Jak na věc


veselí kopeček u hlinska akce velikonoce

Městské muzeumVeselí nad Moravou

    Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu Příspěvkové organizace pro účely zamezení podvodům, atd.V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracován
    INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍV rámci akcí jako přednášky, pozorování apod. pořádaných příspěvkovou organizací Hvězdárna Veselí nad Moravou, mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Příspěvková organizace Hvězdárna Veselí nad Moravou nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
    Vážení naši příznivci!Horká novinka pro nadšence mobilní aplikace Skryté příběhy! Na Třeboňsku si nyní můžete projít další nové trasy. První z nich je právě u nás ve Veselí nad Lužnicí!Honem pospíchej na začátek 20. století! Šachový mistr Karel Traxler se rozhodl uspořádat ve Veselí nad Lužnicí 3. šachový sjezd. Přijede na něj i mimořádně talentovaný mladík Oldřich Důras. Bude to bitva nevídaná a Traxler potřebuje tvou pomoc. Turnaj navíc ohrožují dva záhadní studenti z Brna. Pomoz Traxlerovi vše zařídit a vyhrát!Návod na stažení aplikace najdete na www.skrytepribehy.cz.


Připravujeme nové http://www.hvezdarnaveseli.cz/

    Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00