Jak na věc


volumetrie

Rychlé sdělení autorům slovníku

    6 Pantel J, Schroder J, Essig M, et al. In vivo quantification of brain volumes in subcortical vascular dementia and Alzheimer s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 1998;9: Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment clinical characterization and outcome. Arch Neurol 1999;56: Schmidt R. Comparison of magnetic resonance imaging in Alzheimer s disease, vascular dementia and normal aging. Eur Neurol 1992;32: Visser PJ, Scheltens P, Verhey FR, et al. Medial temporal lobe atrophy and memory dysfunction as predictors for dementia in subjects with mlid cognitive impairment. Journal of Neurology 1999;246: Xu Y, Jack CR Jr, O Brien PC et al. Usefulness of MRI measures of entorhianl cortex versus hippocampus in AD. Neurology 2000;54:
    Všechny 3 testované 3D metody volumetrie levé síně dávají blízké výsledky. Statistické hodnocení prokazuje vzájemnou zaměnitelnost těchto 3 metod. Pro rutinní praxi je nejvýhodnější metoda HM.


3D ECHO VOLUMETRIE LEVÉ SÍNĚ: SROVNÁNÍ 3 METOD

    5 Dickerson BC, Goncharova I, Sullivan MP, et al. MRI-derived entorhinal and hippocampal atrophy in incipient and very mild Alzheimer s disease. Neurobiology of Agung 2001;22: Fox NC, Scahill RI, Crum WR, Rossor MN. Correlation between rates of brain atrophy and cognitive decline in AD. Neurology 1999;52: Frisoni BF, Trabucchi M, Beltramello A. Hippocampal atrophy measurement in Alzheimer s disease. Int J Geriatr Psychiatry 1996;11: Frisoni GB, Bianchetti A, Geroldi C, Trabucchi M. Measures of medial tempooral lobe atrophy in Alzheimer s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994;57: Geroldi C, Pihlajamaki M, Laakso MP, et al. APOE 4 is associated with less frontal and more temporal lobe atrophy in AD. Neurology 1999;53: Hashimoto M, Yasuda M, Tanimukai S, et al. Apolipoprotein E 4 and the pattern of regional brain atrophy in Alzheimer s disease. Ann Neurol 1998;43: Jack CR Jr., Dickson DW, Parisi JE et al. Antemortem MRI findings correlate with hippocampal neuropathology in normal ag


Přínos NMR volumetrie v diagnostice a terapii Alzheimerovy choroby

    2 a intraindividuální variabilitou měření, měl by být dostatečně specifický pro stanovení diagnózy a měl by být co nejméně invazivní. Kvantitativní hodnocení atrofie mozku a jeho jednotlivých substruktur in vivo nabízí NMR volumetrie, která je slibnou metodou v diagnostice AD. NMR volumetrie se provádí od konce 80. let (Jack a spol. 1989). Výpočet objemu anatomických substruktur se stanoví na základě násobení plochy graficky vymezených oblastí zájmu tloušťkou řezu. Tloušťka řezů by neměla přesáhnout 2 mm, pro amygdalo-hipokampální komplex jsou ideální řezy po 1 mm. Anatomické struktury zájmu je nejlépe vymezit manuálně myší řízeným kurzorem. Někteří autoři používají softwarových metod, založených většinou na automatickém rozlišení intenzit šedé a bílé hmoty a likvoru (Krishnan et al. 2003, Hashimoto et al. 2001). Většina autorů provádí normalizaci volumu měřené struktury vztažením k objemu mozku nebo intrakraniálnímu objemu, normalizace objemu však významně variabilitu měření nesnižuje


Slovník cizích slov po stránkách

    3 3. NMR studie hodnotící stupeň patologického postižení a rychlost progrese onemocnění 4. NMR studie hodnotící účinek terapie na průběh choroby 1. Odlišení nemocných s Alzheimerovou demencí od zdravé populace Schopnost odlišení nemocných AD od zdravých jedinců se v literatuře příliš neliší a pohybuje se kolem 90 % (Jack et al., 1992; Frisoni et al., 1994; Juottonen et al., 1999). NMR volumetrická měření u nemocných s AD a u kontrolní skupiny spárované věkem a pohlavím prokázala cca 2,5násobnou redukci objemu hipokampu u nemocných ve srovnání s kontrolní skupinou (Jack et al., 1998). Morys a spol. považují za nejvhodnější pro odlišení nemocných s demencí měření volumu bazolaterální temporální oblasti a levé amygdaly (Morys et al., 2002). Longitudinální studie, sledující nemocné po dobu několika let, prokázaly trend vyšší ztráty volumu hipokampu u AD než u kontrolní skupiny (Laakso et al., 2000; Jack et al. 2000; Fox et al., 1999). Druhou nejčastější příčinou vzniku demence jsou cerebro
    Nejvyšší hodnoty LAVi vykazovala Simpsonova metoda (A - program 3DQ). Korelace s metodou HM měla r=0,99, Bland-Altmanův test v požadovaných mezích. Metoda semiautomatické detekce endokardu (B - program 3DQ-Adv) vykazovala výsledky velmi blízké metodě HM. Korelace s metodou HM měla r=0,97, Bland-Altmanův test v požadovaných mezích. Časově nejméně náročná byla referenční metoda HM.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0044:44:37