Jak na věc


významy křestních jmen

Víte, jaký význam má vaše jméno?

    Jméno Hana má pravděpodobně hebrejský původ. Vychází stejně jako Jan a Jana ze jména Jochanan tedy Bůh je milostivý. Slovo hana ale nejdeme i v arabštině, kde znamená šťastná nebo blažená.
    Lucie má svůj původ v latinském slově lux, což znamená světlo. Jméno se tak překládá jako světlá nebo zářící.
    Tato kombinace odráží skutečnost, že odpovědi musíme hledat uvnitř i vně, v sobě, ale i ve společnosti, ve které žijeme. Můžeme se ponořit hluboko do našeho podvědomí, poslechnout svou intuici a vnitřní vedení, ale zárověň se máme i poučitod našich předků, duchovních průvodců a učitelů a využít tak duchovního poznání, které bylo nashromážděno v průběhu staletí.
    Nakonec se podívejte na pozadí. Ďábel je v temnotě, Milenci ve světle a slunci. Když slunce ozařuje naše životy, jde vždy o krásnou a čistou lásku, která je podstatou Milenců.
    Hned na první pohled si můžete všimnout několika podobností a rozdílů. Napříkad na  obou kartách je pár  nahých lidí. Na ďáblovi jsou ale spoutaní, jejich pohyb je omezen,na milencích jsou volní a mohou dělat svobodná rozhodnutí.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Jste zde pro lásku, lásku přijímáte, lásku dáváte. Hlubokou láskou se řídí vše kolem nás, musíme však dát pozor, aby se láska nezměnila jen na touhu nebo sex.
    V posledních letech je nejoblíbenějším dívčím jménem Eliška, ale celkově se ještě do top 10 ženských jmen zatím nedostala.
    Máme živit svou duši napojením na své vnitřní já, ale zárověň i tím, co moudří lidé nashromáždili vně. Obě tyto cesty nás dovedou k lepší znalosti toho, kdo vlastně jsme a kam kráčíme.
    Velekněžka nabízí hluboké napojení na naši intuici a vytváří tím prostor pro hluboký vhled do našich situací. Pro mě osobně je Velekněžka i symbolem lásky, ale Velekněze moc nemusím, protože on není o lidské přirozenosti, citu, ale o pravidlech a dogmatech, o tom co musíme, pokud žijeme v určité společenské skupině. 


Jaká jména frčela v 60., 70. nebo 80. letech a jaká dnes? PŘEHLED

    Nejpravděpodobnější původ jména je z řeckého jména Aikaterine. Římané spojovali jméno s řeckým slovem kathará, což znamená čistá, cudná nebo počestná. Nicméně Kateřina může být i od řeckého slova hekateros, to se překládá každý z obou nebo osoba, která dosahuje svůj cíl. Méno je také spojováno s řeckou bohyní Hekaté, patronkou cest a křižovatek a vládkyní podsvětí a tajemných sil. Kateřina však může mít původ v Egyptě, kde by se významově překládalo jako koruna. Může to být i zdrobnělina jména Rina, v hebrejštině to znamená radost nebo píseň.
    U jména Lenka je hned několik výkladů. Může být zkráceninou jména Helena a tedy stejně jako toto jména může mít význam jako světlo či pochodeň. Jiné teorie hovoří o tom, že vychází z hebrejského jména Magdalena, což má význam jako původem z Magdaly. Může mít však i aramejský původ, kde magdala znamená věž.
    Vezměme si například Milence a Ďábla-obě katy na sobě mají nahého muže a ženu, ale hlavní symbol, který je nad nimi je úplně protikladný Archanděl a Ďábel. Co tedy s tím, trochu protiklad, že? Co nám to o kartách a jejich spojení říká?
    Víte, když začnete rozumět kombinacím karet, dostanete se na jinou úrověň výkladu tarotu. Na úrověň, která je daleko hlubší, odkryje nám více z tazatelova života a poskytne daleko hlubší vhled.


Zvyšují se úroky hypoték i půjček, na běžném účtu v bance je ale úrok nula.

    Krásná žena na kartě Síly udržuje svou moc a kontrolu nad lvem. Nemá ale žádný řetěz nebo jinou drsnou metodu, kterou by ho ovládala. Prostě lva jen konejší, hladí, uklidňuje ho svým dotekem. Ona čerpá svou sílu a moc zevnitř, vytváří jemný efekt kontroly, aniž by musela být zlá, nebo agresivní.
    Na obou kartách je nad lidmi objekt, který se nad nimi vznáší. Na ďáblovi je to sám Ďábel, který jak se zdá, má nad oběma lidmi kontrolu a na Milencích je to Archanděl Rafael-anděl, kteý léčí. Rafael je také známý jako nepřítel Ďábla, a přispívá tak k silnému kontrastu mezi těmito kartami.
    Jméno Natálie vychází z latinského výrazu dies natalis, což znamená rodný den nebo narozeniny. Užívá se hlavně pro označení Vánoc, rodného dne Krista. Jméno Natálie dříve dostávaly dívky, které se narodily na Vánoce. Dnes už to tak není a jméno se vykládá jako dítě Vánoc.
    Toto jméno má hebrejský původ, pochází stejně jako Jan ze jména Jochanan, což se překládá jako Bůh je milostivý.
    Živá, šťastná, milá či zářící. To jsou některé z významu nejčastějších ženských jmen. Pokud vás zajímá, o jaká jména jde, přečtěte si následující článek. V něm najdete význam deseti nejčastějších ženských jmen v Česku a tři další jména, která jsou v posledních letech oblíbená.


