Jak na věc


vložkování komínu české budějovice

Máte zájem o vložkování komínu?

    Vložkování komínů provádíme zejména v Královehradeckém a Pardubickém kraji, ale i v rámci celé České republiky.
     Metoda vložkování akrylátovými vanami na míru je vhodná pro   všechny ostatní vany - litinové, plechové atypické a dovozové,   akrylátové, plastové a jiné vany. Vany jsou vyráběny pro každého   zákazníka na míru podle staré vany a dispozice koupelny. Jsou   vyrobeny ze 100% akrylové desky o síle 0,5 cm a speciální hmotou zesíleny na 1 - 1,5 cm. Nová vana je po kompletní výměně    odpadního systému pod vanou za nový usazena na   speciální izolační polyuretanovou pěnu. Po utěsnění- vyspárování   vysokopevnostním sanitárním tmelem se nechává také 24 hodin   napuštěna vodou kvuli zatížení,aby došlo k dokonalému vytvrdnutí  materiálů.
    Upozornění: Texty a fota na tomto webu jsou výhradním vlastnictvím autora - firmy Renovan, použtí k jakýmkoliv jiným účelům než je prezentace firmy Renovan je bez souhlasu autora  trestné dle zákona.


Lze provést do jakkoliv poškozených i třeba děravých van, i do van se zažloutlým, nebo odlupujícím se nátěrem.

    Netáhne vám komín? Vždy vám při přikládání vnikne trochu kouře zpět do místnosti? Objevují se na vašem komíně dehtové skvrny? Pořizujete nový spotřebič a nebo se chystáte na přechod k jinému palivu? Je čas na vložkování komínu, které patří k nejčastějším způsobům rekonstrukce.
    Obě metody jsou nejlevnějším, nejrychlejším, nejčistějším a zároveň i nejkvalitnějším způsobem, jak získat novou vanu bez jakéhokoliv zásahu do interiéru koupelny a bez dalších nákladů na materiál nebo práci dalších řemeslníků. Vana se může používat již druhý den po montáži a z kovové vany je proměněna ve vanu akrylátovou, která je pro uživatele mnohem příjemnější, neboť je stále teplá a pomalu v ní stydne voda. Také údržba je mnohem snažší, protože akrylátový povrh se velmi snadno udržuje, je hladký a bez pórů, tudíž na něm neulpívají bakterie a nečistoty (stačí postříkat tekutým prostředkem na mytí koupelen a spláchnout teplou vodou) a tím pádem je i hygienyčtější než smaltovaný povrh. Na všechny výrobky poskytujeme záruku a vystavujeme Záruční list.


Zakázky většího rozsahu

    Nezáleží rovněž na tvaru Vašeho průduchu. Ať je hranatý nebo kulatý, lze jej vyfrézovat. Navíc velikost průduchu není jediným důvodem, kdy k frézování komínu dochází. Může to být také nebezpečný dehet v komínu nebo jiná překážka, která zavazí a brání vložkování.
    Máte-li obavy ze stavu, v jakém se nachází Váš komín, lze si jej nechat zkontrolovat. A to nejen z vnější strany, ale i z té vnitřní. Komínový průduch je totiž možné shlédnout příslušnou kamerou a teprve potom se rozhodnout, zda vložkovat či nikoli.
    Mezi nejčastěji používané patří nerezové komínové vložky. Pro rovné komíny se používají vložky pevné. Pro komíny uhýbané vložky v flexi provedení - tento materiál je vhodný pro všechny druhy paliv (zemní plyn, pevná paliva, pelety, olej) a má využití u všech typů spotřebičů (kotle na ústřední vytápění, krbová kamna, krby, ohřívače vody a další topidla).
    Zda bude frézování nutné např. kvůli dehtování, lze poměrně rychle a snadno zjistit pohledem do komína. A to ať už běžným pohledem, a nebo spuštěním speciální kamery, která nasnímá vnitřní povrch průduchu. Pokud je výsledným verdiktem frézování komínu, účinná frézka pak již vykoná to nejdůležitější, vytvoří prach, který je odebrán a vložkování komínu se již většinou může začít realizovat.


