Jak na věc


vnitrni pasovy opar wikipedie

Léčba a samoléčba ran a zranění

    V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.
    7 Hostitelská buňka praskne a viriony se uvolní do okolního prostředí LYZE BUŇKY Nukleové kyseliny viru se někdy včleňují do nukleové kyseliny (chromozomu) hostitelské buňky a stanou se její součástí tzv. virový chromozom je předáván dceřiným buňkám Za určitých podmínek (chemických, fyzikálních) může udělit hostitelské buňce nové vlastnosti - nejčastěji se buňka stává buňkou nádorovou.
    4 Viry Nemají buněčnou stavbu Nejsou schopny samostatného života Rozmnožují se pouze pomocí buněk Vnitrobuněční parazité
    11 Mezi nejvýznamnější virová onemocnění člověka patří Chřipka Každý rok je infikováno chřipkovými viry 33 % obyvatel planety, z nichž 26 % zjevně onemocní, 1 % musí být hospitalizováno, 8 % z hospitalizovaných zemře. Chřipka je jedním z několika běžných infekčních onemocnění, která nejsou moderní medicínou dosud zvládnuta. Každoroční sezonní výskyt chřipky má zpravidla charakter epidemie.


Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

    18 Použitá literatura J.Odstrčil, A.Hrůza:Biologie pro SZŠ H.Hančová,M.Vlková:Biologie v kostce pro SŠ Obrázky vhttp:// ida
    Infekce: Přítomnost bakterií v ráně nemusí vždy znamenat infekci. Její rozvoj závisí na virulenci daného kmene, počtu přítomných bakterií, stavu rány a organismu pacienta. Rána s infekcí se zastaví v zánětlivé fázi, a to na tak dlouho, dokud je patogen v ráně přítomen.
    3 2.nadříše:EUKARYOTA 3.říše:Rostliny 1.podříše nižší rostliny 2.podříše vyšší rostliny 4.říše:Houby 5.říše:Živočichové 1.podříše jednobuněční - prvoci 2.podříše mnohobuněční živočichové
    8 Dělení virů DNA viry RNA viry Viry napadají buňky rostlin,živočichů i bakterií Hlavička Bakteriofág napadá bakterie DNA Bičík
    Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…


D. Homeopatická první pomoc na úrazy a poranění

    Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.
    16 Bradavice některé genotypy jsou také příčinou rakoviny děložního čípku Vzteklina virus vztekliny; pokud není podáno včas antisérum, je 100% smrtelný) AIDS virus HIV syndrom získané imunodeficience Neštovice pravé neštovice - během 20. století neštovice zahubily miliónů lidí Od roku 1979 celoplošným očkovacím programem zcela vymýcené plané neštovice virus způsobuje i pásový opar Plané neštovice
    1 NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.Petra Siřínková
    Jsou dány stavem rány – přítomností infekce, macerací – rozmáčením okrajů rány, vzniklým působením zpravidla sekrecí z rány, či dehiscencí – rozpadem rány.
    Ke zklidnění otoků a krevních podlitin způsobených naražením napomůže i Arnigel. Kromě jiného působí i na svalovou únavu po sportovním výkonu či jiném fyzickém přetížení.


B. První pomoc při popálení (viz také samostatné téma Popáleniny)

    S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.
    U povrchové rány je poškozena pouze epidermis (např. odběr štěpů v popáleninové medicíně). U zavřené rány nedochází k poškození celistvosti kůže (příkladem může být vymknutí či podvrtnutí, zavřená zlomenina), poškozeny jsou však hluboké struktury.
    a) mechanické – (dle mechanismu) rány řezné, bodné, tržné a zhmožděné. Většinou prochází celou kůží i podkožím; jsou-li zasaženy i hlubší struktury (svaly, kosti a vnitřní orgány), jde o komplikované rány, které mohou bezprostředně ohrožovat život – krvácením i masivní infekcí:
    Základní ošetření spočívá v postupném oteplování. Slovo postupné je důležité, poněvadž rychlé oteplení natropí více škod než užitku, mohlo by vést až ke ztrátám prstů či jiných zasažených koncových částí těla. I zde je důležité zachovat aseptické okolí rány. U těžších omrzlin je nutné vyhledat lékařskou pomoc.


Lokální faktory ovlivňující hojení ran:

    15 Spalničky Obrna Příušnice Virus hepatitidy A Hepatitida, lidově žloutenka (hepatitis virus A, B, C, D, E, F, G a H - jde o různé viry napadající játra, nejběžnější jsou varianty A B C Tzv.nemoc špinavých rukou Přenášena tělesnými tekutinami možnost nákazy/nekvalitní tetovací studia,narkomani./, může způsobovat rakovinu jater Původce onemocnění, virus hepatitidy C byl objeven až v roce V roce 1992 bylo zavedeno plošné testování dárců krve a v roce 1995 se poprvé podařilo zobrazit virus pomocí elektronového mikroskopu.
    Kůže je orgán, který ochraňuje tělo před okolními škodlivinami (infekce, UV záření, chemikálie) a mechanickým poškozením. Má důležitou funkci při termoregulaci (udržení stálé tělesné teploty), chrání před ztrátami tekutin, probíhají v ní i důležité metabolické pochody (například část syntézy vitaminu D) a je zásobárnou energie (podkožní tuk).
    Ledum palustre 9 CH – společně s Arnikou doporučujeme na rychlejší vstřebání monoklů kolem očí. Tento lék je vhodný u drobných i závažnějších bodných ran. Dávkování jako u předcházejícího.
    10 Virová onemocnění člověka Viry způsobují velké množství významných infekčních chorob. Proti některým je k dispozici účinná vakcína léčiva specificky blokující některý virový enzym, tzv. virostatika Na virová onemocnění však nemá nejmenší vliv léčba antibiotiky, přestože jsou často u virových onemocnění chybně nasazována. Nadměrné používání antibiotik má naopak negativní účinek na vytváření rezistentních /odolných/kmenů bakterií.


