Jak na věc


významy smajlíku

Krizové situaci můžete předejít!

    Červená barva v člověku vyvolávává i fyziologické reakce, zvyšuje pulz, krevní tlak a rychlost dýchání. Pozorováním bylo zjištěno, že povzbuzuje chuť k jídlu, sexuální apetenci, může zvyšovat hlasitost hovoru a způsobuje agresivní chování.
    Hnědá barva vzniká z oranžové (červená+žlutá+černá). Hnědá má sobě aktivní impulz červené. Je to barva představující zem, teplo a bezpečí, barva tradice.
    Ve fialové barvě stále působí střídání červené a modré barvy, mezi impulzivním chtěním a obezřetnou citlivostí. Lidé s nižším intelektuálním potenciálem se touto barvou častěji nechávají „svést“, lidé s vyšším potenciálem ji naopak výrazně odmítají. Místo nadšeného odevzdání nastupuje princip účelnosti a jistoty.
    Bílá barva představuje extém ve smyslu koncového bodu světlosti. Je výrazem uvolnění, osvobození se od všeho, co se tváří jako překážka. Představuje absolutní svobodu pro všechny možnosti, je to čistý stůl, nepopsaná stránka, nový začátek.
    V psychologii barev je význam červené pozitivně oslovit toho, kdo je sám silný, plný života, energický a sebevědomý, tato barvu mu dává sílu. Pravým opakem je ten, kdo je slabý, při kontaktu s červenou barvou se může cítit ohroženě.


Nejlevnější a velice efektivní způsob reklamy je nechat si nahlédnout pod pokličku

    32.MĚSÍC Klíčová slova: Sláva, uznání, odměna, úspěch transformace, rozvoj Meditace, promýšlení věcí Nechat se vést intuicí Kombinace s ostatními kartami 1.Jezdec-pozitivní myšlenky, zprávy, uznání 2.Jetel-promyšlení situace tě dovede k cíli 3.Loď-hluboké pocity, touhy, cesta na východ 4.Dům-myšlenky a plánování  domu, bytu, domova 5.Strom-psychické zdraví, tyto myšlenky se tě budou dlouho…Continue reading «32.MĚSÍC»
    Oranžová barva se často spojuje s představou slunce, s bohatou úrodou i s bohatstvím obecně. Při kontaktu s ní vzbuzuje pocit radosti a slavnostního vzrušeného očekávání.
    Žlutá symbolizuje potřebu rozvíjet se. Je v ní naděje, touha po radosti a rozkoši. Tato barva povzbuzuje, osvobozuje, působí vesele a otevřeně, znamená osvobozující uvolnění napětí.
    O člověku se hodně prozradí podle toho jaký tón barvy preferuje. Silně modrozelenou preferují lidé, kteří na sebe mají vysoké nároky a tyto cíle plní s velkým sebezapřením. Čistá zelená je barvou konzervativní, vyjadřuje potřebu uchovat to, čeho bylo již dosaženo. Světlá zelenožlutá barva vyjadřuje opačný postoj. Tuto barvu preferují lidé, kteří obracejí svůj zájem vně, nikoliv sami k sobě.
    Zelená barva znázorňuje přírodu a z toho plynoucí ochranu životního prostředí. Zelená barva je barva naděje. Zelená v přírodě je statická, ale ukrývá energie růstu. Růst je možný, ale skrytý. Zelená vyjadřuje potřebu zachování života na zemi.


Tarotová karta Kolo štěstí (Osudu)

    28.PÁN Klíčová slova: Tazatel  Osobní karta tazatele  Přítel, partner Mužský prncip, autorita, vláda Otcovská postava Kombinace s ostatními kartami 1.Jezdec-zprávy, nebo setkání, tazatel dostane potěšitelné zprávy, může hodně cestovat 2.Jetel-setkání na krátkou dobu, tazatel zažije šťastnou příhodu 3.Loď-tazatel má před sebou cestu, tazatel pociťuje nějakou touhu 4.Dům-tazatele čeká stabilní období…Continue reading «28.PÁN»
    Preference barev je u jednotlivých lidí rozdílná, výzkumem založeným na upřednostňování barev byly získány výsledky s obecnou platností. Podle Maxe Lüschera (1969), který zásadně popsal významy barev, jsou jejich obecné významy, platné pro většinu populace, následující.
    Kromě vzrušivosti působí červená vznešeně, a proto tuto barvu použíjí vladaři, aby vzbuzovali úctu a obdiv. Další význam červené barvy je energická akce, změna, přetváření a pronikání vpřed. Tato barva je především mužská, patriarchální, protože je v ní obsažen chtíč dobývání.
    Červená barva je barvou vzrušení, která se může vyjádřit jak v pozitivním smyslu (láska), tak v negativním smyslu (zloba). Symbol červených luceren naznačuje místo, kde se nabízí sexuální vzrušení, a už sama barva tomuto vzrušení napomáhá. Planoucí žár lásky se i v náboženské symbolice vyjadřuje červenou barvou. Ve staré Číně byla tato barva spojena se svatebními obřady.


