (lovecký letohrádek na Braitavě, těsně u státních hranic) – postaven během léta 1780 za vlády posledního vranovského Althanna Michala Josefa, a to na půdorysu nepravidelného šestiúhelníku jako dvojpodlažní architektura – v pozdně barokním, ale zčásti již klasicizujícím duchu. Přízemí sloužilo jako přípravna jídel a odkladiště zvěřiny a šatstva, místnost v patře, prosvětlená řadou velkých oken, byla určena k hostinám a vůbec ke společenským účelům. Z leto- hrádku, který byl koncipován i jako vyhlídka, bylo možno dříve, do doby, než průseky, průhledy a komunikační osy lesoparku zarostly lesem, spatřit zámeckou vedutu. Památka je dnes ve správě Národního parku Podyjí, je opravena a slouží k příležitostným jednáním a k reprezentačním účelům.
    Kapli, kterou tvoří rotunda s apsidou zaklenutá kupolí, je pozdně románskou stavbou z první poloviny 13. století. Barokní doba vtiskla asi v polovině 18. století svou podobu do její fasády s malbou Kristovy tváře na tzv. Veroničině roušce. V podzemním podlaží stavby, do kterého je dnes vstup zazděn a zasypán, je autentická kostnice zaplněná v několika vrstvách lebkami. V okolí kaple se dříve rozkládal hřbitov, v němž se přestalo pohřbívat někdy na přelomu 19. a 20. století.
    Návštěvníci Vranova nad Dyjí mají možnost keramickou dílnu navštívit. Pracovníci dílny rádi předvedou zájemcům postup výroby keramiky.Keramické výrobky lze zakoupit přímo v keramické dílně.Informace o aktuální provozní době a možností exkurzí doporučujeme zjistit telefonicky nebo pomocí e-mailu (viz. kontakt níže).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00