Jak na věc


významné osobnosti narozené v lednu

Hlavní nabídka: Základní informace

    Jeden z nejvýznamnějších podnikatelů rakousko-uherského mocnářství. V Ústí nad Labem založil malou mydlárnu, kterou se postupně rozrostla na několik továren. Schichtovo podni-kání bylo neobvyklé ve své době unikátními sociálními vymoženostmi pro zaměstnance (zá-vodní lékař, nemocenské pojištění, závodní jídelna, mateřská škola, podnikové bydlení, lázně s bazénem). Němec Schicht také dbal, aby ve firmě měli stejné podmínky Němci i Češi. Za zásluhy o průmyslový rozvoj monarchie byl jmenován císařským radou.
    Lékař a především jeden z nejnadanějších lyrických básníků období baroka. Narodil se městskému pastorovi v podkrušnohorském městě Hartenstein. Jako malý se učil u svého otce, později navštěvoval školu v Mittweidě. Ve svém díle opěvoval lásku a milostná vzplanutí, nebo naopak jako vlastenec melancholicky popisoval pomíjivost a strádání německého státu během třicetileté války. Další díla vznikala též pod dojmy z jeho cest na východ (Rusko, Írán). V roce 2002 byl v jeho rodném městě slavnostně otevřen jeho dům. 
    Významný šlechtic, diplomat ve službách krále Vladislava II. Jagellonského, který jeho zásluhy ocenil povýšením do stavu svobodného pána. Roku 1477 se stal členem poselstva do Lucemburska a o jedenáct let později se zúčastnil i mise k římské stolici papeže Sixta IV. V roce 1493 se vydal na poutní cestu do Svaté země. Ze své cesty sepsal cestopis "Putování ke Svatému hrobu", jímž se zařadil mezi česky píšící humanisty. Věnoval se stříbrnickému podnikání na Kadaňsku a Kutnohorsku.


Putování s pravěkými zvířaty: Šavlozubý tygr (5/6)

    Významný německý skladatel a hudební kritik se narodil ve Zwickau jako nejmladší z pěti dětí knihkupce a nakladatele. Nadaný hudebník chtěl být klavírním virtuozem. Poranění prstu v mládí mu tuto kariéru překazilo, ale už té době vytvářel své první kompozice. V roce 1834 založil Neue Zeitschrift für Musik, dnes nejstarší existující hudební časopis na světě. Schumann složil přinejmenším 183 písní, 4 symfonie, mnohé nástrojové koncerty, řadu písňových cyklů, kantáty, oratoria, sbory a řadu vynikajících komorních děl.
    Orgánem ochrany přírody příslušným k vydávání závazných stanovisek k zásahům do registrovaných VKP je pověřený obecní úřad, o závazných stanoviscích k zásahu do VKP „ze zákona“ je na základě zbytkové působnosti příslušný rozhodovat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Není také vyloučeno, že tento orgán ochrany přírody zároveň rozhodne o nezbytnosti a rozsahu přiměřených náhradních opatřeních podle ust. § 67 odst. 4 zákona.
    Bývalá modelka a zpěvačka původem z Litvínova je proslavená především svou francouzskou tvorbou. Ve 14 letech odjela do Paříže coby modelka, začala se však věnovat hudbě, získala několik českých ocenění za hudební tvorbu, natočila dokonce duet s Pierrem Richardem, který jí poté dokonce společně s Karlem Gottem křtil knihu Příběhy modelek.


Významné osobnosti: Tři oříšky pro pana profesora

    Herec, tanečník, režisér, taneční mistr, choreograf, taneční pedagog, dlouholetý člen a sólista baletu Národního divadla v Praze. Narodil se v Chomutově, kde také v Lidové škole umění udělal své první baletní kroky. Od roku 1971 sólista baletního souboru Národního divadla, kde později působil jako choreograf a ředitel baletního souboru. Tančil také na celé řadě světových baletních scén. Kromě toho byl také úspěšným filmovým hercem (Markéta Lazarová, Panna a netvor, Den pro mou lásku,  Jak vytrhnout velrybě stoličku).
    Nejvýznamnější chomutovský rodák, matematik, fyzik a astronom, technik. Absolvoval zdejší jezuitské gymnázium, poté pražskou univerzitu – matematiku a astronomii. Autor návrhu na zřízení technické univerzity v Praze (předchůdce dnešní ČVUT), zřízené v roce 1806, a její první ředitel. Sestrojil první parní stroj v Čechách. Vypracoval návrh na zřízení první železnice na evropském kontinentu, koněspřežky z Lince do Českých Budějovic, vybudované v roce 1828. Za zásluhy o vědecký rozvoj císařství byl v roce 1810 povýšen do rytířského stavu.
    Plavkyně, chomutovská rodačka, ve zdejším bazénu udělala také své první plavecké krůčky. Její hlavní disciplínou je znak, v tomto stylu dokázala na mistrovství Evropy v krátkém bazénu získat tři bronzové medaile. Mnohonásobná mistryně České republiky a rekordmanka. Díky svým medailovým umístěním se dá považovat za nejlepší českou plavkyni současnosti. Zatím posledním triumfem nadějné plavkyně je třetí místo z Mistrovství světa 2012 v krátkém bazénu.


Základní škola Okříšky příspěvková organizace

    Běžkyně na lyžích, rodačka z Annabergu-Buchholze. Odchovankyně oddílu WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Výčet jejích mezinárodních úspěchů začíná rokem 1999, kdy byla členkou bronzové štafety na mistrovství světa. Štafety byly její specializací, právě v této disciplíně dosáhla všech svých velkých úspěchů - stříbrné a bronzové medaile z mistrovství světa a tytéž cenné kovy z olympijských her. K olympijským triumfům přidala ještě bronz ve stíhacím závodě. Kariéru ukončila v roce 2009. Dnes žije v zemi svého manžela, řeckého běžce na lyžích Lefterise Fafalise.
    Spisovatel, proslulý zejména příběhy o indiánském náčelníkovi Vinnetouovi a jeho příteli Old Shatterhandovi. Narodil se jako páté dítě v chudé tkalcovské rodině v Ernstthalu v Krušných horách. Jako spisovatel se začal prosazovat od konce 70. let 19. století, koncem století už byl slavný a uznávaný. Jeho obliba opět prudce vzrostla v 60. letech 20. století, kdy jeho hrdinové vstoupili na filmové plátno. Na počátku své literární dráhy psal povídky z Podkrušnohoří, tuto oblast rád navštěvoval, v letech 1897-98 pobýval v Brné u Ústí nad Labem, kde má i pamětní síň.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00