Jak na věc


věstník veřejných zakázek

Navštivte také naše další stránky

    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
    ČNB vydává opatření ČNB a úřední sdělení ČNB, která se vyhlašují ve Věstníku ČNB. Všechny vydané Věstníky v tištěné formě jsou k nahlédnutí v odborné knihovně ČNB. Počínaje ročníkem 2001 je Věstník v plném znění pravidelně uveřejňován také na internetu ve formátu PDF. Archivní ročníky Věstníků SBČS resp. ČNB byly dodatečně uveřejněny v naskenované podobě.
    Vzhledem k neexistenci elektronické verze archivních Věstníků SBČS 1990 až 1992 a Věstníků ČNB 1993 až 2000 byly dokumenty skenovány, jejich čitelnost tedy může být zhoršená.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00