Jak na věc


významné osobnosti narozené v lednu

Putování s pravěkými zvířaty: Šavlozubý tygr (5/6)

    Sáňkařka. Od roku 1983 žákyně sportovní školy v Oberwiesenthalu. Ve zdejším sportovním oddíle začínala se svou úspěšnou sportovní kariérou, během níž vyhrála 37 závodů Světového poháru. Čtyřikrát tuto prestižní soutěž vyhrála, je pětinásobnou mistryní Evropy, šestinásob-nou mistryní světa a dvojnásobnou olympijskou vítězkou (2000 Salt Lake City, 2006 Turín). Po svém druhém olympijském triumfu, díky němuž se stala nejúspěšnější německou sáňkařkou všech dob, byla jmenována čestnou občankou Oberwiesenthalu.
    Nejvýznamnější chomutovský rodák, matematik, fyzik a astronom, technik. Absolvoval zdejší jezuitské gymnázium, poté pražskou univerzitu – matematiku a astronomii. Autor návrhu na zřízení technické univerzity v Praze (předchůdce dnešní ČVUT), zřízené v roce 1806, a její první ředitel. Sestrojil první parní stroj v Čechách. Vypracoval návrh na zřízení první železnice na evropském kontinentu, koněspřežky z Lince do Českých Budějovic, vybudované v roce 1828. Za zásluhy o vědecký rozvoj císařství byl v roce 1810 povýšen do rytířského stavu.


Hlavní nabídka: Základní informace

    Herec, tanečník, režisér, taneční mistr, choreograf, taneční pedagog, dlouholetý člen a sólista baletu Národního divadla v Praze. Narodil se v Chomutově, kde také v Lidové škole umění udělal své první baletní kroky. Od roku 1971 sólista baletního souboru Národního divadla, kde později působil jako choreograf a ředitel baletního souboru. Tančil také na celé řadě světových baletních scén. Kromě toho byl také úspěšným filmovým hercem (Markéta Lazarová, Panna a netvor, Den pro mou lásku,  Jak vytrhnout velrybě stoličku).
    Nejúspěšnější současná rocková kapela, založená v roce 1983 v Teplicích. Za svou kariéru  prodala přes 1 000 000 kopií svých alb. Od roku 2003 získává skupina téměř pravidelně Zlatého slavíka, jejich koncerty vysoko převyšují desetitisícovou návštěvnost.
    Běžkyně na lyžích. Rodačka ze Zschopau, na lyžích stála poprvé už ve školce. Absolventka oberwiesenthalské sportovní školy, dlouholetá členka místního oddílu. Členka úspěšné ně-mecké štafety. V její sbírce medailí jsou čtyři stříbra a jedno zlato z mistrovství světa, z olympiád v letech 2006 a 2010 si přivezla tři stříbrné a dvě zlaté medaile. Tato kolekce ji řadí mezi nejúspěšnější německé běžkyně na lyžích. V roce 2005 se vdala za bývalého norského běžce na lyžích Tronda Nystada. Souběžně se sportovní činnosti se začala věnovat výtvarné tvorbě, kresbě dřevěným uhlím (od roku 1996). První výstavu měla v roce 2004. Sportovní kariéru ukončila v roce 2010, žije v Oberwiesenthalu.


Významné osobnosti: Tři oříšky pro pana profesora

    Automobilový konstruktér. Pracoval nejprve v automobilce Carl Benz v Mannheimu. V roce 1899 se osamostatnil a založil v Kolíně nad Rýnem svou vlastní firmu Horch & Cie. Motorwagen Werke, kterou v roce 1902 přestěhoval do Saska. Rok nato představil Horch první německé auto se čtyřválcovým motorem, v roce 1907 vyvinul první šestiválcový motor. V roce 1909 ve Zwickau založil další automobilku s názvem Audi. Vzpomínkou na saskou éru Audi je dnes ve Zwickau automobilové muzeum.
    registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky (historické zahrady a parky mohou být zároveň nemovitou památkou podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění). Jako VKP je možné registrovat i jiné části krajiny.
    Český spisovatel a scénárista se narodil v Želénkách u Duchcova, další jeho osudy jsou spjaty s Chomutovem. Vystudoval tamější obchodní akademii, ve zdejších železárnách pracoval jako úředník a učil v obcích na Chomutovsku. Později byl redaktorem Československého Rozhlasu a časopisu Věda a technika mládeži Autor rozhlasových scénářů, známý je především jako autor televizních večerníčků pro děti (Maxipes Fík, Hugo z hor, Dva ve fraku).


Základní škola Okříšky příspěvková organizace

    Zákon dále v § 4, odst. 2 uvádí, že VKP „jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“ V praxi se může jednat i o méně závažné zásahy a ten, kdo zásah zamýšlí, je povinen požádat o závazné stanovisko vždy, když je zde pouhá možnost takového ovlivnění.
    Lékař a především jeden z nejnadanějších lyrických básníků období baroka. Narodil se městskému pastorovi v podkrušnohorském městě Hartenstein. Jako malý se učil u svého otce, později navštěvoval školu v Mittweidě. Ve svém díle opěvoval lásku a milostná vzplanutí, nebo naopak jako vlastenec melancholicky popisoval pomíjivost a strádání německého státu během třicetileté války. Další díla vznikala též pod dojmy z jeho cest na východ (Rusko, Írán). V roce 2002 byl v jeho rodném městě slavnostně otevřen jeho dům. 
    Bývalá modelka a zpěvačka původem z Litvínova je proslavená především svou francouzskou tvorbou. Ve 14 letech odjela do Paříže coby modelka, začala se však věnovat hudbě, získala několik českých ocenění za hudební tvorbu, natočila dokonce duet s Pierrem Richardem, který jí poté dokonce společně s Karlem Gottem křtil knihu Příběhy modelek.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00