Jak na věc


výztuž základových pasů výpočet

Silikonová výztuž Fashion Forms

    Registrovaný uživatel získá snadný, rychlý a jednotný přístup ke všem našim on-line aplikacím včetně řady dalších výhod. Nezapomeňte si získat svou kartičku KVV 5% slevou.
    Jednotlivé sekce výztuže jsou řešeny stavebnicově v pluhovém i kombajnovém provedení a mohou být vybaveny různými modifikacemi rámů, stropnic, stojek, skrápění a ovládání, případně příslušenstvím pro práci v úklonných slojích a slojích ohrožených horskými otřesy.
    Tato aplikace může sloužit všem, kteří vytvářejí výkresovou dokumentaci k betonářské nepředpjaté výztuži (výkresy výztuže). Aplikace Výztuž nevyžaduje striktní posloupnost vytváření výkresu. v aplikaci Výztuž můžete kdykoliv použít příkazy MicroStationu. Nositelem informací o výztuži je kresba, takže Vás neomezuje komplikovaná struktura souborů s daty. Data uchovávaná s kresbou jsou kompatibilní, takže přenos výkresů mezi výztuží mezi MicroStationem 95 a PowerDraftem je bezproblémový.
    Pro nakreslení tvaru třmínků můžete použít nástroj Krytí, jež vám zobrazí vzdálenost výztuže od povrchu prvku v závislosti na tloušťce krycí vrstvy. U třmínků musíte také určit místo překrytí výztuže nástrojem Vytvoř překrytí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00