Návštěva lékaře při vzniku hlubokých ran a při silném krvácení:

    Na odřeniny, drobné řezné rány a popáleniny můžete použít mast Cicaderma, která kromě homeopatických složek obsahuje protizánětlivě působící bylinky: měsíček, třezalku a řebříček.
    Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale užíváte-li více než 5 léků, měli byste si vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně – je to zde již velmi pravděpodobné.
    2 Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční Oddělení Eobionta /praorganismy/ Oddělení Viry 2.říše:Prvobuněční Oddělení bakterie Oddělení sinice Oddělení - prochlorofyty
    je sekundárně se hojící rána, která ani přes správnou terapii nevykazuje po dobu 6–8 týdnů tendenci k hojení. Většinou představuje poslední stadium destrukce tkáně, vyvolané venózními či arteriálními poruchami, nebo poruchami výměny látkové, podmíněnými cévními chorobami, poškozeními vzniklými v důsledku déletrvajícího působení tlaku nebo záření.


Předběžné ošetření akutní rány:

    6 Reprodukce virů Pouze pomocí hostitelské buňky Virus se zachytí na povrchu buňky Enzym vytvoří otvor do buněčné membrány Otvorem vnikne do buňky NK viru celý virus Způsobí změnu metabolismu buňky Buňka začne vytvářet bílkoviny podle genetické informace viru Vytváří nové viriony
    Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je Acylpyrin, Aspirin apod.) – hrozí zvýšené riziko vzniku Reyeova syndromu.
    Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.
    17 Klíště obecné Mononukleoza Podobné příznaky jako angína Klíšťová encefalitida Infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové blány Prevence.očkování SARS Syndrom náhlého selhání dýchání Poprvé v Číně 2002
    5 Stavba viru Nukleová kyselina DNA nebo RNA Obal = kapsida tvořen bílkovinou 1 nebo více vrstevný kapsida Nukleová kyselina
    Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.


E. Definitivní ošetření rány hojící se per primam intentionem

    Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – včas aktivně řešit.
    Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.
    9 Virová nákaza Kapénková infekce Kontakt s nemocnou osobou Inkubační doba Doba od vstupu nákazy do propuknutí onemocnění Několik dní /chřipka/ až několik let /AIDS /
    12 V časových intervalech jednou za 9-40 let však dochází k chřipkové pandemii Pandemie epidemie zasahující celé kontinenty která bývá provázena výrazně vyšší nemocností a bohužel i smrtností.. Virus chřipky
    weby HARTMANN – RICO, hledamzdravi.cz, nasclovek.cz, medicina.cz, hojeni-ran.cz, cs.wikipedia.org/wiki/..., ulekare.cz a Svět homeopatie.cz (Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka)


A. První pomoc u traumatických ran

    Poleptání – defekty způsobené kyselinou vymyjeme louhem, a naopak. Pokud je látka neznámá, použijeme proud vody, který má tu výhodu, že bývá zpravidla po ruce. Raději rychleji vymýt vodou, než pátrat po původci a hledat tekutinu z opačné strany škály pH.
    Hypericum perforatum 15 CH – pokud je postižené místo velmi bolestivé, hlavně postižení rtů, konečků prstů, kolem přirození. Tento lék se velmi osvědčil i u poranění kostrče.
    K Arnice můžete přidat některý z níže uvedených léků. Pro všechny léky platí stejné dávkování: na začátku 3x každou půlhodinu, pak stačí 3x denně, 1 dávka = 5 granulí.
    b) termické – působení tepla, chladu, záření či chemikálií způsobuje destrukci kůže. Rozsah závisí na typu, délce a intenzitě působení, u termických také na hmotě, která popáleninu způsobila (rozdílné popáleniny vyvolá pára a rozpálený kov):
    Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) léku, který užíváte. V případě, že problémy neustupují ani po 5 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.


Celkové faktory ovlivňující hojení ran:

    Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů – podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP pravidel uvedených v tomto projektu). Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.
    14 Zarděnky Zarděnky mohou být velice nebezpečné pro těhotné ženy, které dosud neprodělaly toto onemocnění. Do třetího měsíce těhotenství je toto onemocnění pro těhotnou ženu nejzávažnější, neboť zarděnky mohou způsobit poškození plodu. V případě, že maminka i přes onemocnění zarděnkami dítě donosí,mívá dítě nižší porodní váhu, často trpí různými poruchami, jako je hluchota, srdeční nebo oční vady
    Rychlost a jak dobře se rána zhojí, závisí na celkovém zdravotním stavu postiženého organismu, na způsobu vzniku rány a na dalších okolnostech. Na rány působí mnoho okolností, které mohou mít zásadní vliv na průběh hojení. Proces hojení může ovlivnit mnoho vnějších i vnitřních faktorů, mohou působit lokálně v místě rány, či jsou dány celkovým stavem poškozeného.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00