Jak na věc


vodárenská akciová společnost divize třebíč

Železná Panna - hospůdka v bývalé českobudějovické hradební věži

    Zásadská vodárenská společnost s.r.o. dne 24.11.2017 informuje, že naše VODA JE PITNÁ. Odebrané vzorky vody akreditovanou laboratoří jsou vyhovující. Pro kontrolu jsme nechali odebrat i vzorky surové vody z vodojemu (jedná se o vodu, která přitéká na vodárnu před její úpravou) a ty jsou též vyhovující. Výsledky oebraných vzorků a předepsaný harmonogram odběrů budete průběžně nalézat zde. Pro případné dotazy kontaktujte OÚ

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00