Jak na věc


vinohradská nemocnice pavilon m

K čemu slouží Koncepční studie?

    Během května a června byl představen návrh koncepční studie. Uživatelé Vinohradské měli možnost seznámit se s návrhem, diskutovat přímo s jeho tvůrci a k návrhu podat podněty a komentáře.
    Spolu s uživateli Vinohradské, kteří se do plánování ulice zapojují již od samého začátku projektu, přišli architekti z IPR s celou řadou doporučení pro zkvalitnění veřejných prostranství – od lepšího dopravního řešení, přes pohodlnější tramvajové zastávky, po příjemnější podmínky pro pěší.
    17. 2. 2017: Odbor strategických investic MHMP uveřejnil Předběžné oznámení ve Věstníku veřejných zakázek k veřejné zakázce „Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost“. Formulář lze nalézt zde. 


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    Koncepční studie Vinohradské ulice napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů tak, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města. Nové uspořádání tramvajových zastávek, vybudování nových přechodů pro chodce nebo zajištění větší bezbariérovosti, povedou k výraznému zvýšení komfortu uživatelů. Kromě zlepšení dopravního řešení dojde také ke zkvalitnění veřejných prostranství. Úpravy chodníků, obnova laviček a dalšího mobiliáře nebo vysázení stromů v ulici – to jsou jen některé z doporučení Manuálu tvorby veřejných prostranství, ze kterého bude rekonstrukce vycházet.  
    IPR Praha rozeslal obyvatelům Vinohradské a blízkého okolí 13.000 dotazníků, uspořádal několik plánovacích setkání, urbanistických procházek a cyklovyjížďku. Následně se tyto poznatky promítly do návrhu rekonstrukce.


Za poslední dobu jsem poznala desítky makléřů a realitních kanceláří, ne-li ještě víc, a vy jste jediná, o kom lze říct, že je "opravdu dobrý makléř".

    Vinohradská ulice má podle názoru IPR Praha plně vyvinutý stávající charakter a není zde potřeba žádných zásadních změn týkajících se charakteru nebo aktivit v území. Účelem rekonstrukce tedy není přemýšlet o jejím novém pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé subjekty. Z tohoto důvodu a také vzhledem k ekonomické náročnosti nepovažujeme za vhodné zadání formou architektonické soutěže.
    Pro zapracování komentářů se 23. června sešla pracovní skupina, která se skládá ze zástupců magistrátu, městské části Praha 2 a Praha 3 a IPR. Dohromady se zabývala 58 komentáři ze strany veřejnosti a při jejich vypořádání došlo ke shodě mezi zúčastněnými stranami.
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    Jelikož dobrý urbanistický návrh nemůže vzniknout bez hlubšího pochopení potřeb jednotlivých uživatelů tohoto veřejného prostranství, zapojili jsme veřejnost již od samého začátku projektu.
    V první fázi, během března 2015, jsme zjišťovali potřeby jednotlivých uživatelů, jejich spokojenost se současným stavem ulice a preference nového uspořádání.
    16. 8. 2016 byla Radou hlavního města Prahy schválena koncepční studie rekonstrukce Vinohradské třídy podle návrhu, který vznikl na základě participačních setkání. V současné době probíhá ve spolupráci s Odborem strategických investic a Dopravním podnikem hlavního města výběr projektanta pro zpracování projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Samotná rekonstrukce tramvajové trati proběhne v první polovině roku 2018. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce přilehlých chodníků vozovek a ostatních ploch je první polovina roku 2019.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00