Jak na věc


venkovský cestovní ruch

Architektonické poradenství a konzultace

    Výše stručně popsané okolnosti existence venkovských domů platily staletí před průmyslovou revolucí. Právě ta jako první akcelerovala proměnu do té doby tradiční podoby venkova. Průmysl způsobil postupně proměnu celé společnosti. Nového pojetí lidského světa. Vývoj architektury domů je tohoto skrze staletí věrným obrazem. Probíhalo mohutné stěhování obyvatel venkova do měst za prací. Počátkem 20. století se začaly hledat v architektuře odpovědi na dynamickou proměnu společnosti a změnu hodnot. Věřilo se ve všemocnost lidstva. Tyto futuristické vize byly formovány v zásadách nového principu uspořádání měst a sídel. tzv. Athénské chartě. a následně po válce mohutně realizovány. Tradiční podoba venkova a venkovského domu pak vzala definitivně za své v období sociálního inženýrství komunismu.
    Venkovské domy jsou ode dávna součástí naší krajiny. Venkovský dům nabízí příjemné spojení bydlení s přírodou. Nesnaží se být v okolí něčím novým, spíše staví na tradici a poctivosti. Stavíme venkovské domy.
    Řada domů byla bohatě zdobena a inspirovala se domy městskými. Současná moderní architektura je v materiálové čistotě a jednoduchosti venkovské architektuře blízká. Funkci i vzhledu musí být věnována rovnocená péče.
    S kolektivizací venkovského zemědělství a následně s velkopolním hospodářstvím byl přerušen původní způsob života na venkově a původní typologie venkovského domu ztratila svůj význam. Pro současnou typologii venkovských staveb je třeba dokázat definovat současný venkovský styl života.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00