Vytvořte si online inzerci s AdWords

    Nemyslím si, že k výkladu Tarotu jsou potřeba nějaké „zvláštní“ schopnosti. Vše, co k tomu potřebujete je Vaše intuice a sebedůvěra. Všechno, co učím v mých kurzech je směřováno k tomu, abyste se uměli právě na Vaši intuici napojit, vyložili karty s důvěrou, a pomohli si sami vytvořit život přesně…Continue reading «NAUČTE SE ZÁKLADY VÝKLADU TAROTU»
    29.DÁMA Klíčová slova: Tazatelka  Osobní karta tazatelky  Přítelkyně, partnerka Ženský princip postava matky Kombinace s ostatními kartamiJAKO U KARTY 28.PÁN ALE V ŽENSKÉM VÝZNAMU 1.Jezdec-zprávy, nebo setkání, tazatel dostane potěšitelné zprávy, může hodně cestovat 2.Jetel-setkání na krátkou dobu, tazatel zažije šťastnou příhodu 3.Loď-tazatel má před sebou cestu, tazatel pociťuje nějakou…Continue reading «29.DÁMA»
    Nejsložitější úrovní výkladu významu fialové barvy je její vymezení jako harmonie protikladů. Pochází od Mikuláše Kusanského (Nikolaus Cusanus, in: Lüscher, 1969), který rozlišoval čtyři stupně poznání. Pro nejvyšší stupeň poznání, „mystické nazírání, zvolil jako symbol fialovou barvu. Véto úrovni výkladu fialová symbolizuje odstranění všech rozporů a protikladů, je zázrakem, který zruší rozpor mezi přáním a skutečností. (Vysekalová, 2012)


Nový pohled na marketingový koncept

    31.SLUNCE Klíčová slova: -ÚSPĚCH, ŠŤASTNÝ OSUD -DOSAŽENÍ CÍLŮ -POZITIVNÍ ENERGIE -RADOST, OPTIMISMUS, SPOKOJENOST -BOHATSTVÍ, VNITŘNÍ SÍLA,TVOŘIVOST Kombinace s ostatními kartami 1.Jezdec-šťastná zpráva, jdou k vám nějaké šťastné události, podle okolních karet 2.Jetel-štěstí a úspěch+Ryby-výhra 3.Loď-cesta na jih, šťastná a dobrý obchod, splnění tužeb 4.Dům-slunný a harmonický domov 5.Strom-úspěšný život, dlouhý…Continue reading «31.SLUNCE»
    1) FEHU (Dobytek) K runě má vztah Strom: Bez Léčivá rostlina: Kopřiva Živel: oheň Dobytek byl pro staré národy symbolem bohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo i jako zdroj potravy – tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním. Tento majetek je možné získat…Continue reading «VÝZNAM RUN»
    Goethe se pokouší stanovit obecná pravidla barevné harmonie na základě tzv. komplementárních dvojic a definuje jak elementární základní psychologickou charakteristiku jednotlivých barev, tak i zákonitosti jejich vzájemných vztahů. V nejobecnější rovině rozlišil Goethe barvy na aktivní (teplé) a pasivní (studené), takto se používají do současnosti. (Vysekalová, 2012)


Celkově můžeme barvy rozdělit na pestré a nepestré. Nepestré barvy jsou černá, bílá a šedá. Pestré barvy jsou všechny ostatní.

    Je úplně jasné, že lodě jsou symbolem pro cestování. Nicméně, ukazují velice často i na úspěšné obchody, především s cizinou, ale jakýmsi často přehlíženým faktorem je prvek- voda, která je spojována s hlubšími úrovněmi naší psychiky a podvědomí. Takže, když se lodě plaví skrze vaši intuici ve výkladu, je dobré…Continue reading «Tarotové symboly: Lodě»
    Smícháním barvy červené a zelené vzniká barva žlutá. Tím je přednastaven psychologický význam této barvy. Je zde spojeno vzrušení z červené barvy a skryté napětí barvy zelené. Vzniká vzrušené napětí, které potenciál uvolnění. Žlutá je symbolem dinamické energie, které nespoutaně vystupuje ven. Žlutá znázorňuje slunce, které svoji dynamikou uvolňuje energii do okolí. Žlutá barva také symbolizuje uvolnění, které nastává bezprostředně po orgasmu.
    Vnímání barev není tak důležité, jako jejich psychologický význam. Základy psychologie barev položil již Johann Wolfgang Goethe, který na rozdíl od fyzikálních pravidel Newtona přesunul problematiku barvy z oblasti fyziky do oblasti psychologie. Barva je podle něj jak uvádí Pečínková (2006), …
    Červená barva se v tomto významu spojuje s představami ohně, krve a nebezpečí. Díky tomuto psychologickému významu červené barvy ji můžeme označit jako barvu výstražnou.