Týniště nad Orlicí

    Na přání Vám můžeme upravit i rozměr vkládané vany, např. snížit hloubku, pro usnadnění vstupu a výstupu z vany pro seniory a zákazníky se ztíženou pohyblivostí, čí vyžadujících pomoc nebo obsluhu.
     Vážení zákazníci.... Děkujeme, za důvěru , se kterou se letos opět obracíte na naší společnost...vzhledem k dlouhodobé předpovědi a vývoji počasí, to vypadá na brzský ... více
    Další nevýhodou je také nutnost při použití keramické vložky, vyfrézování většího otvoru, a s tím spojená i vyšší cena celkové rekonstrukce komínu. Keramické vložky nejsou na rozdíl od vložek nerezových tolik odolné proti teplotním šokům, zejména při rychlejším zátopu u spotřebičů na pevná paliva. Déle trvá celé prohřátí spalinové cesty na provozní teplotu. Častěji dochází k zadehtování.
    Další alternativou pro vložkování komínů jsou keramické vložky. Pro vložkování komínů se používají spíše okrajově a jsou vhodné hlavně pro stavby nových komínů, které jsou rovné. Pro rekonstrukce stávajících komínů je ale nedoporučuji, a to hlavně z nutnosti mít stávající komín opravdu rovný.


Jsme schopni vyvložkovat jakoukoliv vanu - plechovou, litinovou i plastovou (mimo rohových) a většinu sprchových vaniček. 

    Montáž dle náročnosti a typu trvá 3 - 6 hodin, vana kvůli zatížení zůstává na 24 napuštěna vodou a po vypuštění ji lze již normálně používat. Během montáže provede pracovník firmy (po úpravě na míru) osazení vanové vložky, výměnu odpadu a přepadu, případně celého odpadního systému pod vanou, utěsnění kolem vložky a případně další navíc objednané práce - výměnu umyvadla, vodovodních baterií, instalaci vanové zástěny, umyvadla ve skříňce, madla na zeď atd. 
    Platných právních předpisů, kterými je nutno se nejen při kontrolách řídit, je však celá škála. Nemůžeme opomenout např. normu ČSN 73 1701 (Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí), která je při dodržení zvláště důležitá jako protipožární prevence, ale i jiné normy, jež jsou pro nás závazné. Na ty také nesmíme zapomínat. A jako odborná kominická firma s certifikací na ně ovšem nezapomínáme a řádně je dodržujeme.
     Frézování komínů je využíváno v souvislosti s rekonstrukcí komínů, se zvětšením průduchu komína. Kvalitní frézování spočívá v ověřené technologii odebírání materiálu z vnitřní části komínového systému, odpovídající komínová vložka Vám pak bude garantovat použití i u nejmodernějších vytápěcích technologií, a to vše při výhodných podmínkách. Frézování je totiž zcela jistě finančně méně náročné nežli budování nového komína a též je časově rychlejší. Ale je také šetrnější k větším zásahům ve Vaší stavbě.


Náš revizní technik komínů je členem Společenstva kominíků ČR

    Nejčastějším důvodem pro vložkování komínů jsou nově připojované spotřebiče, které mají odlišné požadavky na parametry vašeho stávajícího komínu. Zpravidla nové spotřebiče pracují efektivněji s velkým výkonem do topného systému. Díky tomu ale odvádí chladnější spaliny do komínu a tím dochází ke kondenzaci a dehtování spalin.
    Vložkování komínů se velmi často provádí při rekonstrukcích, někdy s ním může být spojené i frézování komínů pro zvětšení průměru komínového průduchu pro osazení nové vložky. Toto řešení je cenově příznivější a daleko méně pracné, než bourání a stavění komínu nového.


