Jak na věc


vojenská správa sociálního zabezpečení praha adres

česká správa sociálního zabezpečení

    14 Nemocenské pojištění OSSZ zajišťovaly nemocenské pojištění pro 4,29 milionu zaměstnanců a zpracovávaly agendu v součinnosti s více než 263 tisíci zaměstnavateli. Prostřednictvím účtu ČSSZ se vyplatilo přes 2,5 milionu dávek nemocenského pojištění ( ). Z toho 66,10 % tvořily dávky nemocenského, 22,29 % tvořila peněžitá pomoc v mateřství, 11,56 % ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství tvořil zanedbatelné množství (0,06 %). V porovnání s rokem 2010 bylo vyplaceno o 375 tis. dávek méně, což je téměř 13% pokles. Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění a nemocensky pojištěných osob Ukazatel Počet Celkem nemocensky pojištěných osob z toho OSVČ Celkem počty vyplacených dávek z toho nemocenské PPM ošetřovné VPTM Pozn.: údaje jsou uvedeny k , zdroj: účetní zpráva ČSSZ. OSVČ osoby samostatně výdělečně činné; PPM peněžitá pomoc v mateřství; VPTM - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Prioritním úkolem bylo dodržování správních lhůt pro zpracování dávek nemo


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00