Vhodné kombinace barev mají svá pravidla, která se odvozují od barevného šestnáctiúhelníku.

    Růžová barva vzniká přidáním bíle barvy do červené. Bílá barva je zde použita jako osvobozující. Červená směřuje k určitému cíli, kam upíná svoji energii, bílá ji však osvobozuje. V růžové barvě se nachází volnost a zároveň něžná energie.
    MALÁ ARKÁNA A ZDRAVÍ-PENTAKLY Pentakly jsou astrologicky spojeny se znamením Býka, Panny a Kozoroha. Býk  vládne krku, uším, spodní čelisti, mozečku, štítné žláze. Panna vládne střevům, dvanácterníku, solar plexu, břichu, parasympatické nervové soustavy. Kozoroh vládne kolenům, kostem, zubům, kůži, kloubům, vlasů, příštítným tělískům, pravé stranu těla….Continue reading «MALÁ ARKÁNA A ZDRAVÍ»
    Mužská červená a ženská modrá barva se smíchá a vznikne barva fialová. Na jedné straně by se mohlo říci, že je to barva pohlavní nevyhraněnosti (Lüscher uvádí, že ji preferují děti před pubertou, debilní děti, homosexuálové a těhotné ženy). Fialová je však daleko složitější barvou a má ještě mnoho významů.
    Dalším významen fialové je potlačené vzršení, skryté tajemství, které může vyvolávat znepokojení. V římskokatolickém náboženství symbolizuje pokoru, pokání skromnost, zdrženlivost, střízlivost až svatou odloučenost.


Změň svůj život a dosáhni úspěchu!

    Zelená barva je smíšená z modré a žluté barvy. Modrá a žlutá jsou protikladné síly, které se v zelené barvě vzájemně ruší, takže nastává nehybnost a klid, ale jejich síla je umrtvena pouze dočasně. V nehybnosti a klidu zelené však je stále přítomna možnost aktivity. Pokud se jedná o tzv. absolutní zeleň, ve které jsou modrá a žlutá složka v rovnováze, pak je tato barva vyjádřením naprosto statického stavu bez emocí, bez přání. Potencionální energie ukrytá v této barvě se nijak navenek neprosazuje, nepůsobí směrem ven. Tato vnitřní energie zelené může mít různé napětí, tvrdost a odolnost.
    Šedá barva je neutrální. Tento fakt platí především o střední šedé, není v ní ani vzrušení, ani uvolnění, její směr není ani ven, ani dovnitř. Psychologicky šedá nevymezuje žádný prostor, ale hranicí mezi prostory.
    Černá je opakem bílé, je to koncový bod tmavosti, její význam představuje konečné rozhodnutí. Představuje agresivní vzdor, popření rozličného života. Symbolizuje nicotu, absolutní odříkání. V naší kultuře je symbolem smrti.
    „… záležitostí duše, projevuje se jako síla, která spojuje člověka silami vesmíru a její účinky podléhají zákonitostem přírodních dějů“
    Charakter zelené barvy se mění na základě komponentů z kterých se skládá. Pokud se do zelená přidá tmavě modrá, stává se studenější a odolnější. Pokud naopak přidáme více žluté zelená se uvolňuje a více přizpůsobuje.


Piktogramy jako komunikační prostředek

    Modrá barva je srozumitelnou představou klidu. Symbolizuje klidnou vodu, reprezentuje uvolněný temperament, ženskost, něhu, věrnost, důvěru, lásku a oddanost. Z hlediska vztahu k chuti představuje sladké; dnes se tato barva na obalech kostkového cukru. Modrá dále symbolizuje tradici a matriarchát.
    Původní význami barev se soustředili k černé a bílé barvě, které symbolizují počátek a konec, život a smrt, dobro a zlo. Z celého barevného spektra má významné postavení barva červená, která v sobě skrývá významné funkce a často je spojena s láskou a sílou.
    30.LILIE Klíčová slova: -šťastná karta -rodina, sex, sexualita  -harmonie, klid -zralý muž, milenec -uznání, pocta, vyšší postavení -nevinnost, čistota Kombinace s ostatními kartami 1.Jezdec-dobré zprávy od rodiny, harmonická setkání, promiskuita 2.Jetel-šťastný rodinný život,  3.Loď-cesta k nebo s rodinou, touha po klidu, sexuální touhy 4.Dům-harmonický rodinný život, rodinný majetek, ale také…Continue reading «30.LILIE»
    Všechny tyto významy často podléhnou módním vlivům. V případě, kdy se fialová barva a její odstíny stanou módními barvami, tento fakt přehluší všechny výkladové roviny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00