Žijí u nás i Ronaldové. Budeme mít jednou také svého Cristiana?

    Tato kombinace je velice vášnivá a radí, abysme svou vášň nasměrovali pro dobro lidí kolem nás za užití své nejvyšší morálky a hodnot při našich rozhodováních.
    Další jméno, které má původ v hebrejštině. Pochází ze slov channah či chana, jejichž překlad je milá, milostivá nebo milostiplná.
    Pozor, abyste čistý cit lásky právě teď neměli jen za přitažlivost a vlastní uspokojení. Tato kombinace ukazuje velice tenkou hranici mezi svobodou a omezením, mezi láskou a chtíčem, mezi dobrým a tím, co nám škodí.
    Porovnějme to s Vozem. „Válečník“ drží pevně otěže ve svých rukou, řídí vůz tak, aby jel kam chce. Evidentně k tomu užívá i svou fyzickou sílu. I sfingy mají tendenci jít každá jiným směrem. Musí tedy použít svou moc a sílu, aby je zvládl ukočírovat. Vůz je tedy o zjevné síle a kontrole a jejím využití, proti jemné kontrole, kterou představuje karta Síla.


PŘEHLED: Kolik je v Česku Josefů, Veronik nebo Eugénií?

    Jméno má značně nejasný původ. Může vycházet z mužského jména Alan, které se překládá jako svornost nebo soulad. Mohlo by jít i odvozeninu od jména Magdaléna, význam jména by se tak dal překládat jako věž. Alena však může být odvozeninou i od jména Helena, což by znamenalo pochodeň či světlo v temnotách. Některé výklady hovoří o tom, že jméno může vycházet z domácí podoby Alexandry, tedy Oleny.
    Nejčastější ženské jméno v Česku je Marie. Těch na konci loňského roku podle statistik ministra vnitra žilo u nás 274 228. Druhá je Jana, třetí pak Eva. Ale víte jaký význam má právě jména Marie, Jana, Eva nebo třeba Eliška? Některá z nejčastějších jmen v Česku mají nejasný původ, protože hned několik z nich má nejasný původ a mohou pocházet z více jazyků.
    Jméno vzniklo z hebrejského slova chawwá, což má význam živá. Jméno Eva má tedy význam jako živá, životem obdařená, životadárná nebo i jako matka života.


VÝZNAMY JMEN: Víte, co znamená Jiří, Jan, Jakub a další?

    Význam tohoto jména není úplně jednoznačný. Jde o staré hebrejské jméno, pochází zřejmě ze jména Mirjam, které má nejspíše egyptský původ. Pokud by skutečně vycházelo s egyptského původu, je to odvozenina od merit amm, což znamená milovaná Bohem. Nicméně jméno Marie je spojováno i s hebrejským slovem mara, což znamená drsný nebo hořký. Slovo mara se ovšem objevuje i v sanskrtu, kde to znamená ničitel. Jméno také může pocházet i z aramejštiny. Marie, respektive Marjam, by pak znamenalo kapka moře, ale také krásná nebo paní.
    Jedná se počeštělou a zkrácenou formu německého jména Adelheid. Význam tohoto jména je vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby či ušlechtilou postavou. Adéla se tak může překládat jako vznešená, ušlechtilá nebo spanilá.
    Eliška pochází z hebrejštiny a vzniklo nejspíše ze jména Elišéwah, které se překládá jako Bůh je má přísada nebo jako přísahám na svého Boha. Stejný původ má i Alžběta. Eliška právě mohlo vzniknout jako domácká varianta jména Elisabeth.
    Když tedy máme tyto dvě karty ve výkladu, máme zaměřit pozornost na to, jak jsou moc a síla vyjadřovány. Není pochyb o tom, že jde o rovnováhu mezi vnitřní a vnější silou, často s pozitivními účinky a důsledky. Když si tento kontrast uvědomíme, můžeme ho pak velice dobře integrovat do našeho života, či dané situace, na kterou se ve výkladu ptáme.
    Věra (či Viera) je slovanského původu, je odvozeno od slova víra. Může jít také o zkráceninu jména Věroslava.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00