Jak na věc


venkovský cestovní ruch

Architektonické poradenství a konzultace

     Architektura venkovských domů se lišila v jednotlivých krajích. Vzhled venkovských domů byl výsledkem letitých stavebních zkušeností, kdy vycházel z přirozených vlastností v místě dostupných stavebních materiálů jakými byly kámen, hlína a dřevo. Tyto materiály byly se znalostí používány na stavbu domů pro jejich vynikající vlastnosti. Léty byly vylepšovány technologie jejich zpracování a nalézány nejvhodnější způsoby použití. Vzhled staveb vycházel z principu lidského měřítka. Dodnes je patrný u starších venkovských domů například na výšce dveřních otvorů, které výšce současných lidí málokdy vyhoví. Vše bylo maximálně uzpůsobeno funkci, avšak neznamenalo to rezignaci na vzhledové ztvárnění. Neboť venkovskému domu také patřila funkce reprezentovat svého majitele a jeho ekonomické postavení.
    Venkovské domy jsou ode dávna součástí naší krajiny. Venkovský dům nabízí příjemné spojení bydlení s přírodou. Nesnaží se být v okolí něčím novým, spíše staví na tradici a poctivosti. Stavíme venkovské domy.
    Moderní venkovský dům je charakteristický v přístupu ke svému okolí a obyvatelům. Je spojen s místem, má svou identitu. Má lidské měřítko a  respektuje přírodu ať samotnou stavbou, tak následným provozem. Stavíme venkovské domy.
    Řada domů byla bohatě zdobena a inspirovala se domy městskými. Současná moderní architektura je v materiálové čistotě a jednoduchosti venkovské architektuře blízká. Funkci i vzhledu musí být věnována rovnocená péče.
    S kolektivizací venkovského zemědělství a následně s velkopolním hospodářstvím byl přerušen původní způsob života na venkově a původní typologie venkovského domu ztratila svůj význam. Pro současnou typologii venkovských staveb je třeba dokázat definovat současný venkovský styl života.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00