Vložkování komínů není vše, co dokážeme

    1) Přesné vložky . Metoda vložkování přesnými typizovanými vložkami je vhodná pro smaltované vany vyráběné v ČR. Najdete zde drtivou většinu typů do všech smaltovných van vyráběných u nás od r. 1960 až do současnosti. Skladem máme nejběžněji se vyskytující typy. Jsou vyrobeny z vysoce odolné, lesklé akrylátové desky o síle 0,7 cm. Do staré vany je vložka po demontáži odpadu a přepadu, pomocí speciálního izolačního lepidla vlepena a pevně spojena se starou vanou. Pokud je vana obezděna a obložena obkladem provede montér před montáží úpravu vložky. Pokud jde o vanu v bytovém jádře úprava nebývá nutná. Po nalepení jsou namontovány nové nerezové kroužky ( odpad-přepad ) a vana je napuštěna vodou, kvůli zatížení. Na závěr je provedena těsnící spára kolem vložky sanitárním vysokopevnostním tmelem, nebo v jádře instalovány nerezové zakončovací profily.
     Pravidelné revize komína je nutno provádět dle vyhlášky č.91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, minimálně v pravidelném intervalu třech měsíců v topné sezóně. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme provádět pravidelné revize až 3x za rok, podle typu paliva a stavu komína.
    Další, v posledních letech často používanou variantou pro vložkování komínů, jsou vložky plastové. Používají se pro nízkoteplotní (kondenzační) spotřebiče na zemní plyn. Opět je možné použít pro rovné komíny pevné díly a pro komíny uhýbané v provedení flexi.
    Komínová vložka se do komína spouští shora bez bourání. Pro osazení tvarovek ( napojovací díl a tvarovka s dvířky) je třeba zhotovení montážních otvorů ve zdivu komínového tělesa. Osazení zbývající části ko. vložky se provádí shora bez bourání.


Doporučení použití minimální tloušťky nerezových vložek

    Bezpečnost Vašeho bydlení je důležitá. Komín bývá právem označován plícemi domu. Pokud ale komínový průduch z jakýchkoli důvodů neodpovídá platným předpisům, přestavba je nevyhnutelná. Ve většině případů není zapotřebí nového komínu, plně postačí efektivní rekonstrukce komínu, která je pro Vás šetrnější po finanční stránce a svými vlastnostmi se plně vyrovná novému komínu. V takovém případě tedy přichází na řadu frézování a následné vložkování komínu pomocí moderních, vyhovujících a bezpečných materiálů. Bezpečné komínové vložky pak zajistí dobrý tah při jakémkoliv druhu použitého paliva, odolnost vůči nasákavosti a vlhkosti, čisté ovzduší bez kouřového zápachu spalin ve Vašem domě a také bezpečné připojení moderního spotřebiče.
    Před samotnou realizací vložkování komínu provádíme zaměření a prohlídku komínovou kamerou, abychom zjistili více informací o technickém stavu komínu. Následně vám navrhneme nejlepší technické řešení a zajistíme výběr vhodné komínové vložky.
     Po skončení vložkování komínu je následně provedena kontrola spalinové cesty. Při konání revize komínu posuzujeme dodržování několika norem. Mezi základní normy patří: ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky). Je tedy kontrolováno hledisko správnosti provedení spalinové cesty, požární bezpečnosti a bezpečnosti práce a provozu. Na základě provedené prohlídky je vystavena revizní zpráva.
    Vložkování komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu, při přechodu na nový typ paliva, v případě, že váš komín má špatný tah nebo když v místnosti cítíte zápach spalin.


Vložkování komínů pro Hradec Králové i okolí

    Samozřejmostí jsou vložky a roury certifikované v souladu s pravidlami EU. Nezapomínejte však, že je třeba brát v potaz i další odpovídající normy. Pokud totiž budu vložkovat např. pomocí nerezové vložky, musím se řídit tabulkami z normy ČSN 73 4201. Abych mohl použít nějakou konkrétní vložku, je nutné mít na zřeteli konkrétní druh nerez oceli, ze kterého je vložka zhotovena, poněvadž tím je určena i tloušťka neboli síla stěny roury nebo kovové vložky. Zásadní roli pro určení správných parametrů hraje i druh použitého paliva. Dále bychom mohli určovat průměr vložky, od kterého se odvíjí komínový systém dílů apod. Jen ze správné volby nerez vložky vyplývá, že vložkování komínů je pro laika poměrně náročná záležitost, zatímco my se těmito záležitostmi zabýváme denně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00