Jak na věc


veřejná dražba osobních automobilů

Klienti poradenství v oblasti veřejné podpory

    Odpuštění poplatku za elektřinu je veřejnou podporou. Proto musí Německou zajistit vrácení nezákonné veřjné podpory, která byla poskytnutá v letech 2012-2013.
    Veřejná podpora (též označovaná jako státní podpora či státní pomoc) je institutem upraveným v komunitárním právu. Její regulace je jedním ze základních prvků politiky hospodářské soutěže a nezbytnou zárukou účinné hospodářské soutěže a volného obchodu.
    Aplikace pravidel veřejné podpory je obvykle nezbytná ve všech případech, kdy veřejné subjekty plánují poskytovat výhody subjektům vyvíjejících ekonomickou činnost ve formě např. půjčky, dotace, zvýhodněného prodeje či pronájmu nemovitosti, záruky apod.
    Diskontní sazba se pro Českou republiku zvyšuje od 1. 6. 2018 o 0,17 procentrního bodu a zůstává tak po Rumunsku a Polsku třetí nejvyšší v Evropské unii.


Nabízené služby v oblasti veřejné podpory

    Z uvedených forem podpory je patrné, že se problematika veřejné podpory týká jak státu (ministerstev), tak řídících orgánů operačních programů, měst, obcí a veřejnými subjekty ovládaných spoečností jako poskytovatelů podpor a všech příjemců podpor, kteří jsou z hlediska práva veřejné podpory odpovědní za splněné podmínek spojených s poskytování veřejných podpor.
    Dříve mezi klienty patřili zejména poskytovatelé veřejných podpor, avšak v poslední době se podíl ze strany příjemců zvyšuje a nyní dosahuje téměř poloviny všech zakázek, neboť příjemci podpor zejména z evropských fondů chtějí ověřit, zda ze strany poskytovatele podpory bylo vše zajištěno v souladu s právem veřejné podpory.
    Evropská komise schválila polský systém na podporu obnovitelné energie a podporu financování schématu pro uživatele náročné na energii. Cílem je plnění podmínek EU v oblasti energetiky a klimatu. Z programu s celkovým rozpočtem 40 miliard PLN (přibližně 9,4 miliardy EUR) bude poskytována veřejná podpora výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů. Příjemci budou vybráni prostřednictvím konkurenčních aukcí. První dvě kola se konaly v prosinci 2016 a v červnu 2017 a další aukce budou organizovány do 30. června 2021.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00